top
logo

profile
eidiseis
ekdiloseis
ErotiseisApantiseis
TaMeliMas
Nomologia
epikoinonia

Μενού

Επισκέπτες

Έχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους

Κατεπιλογήν

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Α' ΟΨΗ - Β΄ΟΨΗ


23-10-20

 

Αναρτήθηκαν στον e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020.

28-09-20

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Αυγούστου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. H καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020.


27-09-20

Οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ από τη Δευτέρα 28/09/2020 θα εξυπηρετούνται στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ με βάση τον Τ.Κ. στον οποίο ανήκουν. (Δείτε το Δ.Τ. του ΕΦΚΑ)


17-09-20

Σας επαναλαμβάνουμε ότι από 30 Ιουνίου έως το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2020 δεν απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή Ιατρό των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας (Δείτε την υπ΄αριθμ. 1124/21-08-20 του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ), (Δείτε την απόφαση του Υπουργού Υγείας)


07-09-20

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Ιουλίου 2020 πληρωμής εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.


04-08-20

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Ιουνίου 2020 πληρωμής εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.


03-08-20

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Ιουνίου 2020 μη μισθωτών ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών), έως τις 20-08-2020. Αναμένεται η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων πληρωμής.


20-07-20

Αναρτήθηκαν σήμερα (20-07-20) στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ''Ενημέρωση Συναλλασσομένων’’ οι βεβαιώσεις των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) Α΄ & Β΄ Εξαμήνου 2019. Ποσοστά υπέρβασης κατηγορίας  (Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές -ΣΤ1)  Α΄ εξαμ. 6,96% & Β΄ εξαμ. 2,02%.


05-07-20

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους Συναδέλφους που υπέβαλαν αίτηση, μέσω της ΠΕΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΓΣΕΒΕΕ ότι αυτά θα πραγματοποιηθούν το Φθινόπωρο 2020. Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ενημερωθούν εγκαίρως. (Δείτε το αρχείο)


30-06-20

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία στο 1ο τετράμηνο του έτους 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ανήλθαν περίπου στο ποσό των 23.250.000€ (Ιανουάριος 6.800.000€, Φεβρουάριος 7.100.000€, Μάρτιος 6.100.000€ & Απρίλιος 3.250.000€).


24-06-20

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές μηνός Μαΐου 2020 των Αγροτών, Αυτοαποσχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, με καταληκτική ημερ. καταβολής την επόμενη Παρασκευή, 03-07-20. (Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ)


18-06-20

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έως και τις 29 Ιουλίου 2020. Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία είναι η 31η Ιουλίου 2020.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών)


04-06-20

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές μηνός Απριλίου 2020 των Αγροτών, Αυτοαποσχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, με καταληκτική ημερ. καταβολής την επόμενη Τετάρτη,10-06-20. (Δείτε το Δ.Τ. του ΕΦΚΑ)


20-05-20

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 36 της από 20-03-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 4683/2020 (Α’ 83).

(Δείτε την ΚΥΑ)


12-05-20

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του  ΕΦΚΑ, για φορολογική χρήση, οι βεβαιώσεις εισφορών μας για το έτος 2019.


12-05-20

Όπως μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο Εργασίας-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, μετά τα επανειλημμένα ερωτήματά μας προς τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών για διάφορα ζητήματα, οι οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σε δικαιούχους των ‘’Voucher’’ , αυτές  θα διευθετηθούν  το πιθανότερο εντός της εβδομάδας. Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση των Συναδέλφων που συμμετέχουν σε εταιρικά σχήματα προς το παρόν δεν είχαμε καμία απάντηση.


11-05-20

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, με ΥΑ μετά την υπ΄αριθμ. 422/27-03-20 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020, η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). (Δείτε την ΥΑ-ΦΕΚ 1774/09-05-20)


10-05-20

Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας. (Δείτε την ΚΥΑ)


08-05-20

Παρατάθηκε, μέχρι τις 15 Μαίου 2020, Ημερ. Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των επιστημόνων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600€.


07-05-20

Σύμφωνα με την Ενημέρωση που είχαμε από τη Δ/νση Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί σε σύντομο χρόνο, η αναστολή θεώρησης των γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας θα παραταθεί έως τις 30-06-20. Στο διάστημα από 30-04-20 έως τη δημοσίευση της Απόφασης, καλό θα ήταν, οι γνωματεύσεις να θεωρούνται από τον Ελεγκτή Ιατρό κανονικά.


04-05-20

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1645/Τευχ. Β΄/03-05-20, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν (www.aade.gr/mybusinesssuport) έως τις 15 Μαΐου 2020.


30-04-20

Σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού για το μήνα Μάιο 2020. (Δείτε το Δ.Τ. του Υπουργείου Οικονομικών)


28-04-20

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές μηνός Μαρτίου 2020 των Αγροτών, Αυτοαποσχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, με καταληκτική ημερ. καταβολής την επόμενη Τρίτη, 05-05-20. Δείτε την Εγκύκλιο 15/2020 του ΕΦΚΑ, αναφορικά με τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1044/Τευχ. Β'/26-03-20 οι παραπάνω μήνες, κατ΄εξαίρεση, μπορούν να εξοφληθούν τμηματικά χωρίς τόκους και προσαυξήσεις και σε 4 ισόποσες δόσεις, με έναρξη από την 1 Σεπτεμβρίου 2020.


24-04-20

Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Νόμος 4683/ΦΕΚ 83/Τευχ. Α’/10-04-20) που αφορούν στα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19.
(Η ανακοίνωση)


22-04-20

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και της σφοδρής κριτικής για την ποιότητα των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης και την υποβάθμιση των επιστημόνων, με απόφαση της Κυβέρνησης, τα εν λόγω προγράμματα καταργήθησαν. Συνεπώς, οι επιστήμονες δε θα «εκπαιδευτούν» από τα συγκεκριμένα ΚΕΚ και θα λάβουν, χωρίς προϋποθέσεις, για το μήνα Απρίλιο 2020 το επίδομα των 600€. (Δείτε το Δ.Τ. του Υπουργείου Εργασίας)


16-04-20

Δημοσιεύτηκε σήμερα (16-04-20) η υπ΄αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1457Τευχ. Β΄/16-04-20), που προβλέπει καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ για διάστημα (45) ημερών, σε Ελευθεροεπαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.). Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ΚΑΔ ''8690'' δεν περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ που αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ και συνεπώς οι Φυσικοθεραπευτές αναμφισβήτητα είναι δικαιούχοι του Voucher του κλάδου των Επιστημόνων.


15-04-20

Άνοιξε η εφαρμογή στο TAXISnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2019. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.


15-04-20

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας τροποποιούνται οι προθεσμίες στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες με voucher 600 €.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με τη Διαδικασία Α΄λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59 και με τη Διαδικασία Β΄λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.


12-04-20

Με την προσθήκη και άλλων διαρθρωτικών διατάξεων εκδόθηκε ο υπ΄αριθμ. 4683 Νόμος (ΦΕΚ 83/Τευχ. Α’/10-04-20) που επικυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Τευχ. Α’/20-03-20), με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»


11-04-20

Σχετικά με την ολοκλήρωση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet, η απόδοση κλειδαρίθμου, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 1303/11-04-2020, δύναται να χορηγείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ είτε, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, και εξ αποστάσεως, μέσω κινητού τηλεφώνου και e-mail. (Δείτε το ΦΕΚ 1303/11-04-20)


09-04-20

Παρατείνεται έως τις 21-04-20 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.aade.gr/mybusinesssuport) για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (χαμηλότοκα δάνεια), καθώς και η υποβολή των αιτήσεων, το πιθανότερο για τις αρχές της Μ. Εβδομάδας,  από Ελευθεροεπαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και τους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων έως και 5 άτομα προσωπικό (κάθε νομικής μορφής πλην ΑΕ), πλήν του κλάδου των επιστημόνων, για  το επίδομα των 800€ για 45 ημέρες , μέσω της σχετικής εφαρμογής στο Π.Σ. ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’ (https://eservices.yeka.gr/),  με τους Κωδικούς taxisnet.


08-04-20

Μείωση μισθώματος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές. (Δείτε το ΔΤ του Υπουργείου Οικονομικών)


01-04-20

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση» («Therapeutic Exercise») και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του. (Δείτε το ΦΕΚ 1093/Β'/31-03-20)


30-03-20

Παρατείνεται η ημερ. καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Ελευθεροεπαγγελματιών, των Αυτοαπασχολούμενων και των Αγροτών, απαιτητών μέχρι 31 Μαρτίου, στις 10 Απριλίου 2020, καθώς και η προθεσμία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδοτών στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», επίσης μέχρι τις 10 Απριλίου 2020.


30-03-20

Σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις, με ημερ. 30-03-20, των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, για τα οικονομικά μέτρα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, λόγω κορωνοϊού, καθώς και το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από 06-04-20 οι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιτηδευματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργοδότες μέχρι 5 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800€ θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο στήριξης, σε σχετικό έντυπο που θα βρίσκουν στο Π.Σ. ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’, μετά την εντός εβδομάδος έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ.


26-03-20

Άνοιξε στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ η σχετική εφαρμογή για την υποβολή, μέχρι 31-03-20, δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας από τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις, λόγω κορωνοϊού, εισάγοντας τους κωδικούς ΙΚΑ. Στη συνέχεια αρχές Απριλίου με τον αριθμ. Πρωτ. που θα λάβουν οι εργοδότες από το σύστημα θα μπορούν να εισέρχονται στο (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ οι εργαζόμενοι για τις δικές τους ενέργειες.

(Δείτε τις οδηγίες από ΕΡΓΑΝΗ)

Επίσης, όσοι Ελευθεροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ (δεν απασχολούν προσωπικό) ή δεν είναι αυτό ενεργό και ασκούν δραστηριότητα που εμπίπτει στους πληττόμενους Κ.Α.Δ. θα μπορούν κι αυτοί να εισέρχονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς taxinet που διαθέτουν, ώστε να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να τύχουν, για το διάστημα 15-03-20 έως 30-04-20, της αποζημίωσης των 800 €. Απαραίτητα να γνωρίζουν σε ποιά Τμήματα (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ) ανήκουν οι επιχειρήσεις τους. Στη συνέχεια, τα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ θα δοθούν στην ΑΑΔΕ για τις απαραίτητες ενέργειες.


24-03-20

Οι σχετικές ΥΑ αναφορικά με το μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, λόγω κορωνοϊού.

(ΦΕΚ 993/23-03-20), (ΦΕΚ 994/23-03-20)


16-03-20

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ οι εισφορές Ιανουαρίου 2020 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.


04-03-20

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, έτους 2019, ανήλθαν περίπου στο ποσό των 74.630.000€ (Ιαν. 6.231.013,44€-Φεβ. 6.417.812,09€-Μαρτ. 6.535.891,56€-Απρ. 6.587.765,42-Μάιος 6.472.782,63€-Ιουν. 6.030.838,95€-Ιουλ. 5.652.979,86€-Αυγ. 4.149.781,05€-Σεπτ. 5.434.259,14€-Οκτ. 6.563.123,27€-Νοεμ. 7.088.310,16€ & Δεκ. 7.474.302,20€). Τελική εκκαθάριση α΄εξαμ. (2019) 38.276.104, 1 που σημαίνει c/b για τους Φυσικοθεραπευτές 7%.


04-03-20

Σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας περίπου 1,5 εκατ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 θα μπορούν να επιλέξουν Ασφαλιστική Κατηγορία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει στις 16 Μαρτίου 2020 τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία (δια της μη επιλογής) θα καταταγεί αυτόματα στην υποχρεωτική 1η ασφαλιστική κατηγορία των 210 €. (Δείτε το σύνδεσμο)


24-12-19

Όπως ενημερωθήκαμε από την Ομάδα Υποστήριξης του eΔΑΠΥ - ΕΟΠΥΥ, το πρόβλημα αναφορικά με την καταχώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας στο  eΔΑΠΥ - ΕΟΠΥΥ επιλύθηκε.

Οι γνωματεύσεις Φυσικοθεραπείας εκτελούνται εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο κάτω μέρος αυτών (δίμηνη διάρκεια).


19-12-19

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία στους 10 μήνες, έτους 2019, ανήλθαν περίπου στο ποσό των 60.434.780€.


16-12-19

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου υπερσύγχρονου και ανεξάρτητου Data Center του ΕΟΠΥΥ. Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα έχει πλήρη και ανεξάρτητη λειτουργία από τις παλαιές υποδομές του ΕΦΚΑ, στις οποίες εφιλοξενείτο μέχρι και σήμερα, θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές του, προσφέροντας υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες τόσο ως προς τους δικαιούχους του, όσο και ως προς τους συμβεβλημένους παρόχους του, αποκτώντας παράλληλα ευελιξία και δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.


11-12-19

Μετά από ερώτημα της ΠΕΕΦ προς τη Δ/νση Πληροφορικής εάν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση των Κωδικών Νοσημάτων (ICD 10) με αυτά που ορίζει ο ΕΚΠΥ και με τις προβλεπόμενες συνεδρίες ανά κατηγορία παθήσεων, λάβαμε την παρακάτω απάντηση: ‘’Η νέα έκδοση της εφαρμογής έχει υλοποιήσει τα οριζόμενα από το ΦΕΚ 1318 τ.Β 2019 (συν).’’ (Δείτε το συν. ΦΕΚ 1318/Τευχ. Β΄/17-04-19)


16-09-19

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία το 1ο εξάμηνο του έτους 2019 ανήλθαν στο ποσό των 38.201.738€, ενώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2018 κυμάνθηκαν περί τα 45.981.000€. Διαφορά 7.780.262.


17-08-19

Με προσωπικό μήνυμα στο e-ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης, που απεστάλη από τη Δ/νση Πληροφορικής-Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων/Υπηρεσιών προς τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ θεραπευτήρια ή φυσικοθεραπευτήρια, που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο e-ΔΑΠΥ, γίνεται αναφορά στις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις Ειδικής Αγωγής και επιπλέον δίδονται οι σχετικές οδηγίες για την εκτέλεση και την ηλεκτρονική υποβολή τους.

(Δείτε το αρχείο)


07-08-19

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ οι εισφορές Ιουλίου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.


17-07-19

Συγχαρητήριες επιστολές του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ προς νέα πολιτική ηγεσία και ενημέρωση των συναρμοδίων Υπουργών για θέματα των Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών.

(Δείτε το αρχείο)


15-07-19

Όπως ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ τα σημειώματα clawback β΄εξαμ. 2018 θα κοινοποιηθούν στους παρόχους το αργότερο μέχρι 22 Ιουλίου 2019.


10-07-19

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ οι εισφορές Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.


10-07-19

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των Ασφαλιστικών Εισφορών 2018. Αναλυτικές πληροφορίες για την εκκαθάριση αναζητείστε στις αριθμ. 21/2018, 45/2018 και 50/2018 εγκύκλιες οδηγίες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr .  Εμπρόθεσμη Ημερ. καταβολής της 1ης δόσης την 30η Αυγούστου 2019. (Δείτε περισσότερα...)


10-07-19

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία το 1ο τετράμηνο του έτους 2019 ανήλθαν στο ποσό των 26.175.000€ (Απρ. 6.651.000€), ενώ στο αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2018 κυμάνθηκαν περί τα 31.585.400€. Διαφορά 5.410.400€.


28-06-19

Παράταση καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών έως 15 Ιουλίου 2019.


25-06-19

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, στις 20 Ιουνίου 2019, τα προβλεπόμενα επιτρεπτά όρια δαπανών για παροχή υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού (Κωδ. ΣΤ1-Υ.Φ.- Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας-Φυσικοθεραπευτές), στο Οικονομικό Έτος 2019, ορίστηκαν στο ποσό των 71.000.000€. Όσον αφορά το clawback β΄εξαμ. 2018 αυτό θα γνωστοποιηθεί προς τους παρόχους το πιθανότερο μετά τις εθνικές εκλογές...


22-05-19

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ οι εισφορές Απριλίου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή, 31-05-2019.


21-05-19

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ το α' εξάμηνο του 2018 ανήλθαν στο ποσό των 46.066.145,50 και στο 12μηνο του ιδίου έτους στο ποσό των 86.286.574,73 €.


16-05-19

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία το 1ο τρίμηνο του έτους 2019 ανήλθαν στο ποσό των 19.524.019,33€ (Ιαν. 6.341.489,92€ - Φεβ. 6.535.221,04€ -Μαρτ. 6.647.308,37€).


10-05-19

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας το πιθανότερο μέχρι το τέλος Μαΐου 2019 θα αναρτηθεί στην ‘’Ενημέρωση  Συναλλασσομένων’’ του ΕΟΠΥΥ και το clawback β’ εξαμήνου 2018. Δείτε στην υπ’  αριθ. Πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 94193 (ΦΕΚ Β’ 6140/31-12-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας τι προβλέπεται αναφορικά με την καταβολή του clawback 2018 και του υπολειπόμενου προηγούμενων ετών.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)


03-05-19

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για παρόχους υγείας (Ενημέρωση Συναλλασσομένων) οι βεβαιώσεις των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) Α΄Εξαμήνου 2018. Ποσοστό υπέρβασης 26,06%. Να επαναλάβουμε ότι οι λόγω βεβαιώσεις αποτελούν φορολογικά στοιχεία και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων 2019.


16-04-19

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαρτίου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

22-03-19

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει  ότι, για τη διευκόλυνση στην πληρωμή των  εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, τα ειδοποιητήρια Φεβρουαρίου 2019 θα αναρτηθούν έως 31-03-2019 και η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται έως την Δευτέρα 08-04-2019.


19-03-19

Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων ΜΥΦ 2018 (πελατών-προμηθευτών) θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2019.


09-01-19

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, επιστρέφονται οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (Δείτε την εγκύκλιο 52/24-12-18)


08-12-18

Υπενθυμίζουμε ότι έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), θα πρέπει να δηλωθούν στην ΑΑΔΕ οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί, από συναλλαγές για εμπορικές, επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες του υπόχρεου.


04-12-18

Οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ το α' εξάμηνο του 2018 ανήλθαν στο ποσό των 46.041.690,55 και το 9μηνο στο ποσό των 64.213.003,44 .


18-10-18

Στη χθεσινή συνεδρίαση (17-10-18) του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, μετά από κάποιες τελευταίες τροποποιήσεις, ψηφίστηκε ο ΕΚΠΥ ομόφωνα και άμεσα θα σταλεί για την έκδοση της νέας ΚΥΑ.


15-10-18

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.


02-10-18

Σχετικά με τη νέα διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


27-09-18

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (e-ΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Αύγουστο 2018 έως και την 01η/10/2018, ημέρα Δευτέρα.


23-08-18

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ οι εισφορές Ιουλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.


31-07-18

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, η προθεσμία καταβολής εισφορών Ιουνίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018.


29-06-18

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών παρατείνεται έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.


26-06-18

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που έληγε στις 30 Ιουνίου 2018, παρατείνεται μέχρι τις 26 Ιουλίου 2018.


13-06-18

Εγκρίθηκε σήμερα (13-06-18) από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, με ευρεία πλειοψηφία, ο νέος ΕΚΠΥ του Οργανισμού.


01-06-18

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι εισφορές Απριλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.


30-05-18

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, η προθεσμία καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών παρατείνεται έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.


20-05-18

Μέσω της εφαρμογής ασφαλείας του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενημερωθήκαμε ότι ενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός πρόσβασης της ΠΕΕΦ στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) - ΕΣΠΑ 2014-2020, στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://logon.ops.gr).


16-05-18

Εγκρίθηκε σήμερα (16-05-18) από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, ομόφωνα, η σύναψη Συλλογικής Σύμβασης... μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ-ΝΠΔΔ.


10-05-18

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι εισφορές Μαρτίου 2018, καθώς και η εκκαθάριση εισφορών 2017 Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.


20-03-18

Αναρτήθηκαν στις Εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ (Ενημέρωση Συναλλασσομένων) οι βεβαιώσεις των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) Α΄Εξαμήνου 2017. Να υπενθυμίσουμε ότι οι λόγω βεβαιώσεις δύνανται να χρησιμοποηθούν για φορολογική χρήση.


20-03-18

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία από ΕΔΟΕΑΠ προς Φυσικοθεραπευτές.

(Η Πρόσκληση)


14-03-18

Όπως ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα από το Δ/ντή Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ κ. Γ. Μπαθρέλλο, ο κύριος λόγος περικοπής δαπανών τον τελευταίο καιρό στους Φυσικοθεραπευτές είναι η απουσία από το φυσικό παραστατικό της ημερ. θεώρησης του ελεγκτή. Δε γίνεται αποδεκτή επ΄αυτού καμία ένσταση. Εφιστούμε την προσοχή των Συναδέλφων.


14-03-18

Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι εισφορές Φεβρουαρίου 2018.


27-02-18

Πρόσκληση της ΠΕΕΦ, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), στην εναρκτήρια εκδήλωση της καμπάνιας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη 2018.

(Η Πρόσκληση)


27-02-18

Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για το μήνα Ιανουάριο 2018. Εκτύπωση και πληρωμή μέχρι την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018.


26-02-18

Παράταση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.) του έτους 2017, μέχρι 31 Μαρτίου 2018.


12-02-18

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 θα πρέπει να υποβληθούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.) του έτους 2017.


01-02-18

Όπως ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο του  e-ΔΑΠΥ, κ. Νικ. Παπανικολάου, το θέμα που είχε προκύψει σχετικά με την εκτέλεση και καταχώρηση στο e-ΔΑΠΥ συνεχιζόμενων συνεδριών φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας επιλύθηκε.


28-01-18

Oι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, στο α΄εξάμηνο του έτους 2017 ανήλθαν στο ποσό των 43.381.000€ και το 11μηνο στο ποσό των 75.468.492€.


14-01-18

Εχουν ήδη εκδοθεί τα πρώτα εντάλματα πληρωμής υπολειπόμενων οφειλών 2012-2015 του ΕΟΠΥΥ προς Φυσικοθεραπευτές. Να σημειώσουμε ότι τα εντάλματα που αντιστοιχούν στo κάθε Συνάδελφο ενδέχεται να είναι περισσότερα του ενός (τα αποτελέσματα των συμψηφισμών φθάνουν στις ΠΕ.ΔΙ. τμηματικά) και εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι Ενημερότητες, που έχουμε προσκομίσει ή αποστείλει για την πληρωμή του Σεπτεμβρίου 2017, δε θα ζητηθούν νέες.


19-12-17

Με Νομοθετική ρύθμιση ιδρύονται στην Περιφέρεια Αττικής τέσσαρες (4) νέες ΠΕ.ΔΙ., στο Κέντρο της Αθήνας (Ηπείρου-ΤΥΔΚΥ), Γλυφάδα, Καματερό και Μαρούσι.


30-11-17

Συνοπτική ενημέρωση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με τα πεπραγμένα και το μελλοντικό προγραμματισμό και σχεδιασμό των διαδικασιών διαπραγμάτευσης με παρόχους υγείας. (Δείτε την Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


14-11-17

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, οι εισφορές Οκτωβρίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματικών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.


09-11-17

Ενημερωτικά, οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, στο α΄εξάμηνο του έτους 2017 ανήλθαν στο ποσό των 43.381.000€ και το 9μηνο στο ποσό των 60.680.887€.


06-11-17

Νέα παράταση της προθεσμίας αποδοχής του συμψηφισμού οφειλών 2012-2015 με αντίστοιχο rebate-clawback 2014-2015 έως τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

(Δείτε την τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


06-11-17

Σχετικά με το συμψηφισμό οφειλών 2012-2015 με αντίστοιχα ποσά για rebate-clawback 2014-2015, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί από τους θεσμούς ο αριθμός των δόσεων για τους παρόχους που θα είναι χρεωστικοί, ούτε επίσης εάν η τυχόν προκύπτουσα οικονομική διαφορά υπέρ του παρόχου θα του αποδοθεί και δε θα παρακρατηθεί για clawback επόμενων ετών.


22-10-17

Απάντηση σε δημοσιεύματα για υποτιθέμενες αλλαγές αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το σύνδεσμο)


05-10-17

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση 783 του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ο προσδιορισμός του clawback και το έτος 2017 θα είναι σε εξαμηνιαία βάση, και όχι σε τριμηνιαία. Ο επιμερισμός του φυσικά μηνιαίος.(Δείτε την απόφαση)


01-10-17

Ενημερωτικά, οι απαιτηθείσες δαπάνες για Φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, στο α΄εξάμηνο του έτους 2017 ανήλθαν στο ποσό των 43.381.000€ και το 7μηνο στο ποσό των 49.778.663€.


11-09-17

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Αυγούστου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματικών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή 29-9-2017.

24-07-17

Aναρτήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές Ιουνίου 2017 για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθείτε αναλυτικά την εισφορά σας.


16-07-17

Παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (21 Ιουλίου 2017) η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αντί για την ερχόμενη Δευτέρα (17 Ιουλίου) που προέβλεπε η τρέχουσα προθεσμία.


01-07-17

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.
(Δείτε την ΠΟΛ.1094/2017)


25-06-17

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαΐου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών.


24-05-17

Έως τις 31 Μαΐου 2017 η πληρωμή των Ασφαλιστικών Εισφορών Απριλίου 2017 για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.


18-05-17

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση από τον Ε.Φ.Κ.Α.

(Δείτε το σύνδεσμο)


08-05-17

Στις 13 Μαΐου 2017, στο Δώμα του Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός» το Επιστημονικό Τμήμα του ΠΣΦ με την επωνυμία ''Φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία'', θα πραγματοποιήσει Επιστημονική Ημερίδα,  με θέμα: «Εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην κατάθλιψη». Περισσότερα στις ‘’Εκδηλώσεις’’.


30-04-17

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 45231/2017 Κ.Υ.Α., σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016, (Α΄ 240).

(Δείτε την Κ.Υ.Α)


26-04-17

Έως τις 12 Μαΐου 2017 η πληρωμή των Ασφαλιστικών Εισφορών Μαρτίου 2017 για τους αυτοαπασχολούμενους.


21-04-17

Σχετικά με τη διαδικασία συμψηφισμού των Ασφαλιστικών Εισφορών.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας)


07-04-17

Έκδοση διορθωτικών βεβαιώσεων από ΕΟΠΥΥ για claw back α' εξαμήνου 2016.

(Δείτε την ανακοίνωση)


31-03-17

Το 31ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΕΦ  για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 1 & 2 Απριλίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Αθηνών με τίτλο: ''Κινητικός Έλεγχος - Ενσωματώνοντας την Κινητική Μάθηση στη Θεραπευτική Παρέμβαση''

(Δείτε το σύνδεσμο)


31-03-17

Εξώδικη διαμαρτυρία - κλήση του ΙΣΑ προς τον ΕΟΠΥΥ για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

(Δείτε το εξώδικο)


28-03-17

Έως τις 13 Απριλίου 2017, έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής εισφοράς Φεβρουαρίου 2017 μη μισθωτών ασφαλισμένων, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Την ίδια ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

(Ενημερωτικό σημείωμα)


01-03-17

Σε σύντομο χρόνο η δυνατότητα ξεχωριστής ηλεκτρονικής υποβολής δαπανών Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία.


27-02-17

Με απόφαση της Διοίκησης του (ΕΦΚΑ) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών), παρατείνεται έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.


22-02-17

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017.

06-02-17

Ημερίδα του ΙΣΑ για Ασφαλιστικό-Φορολογικό Νόμο.

(Δείτε το σύνδεσμο)


01-02-17

Υποβολή δαπανών Ευρωπαίων ασφαλισμένων.

(Δείτε το αρχείο)


30-01-17

Ενημερωτικό Δελτίο από ΕΟΠΥΥ, σχετικά με τις πληρωμές και υποχρεώσεις του Οργανισμού.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


01-12-16

30o Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας της ΕΕΕΦ.

Το 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας της ΕΕΕΦ θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Δεκεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο της ΕΕΧΟΤ, Φλέμιγκ 20-Μαρούσι. (Δείτε το Σύνδεσμο)


01-12-16

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ. τα ήλεκτρονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας που θα υποβάλλονται από 01-01-17 θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν την ημερομηνία έγκρισης από τον Ελεγκτή Ιατρό.


23-11-16

26o Επιστημονικό Συνέδριο του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ.

Το 26ο Επιστημονικό Συνέδριο του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας, Μαρούσι - Αττικής, με θέμα: ''Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και Ποιότητα Ζωής''. (Δείτε το σύνδεσμο)


12-10-16

72o Επιστημονικό Συνέδριο Ορθοπαιδικής-Χειρουργικής & Τραυματολογίας, από 12 έως 15 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα. Τιμή συμμετοχής για Φυσικοθεραπευτές 15 €. (Δείτε το πρόγραμμα)


09-09-16

Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΟΠΥΥ, Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την πορεία τελικής εκκαθάρισης των υποβολών παρόχων.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


05-09-16

Σχετικά με τις σφραγίδες στις γνωματεύσεις και τα παραπεμπτικά.

(Δείτε το αρχείο)


26-08-16

Nέο Ενημερωτικό Δελτίο από τον ΕΟΠΥΥ, Αυγούστου 2016, σχετικά με την  πορεία τελικής εκκαθάρισης των υποβολών παρόχων.

(Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο)


10-08-16

Ενημερωτικό Δελτίο από τον ΕΟΠΥΥ, Αυγούστου 2016, σχετικά με την πορεία τελικής εκκαθάρισης των υποβολών παρόχων.

(Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο)


07-08-16

Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων των παρόχων υγείας, που έληγαν 30-06-16, αναδρομικά παρατείνονται μέχρι την υπογραφή των νέων.

(Δείτε το άρθρο 52 του Ν. 4410/03-08-16)

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ) 


04-07-16

Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με την πορεία τελικής εκκαθάρισης των δαπανών παρόχων με τη νέα διαδικασία ελέγχου και αποζημίωσης.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


27-06-16

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων 2016, τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων, έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


07-06-16

Σας ενημερώνουμε ότι με την υποβολή του φυσικού αρχείου, μηνός Μαΐου 2016, δε χρειάζεται η προσκόμιση συγκεντρωτικής κατάστασης Ασφαλισμένων. Άλλωστε η σχετική ΚΥΑ δεν έχει αναδρομική ισχύ και κατά πάσα πιθανότητα, με απόφαση που θα λάβει το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, δε θα είναι απαιτητή ούτε και στις μελλοντικές υποβολές.


24-05-16

Σχετικά με την έκδοση χειρόγραφων παραπεμπτικών.

(Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


28-04-16 (ΝΕΟ)

Ανακοινώσεις του ΕΟΠΥΥ προς το σύνολον των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό παρόχων υγείας, σχετικά με τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης στο 100% των δαπανών 2016 και την αποστολή των φυσικών παραστατικών στο Κέντρο Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ, στην Πεύκη (Λεωφ. Ειρήνης 54, ΤΚ 15121).

(1η Ανακοίνωση),

(2η Ανακοίνωση),

(Ερωτήσεις-Απαντήσεις)

(3η Ανακοίνωση)


19-04-16

Ανακοινώσεις από τον ΟΑΕΕ, σχετικά με τις βεβαιώσεις εισφορών έτους 2015, τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου και την ανάρτηση των ρυθμίσεων του Ν. 4305/2014 στον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένου.

(Δείτε τις ανακοινώσεις)


07-04-16

Εκδόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ (Εφαρμογές-Ενημέρωση Συναλλασσομένων), για κάθε συμβεβλημένο με τον Οργανισμό Φυσικοθεραπευτή, η βεβαίωση των ποσών επιστροφής rebate & clawback β' εξαμήνου του έτους 2015. Η εν λόγω βεβαίωση καθώς και αυτή του α΄εξαμήνου 2015 δύνανται να χρησιμοποιηθούν για φορολογική χρήση.


31-03-16

Ενημερώνουμε όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτές ότι λόγω μεταβολής της διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών για το έτος 2016 να μη βιαστούν να καταθέσουν στις κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ., τα παραστατικά του Μαρτίου 2016. Οι ΠΕ.ΔΙ. σύμφωνα με τις εντολές που έχουν λάβει από τις Kεντρικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ  δε θα τα παραλάβουν. Με νεότερες οδηγίες προς τους παρόχους, σε σύντομο χρόνο, θα μας γνωστοποιηθεί ο νέος χώρος παραλαβής όλων των δικαιολογητικών και ο τρόπος αποστολής τους.


29-02-16

Συμπληρωματικές οδηγίες καταχώρησης των ΤΠΥ στο αναβαθμισμένο σύστημα eprescription & e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ, μετά το νέο τρόπο αυτόματου υπολογισμού του μηνιαίου rebate.

(Δείτε το αρχείο)


17-02-16

Ενημέρωση, μέσω Ανακοινώσεων και Δελτίου Τύπου από το γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με τη διαδικασία εφαρμογής του νέου συστήματος υποβολής δαπανών που θα υπολογίζει αυτόματα το μηνιαίο αναλογούν ποσό rebate. Επιπλέον με απόφαση του Προέδρου, ορίζεται κατ΄εξαίρεση, ως εμπρόθεσμη υποβολή των δαπανών Ιανουαρίου 2016 για όσους παρόχους δεν τις έχουν ήδη υποβάλλει, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016.

(1η ανακοίνωση)

(2η ανακοίνωση)

(Δελτίο Τύπου)


17-02-16

Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.

(ΚΥΑ Αριθμ. Α1β/Γ. Π. οικ.12298)


31-01-16

Ενημερωτικά, οι απαιτηθείσες δαπάνες των Φυσικοθεραπευτών από τον ΕΟΠΥΥ, για το έτος 2015, ανήλθαν στο ποσό των 89.638.662 € (Α΄Εξάμηνο 46.663.288€ & Β΄Εξάμηνο 43.075.374€). Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες 32 Εργαστηρίων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και μιας Κερδοσκοπικής Κλινικής.


24-01-16

Το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ, στη συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2016, ενέκρινε ομόφωνα την ίδρυση ΠΤ της ΠΕΕΦ στη Λέσβο, με έδρα τη Μυτιλήνη. Καλοσωρίζουμε στην οικογένεια της Ένωσης τα νέα μέλη μας και ευχόμαστε στη ΔΕ καλή επιτυχία στο έργο της.


31-12-15

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/Τεύχος Α΄/30-12-15/Άρθρο 26), οι συμβάσεις μεταξύ των παρόχων και του ΕΟΠΥΥ παρατείνονται έως τις 30-06-16.

(ΠΝΠ-Αρθρο 26), (Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΟΠΥΥ για την παράταση των συμβάσεων)


24-12-15

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ-2016.

(Οι ευχές της ΠΕΕΦ σε Φορείς)

Λάβαμε ευχές από:

(Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ),

(Το Τμήμα Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ),

(Τον Πρόεδρο του ΠΣΦ),

(Το ΔΣ της ΕΕΕΦ),

(Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ),

(Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών)


23-12-15

Τελετή παράδοσης-παραλαβής στον ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)

(Συγχαρητήριος Επιστολή της ΠΕΕΦ προς τη νέα ηγεσία του ΕΟΠΥΥ)


16-12-15

Σας γνωρίζουμε ότι στην Εφαρμογή ''Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠΥΥ'' είναι δημοσιευμένα τα σημειώματα με τις οικονομικές απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ από κάθε Φυσικοθεραπευτή, το α΄εξάμηνο του έτους 2015, για rebate & clawback.


04-12-15

Σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση ΠΟΛ 1254/26-11-15 η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014, οριστικά, μέχρι 31-12-15.


01-12-15

Ενημερωτικά, οι απαιτηθείσες δαπάνες των Φυσικοθεραπευτών από τον ΕΟΠΥΥ (Κ.Α.Ε. 0671.02), για το α' εξάμηνο του 2015 ανήλθαν στο ποσό των 46.663.288€ και στο δεκάμηνο στα 73.012.582€. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες 32 Εργαστηρίων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και μιας Κερδοσκοπικής Ιδιωτικής Κλινικής.


10-11-15

Oρισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και Φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους , ως επιστροφή (rebate).

(Αριθμ. Γ.3γ/ΓΠ/77011/30-10-15)


29-10-15

Παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


27-10-15

Απόφαση υπ' αριθμ. 3565/2015 του ΣτΕ /Τμήμα Δ', σχετικά με το αίτημα του ΠΣΦ για ακύρωση του clawback.

(Δείτε την απόφαση)


13-10-15

Ερμηνευτική εγκύκλιος του Άρθρου 8/ Παρ. 4 του Ν.4172/2013 σχετικά με τη φορολόγηση ανείσπρακτων ποσών εντός χρήσης ΠΟΛ 1223/08-10-15


06-10-15

Συγχαρητήριες επιστολές από το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ προς την πολιτική ηγεσία και ενημέρωση των συναρμοδίων Υπουργών για θέματα του κλάδου μας.

(Δείτε το αρχείο)


01-10-15

Με την υπ' αριθμ. 643/02-09-15 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ εγκρίθηκε και νέα παράταση της ισχύος των συμβάσεων μεταξύ του Οργανισμού και παρόχων υγείας ΠΦΥ, συμπεριλαμβανομένων και των Φυσικοθεραπευτών, έως 31-12-15. Σημειώνουμε ότι ειδικά για την παράταση των συμβάσεων με τους θεραπευτές ιατρούς απαιτείται επιπλέον νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας.

(Δείτε την απόφαση)

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


27-09-15

Παρατείνεται κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015, η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (πελατών-προμηθευτών), έτους 2014.


21-09-15

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας, μέχρι και το έτος 2018.

(Δείτε το αρχείο)


01-09-15
Νέα παράταση καταβολής εισφορών και δόσεων, από τους ασφαλισμένους-οφειλέτες προς τον ΟΑΕΕ, έως 30/9/2015.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


28-07-15

Aναρτήθηκε επιτέλους στην '' Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠΥΥ'', με Ημερ. 28-07-15,  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για φορολογική χρήση, η «Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσού επιστροφής (rebate) έτους 2014»


17-07-15

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους 2014, των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013, μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.

(Δείτε το αρχείο)


30-06-15

Με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η ισχύς των συμβάσεων όλων των παρόχων με τον Οργανισμό παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

(Δείτε την ανακοίνωση)


23-06-15

Παρατείνεται μέχρι τις 27 Ιουλίου 2015 για τα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων.

ΠΟΛ 1130/25-06-15


09-06-15

4ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Hinitsa Bay» στο Πόρτο Χέλι από 12 εώς 14 Ιουνίου 2015.

(Δείτε το αρχείο)


28-05-15

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για τη ΣΚΠ, στις 27 Μαΐου 2015, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΑμΣΚΠ, στο Κέντρο της Αθήνας (Πλ. Κοραή), για λόγους ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο, την Ένωση εκπροσώπησαν, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσαγρής και ο Γραμματέας κ. Ιωάννης Γκουβάτσος. Το μήνυμα της φετινής γιορτής ήταν: ''H ΣΚΠ μπορεί να παιδεύει, να δυσκολεύει, να ταλαιπωρεί, να εμποδίζει, αλλά ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗ ΖΩΗ''.


22-05-15

Aνακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα αριθμητικά όρια συνταγογράφησης ανά Ιατρική Ειδικότητα.

(Δείτε την ανακοίνωση)


19-05-15

Με την αποχώρηση της κας Βαρβάρας Ζαβογιάννη από τη Γραμματεία της ΠΕΕΦ, θα θέλαμε θερμά να την ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη προσφορά της στην Ένωση. Καλωσορίζουμε τη νέα μας γραμματέα κα Άλκηστη Βαρδάκου και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της.


11-05-15

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την ΣΚΠ, στις 27 Μαΐου 2015, η Πρόεδρος του Συλλόγου των Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑμΣΚΠ), κα Βάσω Μαράκα, μας προσκάλεσε να παρευρεθούμε στις Εκδηλώσεις του Συλλόγου. Το μήνυμα της φετινής γιορτής: ''H ΣΚΠ μπορεί να παιδεύει, να δυσκολεύει, να ταλαιπωρεί, να εμποδίζει, αλλά ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗ ΖΩΗ''. (Η Πρόσκληση), (Το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων)


17-04-15

Διαθέσιμη η εφαρμογή για την ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή πρόσθετων φόρων & προσαυξήσεων και προαιρετικά προκαταβολή με ισόποση απαλλαγή προσαυξήσεων (ν.4321/2015).

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


17-04-15

Υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.

(Δείτε την ανακοίνωση)

(Δείτε το σύνδεσμο-www.ika.gr)


15-04-15

Στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου, για όσους παρόχους δεν έχουν συνάψει σύμβαση με ΙΕΕ για το έτος 2013, νέα καταληκτική ημερομηνία η 17η Απριλίου 2015.

(Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


01-04-15

Aνακοίνωση από τον ΟΑΕΕ, σχετικά με την επιλογή από ασφαλισμένους για κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

(Δείτε το σύνδεσμο)


01-04-15

Hλεκτρονικός έλεγχος της Ασφαλιστικής Ικανότητας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από τους παρόχους πριν την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας.

(Aρχείο 1), (Αρχείο 2)


12-03-15

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ) στον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας ενός έτους και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ιδιαίτερη αναφορά για τις περιπτώσεις των ασθενών που χρήζουν θεραπειών πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 14 & 17 του ΕΚΠΥ (Β' Κεφ.,Παρ. 15).

(Δείτε το αρχείο)


21-02-15

Παρατείνονται εκ νέου οι καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών του έτους 2014, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

(Δείτε το αρχείο)


28-01-15

Συγχαρητήριες επιστολές, από το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ προς τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ, με ταυτόχρονο αίτημα για πραγματοποίηση συναντήσεων.

(Η επιστολή προς τον Υπουργό)


28-01-15

Ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ προς κάθε ενδιαφερόμενο για το Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

(Η ανακοίνωση)


21-01-15

Ολοκληρώθηκε σήμερα (21-01-15) η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, από Κηφισίας 39, στη νέα του διεύθυνση, Απ. Παύλου 12 - Μαρούσι - ΤΚ 15123 (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ).

(Η Ανακοίνωση)


20-01-15

Δελτίο Τύπου, με ημερ. 19-01-15, σχετικά με τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το Δελτίο)


20-01-15

Οι δαπάνες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών για το έτος 2014 (Κ.Α.Ε. 0671.02)

(Δείτε τον πίνακα)


09-01-15

Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ, έτους 2015 (Δείτε το αρχείο)


09-01-15

Ανακοινώσεις του ΟΑΑΕ, σχετικά με την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασφαλισμένων και την ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)


08-01-15

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4254/2014, παρ. ιστ' & ιζ' (ΦΕΚ 85 Α'/7-4-14), από 01-01-2015 καταργήθηκε το 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., συνολικά 3.072% (χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%).

(Δείτε το αρχείο)


18-12-14

Οι μηνιαίες κατά μέσο όρο υποβολές από Φυσικοθεραπευτές προς τον ΕΟΠΥΥ, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης, μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.

(Δείτε τον πίνακα)


11-12-14

Μετά από αίτημά μας, σχετικά με την αντιμετώπιση των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων στις εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ, από τη Δ/νση Πληροφορικής - Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υπηρεσιών μας εστάλη το παρακάτω e-mail :

(Δείτε το e-mail)


09-12-14

Ενημερωτική επιστολή από την ΙΕΕ Expert Opinion, σχετικά με την πορεία εκκαθάρισης των υποβληθεισών δαπανών του έτους 2013.

(Δείτε την επιστολή)


01-12-14

Με την αποχώρηση της κας Μάνιας Λαυδά από τη Γραμματεία της ΠΕΕΦ, θα θέλαμε θερμά να την ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη προσφορά της στην Ένωση. Καλωσορίζουμε τη νέα μας Γραμματέα κα Βαρβάρα Ζαβογιάννη και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της.


26-11-14

Δελτίο Τύπου για τον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


23-11-14

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος ΠΟΛ 2145/2014 σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις.

(Δείτε την Εγκύκλιο)


10-11-14

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΦΚΑ πλήν ΝΑΤ (Ν. 4305/2014).

(Δείτε το αρχείο)


10-11-14

Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος.

(Δείτε το αρχείο)


25-10-14

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Σεμινάριο-Εργαστηριακή Άσκηση της ΠΕΕΦ, στις 25 Οκτωβρίου 2014, με θέμα: ''Κλινική και Απεικονιστική Αξιολόγηση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων του ώμου, γόνατος και της ΟΜΣΣ''. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


21-10-14

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, όπως αναμένονταν, δόθηκε παράταση στις συμβάσεις των παρόχων υπηρεσιών υγείας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

(Η ανακοίνωση)


17-10-14

Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ, με Ημερ. 17-10-14, σχετικά με τις οφειλές του Οργανισμού.

(Δείτε το Δελτίο)


16-10-14

Αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Πληρωμή τελευταίου τριμήνου του 2011

(Δείτε το αρχείο)


10-10-14

Όπως έχουμε προαναφέρει στην ''Ενημέρωσή'' μας, με Ημερ. 04-10-14, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δημοσιεύτηκε, με Ημερ. 08-10-14, η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2671/Τευχ. Β'/08-10-14).

(Δείτε την απόφαση)


30-09-14

Νέα παράταση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014,  των συμβάσεων μεταξύ Φυσικοθεραπευτών και ΕΟΠΥΥ.

(Η ανακοίνωση)


29-09-14

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών-προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014.


23-09-14

Στις 24 Σεπτεμβρίου, Ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κοινή συνεδρίαση του ΚΔΣ και της ΔΕ του Τμήματος Αττικής της ΠΕΕΦ, στα γραφεία της Ένωσης,  με θέμα: ''EKΠY -  ΕΟΠΥΥ''. Όσοι Συνάδελφοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν.


23-09-14

Μετά από τη συνάντηση του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ανακοινώθηκε ότι πρόσθετο ποσό 360 εκατ. ευρώ θα διατεθεί από τον ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες παρόχους.


22-09-14

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Μάκη Βορίδη με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ.

(Δελτίο Τύπου)


01-09-14

Μέσα στις επόμενες ημέρες επίκειται να δοθεί εντολή, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστκού ελέγχου των δαπανών των Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2013. Σύνολο δαπάνης (στο 90%) 17.500.000 €.


26-08-14

Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το όριο συνταγογράφησης των διαγνωστικών εξετάσεων.

(Δείτε το Δελτίο)


19-08-14

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με ημερ. 14-08-14, σχετικά με τον καθορισμό, διαδικασία και τρόπο απόδοσης του ποσού επιστροφής ''rebate'', για το έτος 2014. Περισσότερα στη ''Νομοθεσία'' μας.


13-08-14

Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών επιστροφών rebate & clawback.

(Δείτε το σύνδεσμο)

(Δείτε την εγκύκλιο)


04-08-14

Μας εστάλει, σήμερα (04-08-14), το νέο σχέδιο σύμβασης παροχής Φυσικοθεραπευτικών Πράξεων. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή'' μας με την αυτή ημερομηνία.

(Δείτε το σχέδιο σύμβασης)

Υ.Γ. Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν τις παρατηρήσεις ή τα σχόλιά τους, σχετικά με το σχέδιο σύμβασης, στο e-mail της Ένωσης (info@peef.gr).


24-07-14

Σας ενημερώνουμε, ότι, σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες μας, το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ σχεδιάζουν την εφαρμογή του ''Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας σε πραγματικό χρόνο (real-time)'' για τον άμεσο κλινικό έλεγχο των παραπεμπτικών παρακλινικών-διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Δημιουργούν ερωτηματικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις γνωστές ΙΕΕ σε ιδιαίτερα σύντομο χρόνο (μια εβδομάδα),  χωρίς καν να γνωρίζουν οι πάροχοι το κόστος ελέγχου και  τα πραγματικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Το έργο θα αναλάβει μία ΙΕΕ, πρόλαβαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον δύο. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.


07-07-14

Χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους-οφειλέτες του ΟΑΕΕ.

(Δείτε το δελτίο τύπου)

Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΟΑΕΕ ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

(Δείτε το σύνδεσμο)


03-07-14

Σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή φυσικών παραστατικών από Φυσικοθεραπευτές.

(Δείτε το αρχείο)


27-06-14

Mε Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών δίνει παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Οικονομικού Έτους 2014, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014.

(Το Δελτίο Τύπου)


26-06-14

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την παράταση των συμβάσεων των Φυσικοθεραπευτών και λοιπών παρόχων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Έως την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των νέων συμβάσεων μεταξύ παρόχων και ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ)


25-06-14

Πρόσκληση της ΠΕΕΦ, σε συνάντηση, από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (EKEA), με θέμα: ''Ενιαίο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών''.

(Δείτε το αρχείο)


24-06-14

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα Οικονομικά του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


18-06-14

Με νεότερη απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (Αρ. Πρωτ. 2/44472/ΔΠΓΚ/03-06-14), παρατείνεται έως 31-12-14 η προθεσμία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφσση θα έπρεπε με τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας (30-06-14) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιστρέψει τα χρήματα που ήταν δεσμευμένα για το σκοπό αυτό στη Δ/νση Κρατικού Προϋπολογισμού.

(Δείτε την προηγούμενη απόφαση)


16-06-14

Δελτίο Τύπου του ΥΥΚΑ σχετικά με τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το Δελτίο Τύπου)


13-06-14

ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

(Δείτε το αρχείο)


12-06-14

Διαβίβαση εγγράφου της ΠΕΕΦ για τη Φυσικοθεραπεία Ασφαλισμένων από το γραφείο του Υφυπουργού Υγείας.

(Δείτε το διαβιβαστικό)


10-06-14

Η ΕΧΕΜ, στις 14-06-14, ημέρα Σάββατο, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, θα πραγματοποιήσει ημερίδα, με θέμα: ''Kαρκίνος Μαστού - Αλλαγές στην Κλινική Πρακτική''. Στην ημερίδα είναι προσκεκλημένη για να μιλήσει η Συνάδελφος και Αντιπρόεδρος της ΠΕΕΦ κ. Μιμή Μαρσέλλου, σχετικά: ''Με το ρόλο της Φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των γυναικών με καρκίνο του μαστού''. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


10-06-14

Στις 14-06-14, θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΤ το 1ο Συμπόσιο Εργαστηριακού Τομέα, με θέμα: ''Δεδομένα και Εξελίξεις στον Εργαστηριακό Τομέα του Δημόσιου Νοσοκομείου''. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


07-06-14

Στις 6 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο, τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων της Σχολής Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

(Δείτε το αρχείο)


03-06-14

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Μας εστάλη στις 15-05-14 e-mail, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών του Οίκου Ναύτου, σχετικά με τη συνέχιση των πληρωμών ληξιπρόθεσμων οφειλών στους συμβεβλημένους με το Ταμείο Φυσικοθεραπευτές.

(Δείτε το e-mail)

(Αντίγραφο Κατάστασης)


03-06-14

Το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ συγχαίρει τη Γεν. Γραμματέα της Ένωσης, κα Ντίνα Σπηλιοπούλου, για την εκλογική της επιτυχία στο Δήμο Γαλατσίου στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ευχόμαστε στην ίδια όπως και σε όλους τους Συναδέλφους που εκλέχτηκαν, δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.


29-05-14

Eνημερωθείτε από το site του ΕΟΠΥΥ (Εφαρμογές --> Πίνακας Συναλλασσομένων) τα ακριβή ποσά που σας αντιστοιχούν για rebate-clawback το έτος 2013. Τα ποσά αυτά, όπως άλλωστε έχουμε προαναφέρει (Ενημέρωση με Ημερ. 17-05-14), σύμφωνα με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα  αφαιρεθούν από τη φορολογητέο εισόδημα του  Οικονομικού Έτους 2014.


29-05-14

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ - 28 ΜΑΪΟΥ 2014

''Η Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας'' εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου. Το μήνυμα της φετινής γιορτής ήταν: ''Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί''. Για την ημέρα ο ΣΑμΣΚΠ είχε διοργανώσει εκδηλώσεις σε Αθήνα και Πειραιά. Στις εκδηλώσεις της Αθήνας, Πλ. Κοραή, παρερεύθηκε προσκεκλημένος και ο Πρόεδρος της ΠΕΕΦ.

(Περισσότερα στο σύνδεσμο)


15-05-14

Μας εστάλη σήμερα e-mail, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών του Οίκου Ναύτου, σχετικά με τη συνέχιση των πληρωμών ληξιπρόθεσμων οφειλών στους συμβεβλημένους με το Ταμείο Φυσικοθεραπευτές.

(Δείτε το e-mail)


15-05-14

Σύναψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με Ιατρούς.

(Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ)


11-05-14

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, η 2η Ημερίδα Ιπποθεραπείας της ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ., στις 10-05-14, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αμαρουσίου και η γιορτή που διοργάνωσε για τα μέλη του ο ''Σύλλογος ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας'', στις 11-05-14, στο Πάρκο του Φλοίσβου. Και στις δύο εκδηλώσεις προσκλήθηκαν και παρέστησαν μέλη του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές.


29-04-14

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Φυσικοθεραπευτών, μέχρι 30-06-14.

(Δείτε την απόφαση, Νο 293)


25-04-14

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας συστήματος τηλεφωνικών ραντεβού.

(Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ)


09-04-14

Σχετικά με τις Συμβάσεις και τις Επισκέψεις των Ιατρών.

(Δελτίο Τύπου, 09-04-14)

(Δελτίο Τύπου, 31-03-14)


Ανακοίνωση της Ε.Ε.Ν.Α. για το πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

(Δείτε το αρχείο)


17-03-14

Χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με την υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Οικονομικού έτους 2014, τις καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών, το Αποδεικτικό Ενημερότητας, τις υποχρεώσεις των Φυσικοθεραπευτών ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και άλλα, στην υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.


17-03-14

Οι μηνιαίες δαπάνες, έτους 2013, των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών, στον παρακάτω πίνακα.

(Πίνακας δαπανών)


12-03-14

Όπως ενημερωθήκαμε από το Δ/ντή Αξιολόγησης του ΕΟΠΥΥ κ. Θεοφ. Ρηγάτο, τα παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας τα οποια δεν είχαν θεωρηθεί εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου στην περίοδο της επίσχεσης των ελεγκτών Ιατρών, μπορούν να υποβληθούν, μέσω e-ΔΑΠΥ, τοποθετώντας στο αντίστοιχο πεδίο ως Ημερ. θεώρησης την Ημερ. έκδοσης του παραπεμπτικού. Ζητήσαμε το συντομότερο δυνατό την έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου.


07-03-14

Ανακοινώσεις του ΟΑΕΕ.

(Αρχείο 1)(Αρχείο 2)

(Εγγραφή χρήστη)


04-03-14

Οδηγός με 20 Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το αρχείο)


04-03-14

Πίνακας με τις ΠΕ.ΔΙ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

(Δείτε τον Πίνακα)


26-02-14

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ενημερώνονται για τους Συμβεβλημένους Ιατρούς καθώς και για τους Ελεγκτές Ιατρούς, θα πρέπει να τηλεφωνούν με αστική χρέωση στο τηλέφωνο 210-3803470 από 08:00 έως 15:00 ή να επισκέπτονται το site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).

(Δελτίο Τύπου)


OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Α.Ε. 0371.01

(Δείτε το αρχείο)


17-02-14

Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα τηλεφωνικά ραντεβού και το πλαφόν Ιατρικών Επισκέψεων. (Δελτίο Τύπου)


13-02-14

Δελτία Τύπου ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων των παρόχων με Ι.Ε.Ε. (Δελτίο Τύπου 1), (Δελτίο Τύπου 2), (Δελτίο Τύπου 3),


12-02-14

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εξαιρέσεων από τα όρια συνταγογράφησης

(πλαφόν)

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εξαιρέσεων από τα όρια συνταγογράφησης (πλαφόν).

(Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ)


11-02-14

Μετά την εκδοση του παρακάτω Δ.Τ. του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη σύναψη σύμβασης των παρόχων με τις ΙΕΕ, η Διοίκηση της ΠΕΕΦ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις υπόλοιπες Ενώσεις και τον Νομικό της Σύμβουλο για τον τρόπο αντίδρασης. Μετά το μεσημέρι το σχετικό Δ.Τ. των Ενώσεων. Για όλα τα νεότερα θα σας ενημερώσουμε.

(Δ.Τ. του ΕΟΠΥΥ)


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Ο ετήσιος χορός και η κοπή πίτας της ΠΕΕΦ θα πραγματοποιηθούν στις 16 Φεβρουαρίου 2014, Κυριακή μεσημέρι, στο Kέντρο διασκέδασης ''TAS STAGE''. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις''.


06-02-14

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)


17-01-14

Πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:30 η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

(Δείτε το αρχείο)


09-01-14

Ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Τ.Α.Α. προς παρόχους υγείας έως 31-12-11.

(Δείτε το αρχείο)


07-01-14

Σύμφωνα με οριστική απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ η ισχύς των συμβάσεων όλων των Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας παρατείνεται μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Εξαιρούνται οι συμβάσεις των θεραπόντων Ιατρών οι οποίες λήγουν το Μάρτιο του 2014.

(Δείτε το αρχείο)


31-12-13

Ενημερωθήκαμε, από τη Δ/νση Βιβλίων & Στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τις υποχρεώσεις των Φυσικοθεραπευτών για το έτος 2014 ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., ότι προς το παρόν δεν υφίσταται καμία μεταβολή. Μας επισημάνθηκε επίσης ότι για οποιαδήποτε φορολογική μεταβολή προβλέπεται περίοδος προσαρμογής τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες.

(Αρχείο 1), (ΠΟΛ 1001/2014)


27-12-13

Εκπρόθεσμες υποβολές παραστατικών.

(Δείτε το αρχείο)


16-12-13

Ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2),(Αρχείο 3),(Αρχείο 4)


13-12-13

Δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο, εισάγοντας το ΑΦΜ σας, αν πρέπει να πάρετε κλειδάριθμο από την εφορία σας.

(Δείτε το σύνδεσμο)


09-12-13

Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου στις 12 & 13 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα: ''Eλληνικές Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Βελτιώνοντας την υγεία των Πολιτών''

(Δείτε το Σύνδεσμό μας)


08-12-13

Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέργους Επαγγελμάτων Υγείας μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

(Δελτίο Τύπου), (Πρόγραμμα)


05-12-13

Πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

(Δελτίο Τύπου)


04-12-13

Αύξηση του αριθμού των επισκέψεων στους συμβεβλημένους Ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ.

(Δελτίο Τύπου)


03-12-13

Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.

(Δελτίο Τύπου)


02-12-13

Σχετικά με τις φημολογίες για κλείσιμο του ΕΟΠΥΥ.

(Δελτίο Τύπου)


28-11-13

Στοιχεία για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ

(Δελτίο Τύπου)


26-11-13

H αίτηση ακύρωσης επιβολής της αυτόματης επιστροφής χρημάτων (claw-back) που έχει καταθέσει ο ΠΣΦ στο ΣτΕ, καθώς και άλλοι πάροχοι, θα συζητηθεί οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2013.


26-11-13

Αίτηση από ΠΣΦ προς ΣτΕ για την ακύρωση επιβολής του rebate.

(Δείτε το συνημμένο)


12-11-13

Aνακοίνωση από το Γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την επιλογή των Ι.Ε.Ε.

(Δείτε την ανακοίνωση)


29-10-13

Ενημερωθείτε από τη νέα υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ/Εφαρμογές ''Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με τον ΕΟΠΥΥ'' για το ποσό επιστροφής σας (rebate), σύμφωνα με το άρθρο 100, παράγρ. 5 του Ν. 4172/2013 (Α΄167).

(Εισαγωγή στο σύνδεσμο)


05-10-13

Αίτηση από τον ΠΣΦ προς το ΣτΕ για την ακύρωση επιβολής της αυτόματης επιστροφής χρημάτων (claw back) από τους Φυσικοθεραπευτές προς τον ΕΟΠΥΥ. Την ίδια διαδικασία έχουν ακολουθήσει και όλες οι επαγγελματικές ενώσεις που θίγονται άμεσα από τα μέτρα. Η ΠΕΕΦ ανέστειλε την οποιαδήποτε ενέργεια της λόγω της προσφυγής στο ΣτΕ του ΠΣΦ. Με την ευκαιρία θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η Διοίκηση του ΠΣΦ οφείλει όταν αξιοποιεί αρχείο της ΠΕΕΦ να ενημερώνει τουλάχιστον τη Διοίκησή της.

(Aρχείο 1), (Aρχείο 2)


23-09-13

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό, το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ στη συνεδρίασή του, στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, αποφάσισε...(Περισσότερα...)


18-09-13

To ΚΔΣ της ΠΕΕΦ στη συνεδρίασή του, στις 12-09-13, αποφάσισε ομόφωνα την προσφυγή στο ΣτΕ, για την ακύρωση της επιβολής των αντισυνταγματικών μέτρων rebate & claw back στις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς Φυσικοθεραπευτές. Επειδή το κόστος είναι αρκετά υψηλό καλούμε τα μέλη μας και μη μέλη μας αν το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά την Ένωση. Τηλ. επικοινωνίας: Γραμματεία 21088156662108815666, Ταμίας της Ένωσης κ. Γιάννης Γκουβάτσος 21064584802106458480, 69457057736945705773


13-09-13

Mετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ κ. Νικ. Παπανικολάου, μας διευκρίνισε ότι οι Φυσικοθεραπευτές όπως και όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας, θα πρέπει να αναγγέλουν την εκτέλεση των παραπεμπτικών εντός 24ώρου και όχι μαζικά στο τέλος του μήνα.


Ληξιπρόθεσμα ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ

(Εισαγωγή στο Σύνδεσμο)&

(Δείτε το αρχείο 1)

(Δείτε το αρχείο 2)

(Δείτε το Αρχείο 3)

(Η Υπεύθυνη Δήλωση)

Σχετικά με την πορεία εκκαθάρισης των λογαριασμών σας από τον ΟΠΑΔ, θα σας στέλλονται στον παραπάνω Σύνδεσμο,  Προσωπικά Μηνύματα.


10-09-13

Διευκρινίζουμε ότι τα προσωπικά μηνύματα που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του e-ΔΑΠΥ, σχετικά με το Πρόγραμμα ''Health-Vaucher'' δεν αφορά τους Φυσικοθεραπευτές. Δείτε περισσότερα στην υποσελίδα μας ''Ενημέρωση''  με Ημερ. 02-09-13.


23-08-13

Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΕ, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού.

(Δείτε το σύνδεσμο)


10-08-13

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές με τον ΕΟΠΥΥ.

Φυσικοθεραπευτήρια (Ιδιώτες) 1967

Φυσικοθεραπευτήρια (Εταιρείες) 32

Φυσικοθεραπευτές  με Επαγγ. Έδρα 140

Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής 36

Κέντρα Αποκατάστασης 41 (Αθήνα 7, Θεσσαλονίκη 7, Θεσσαλία 11)

Κέντρα Διημ. & Ημερήσιας Φροντίδας 34


23-07-13

Δαπάνες του ΕΟΠΥΥ

(A' εξαμήνου).

Φυσικοθεραπευτήρια (Ιδιώτες) 41.628.621 €

Φυσικοθεραπευτήρια (Εταιρείες) 954.597 €


Ευχές στο νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημ. Κοντό.

(Δείτε το συνημμένο)


Μήνυμα - Αποχαιρετισμός του Ελ. Παπαγεωργόπουλου, Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το συνημμένο)


12-07-13

Καλούνται oι Συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί να εκδώσουν Πιστωτικά Τιμολόγια για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ, να προσκομίσουν στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες των ΥΠΑΔ, μέχρι 17-07-13, Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες που θα λήγουν 31-07-13.


10-07-13

Πάγια ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. (Δείτε το αρχείο)


10-07-13

Οδηγίες σχετικά με την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την 31-12-11.

(Δείτε το αρχείο)


Ημερίδα Φυσικοθεραπείας στη Χίο.

Το ΠΤ Λέσβου, Χίου & Σάμου του ΠΣΦ και το ΠΤ Χίου της ΠΕΕΦ, στις 6 Ιουλίου, συνδιοργανώνουν Ημερίδα Φυσικοθεραπείας με θέμα: ''Οσφυαλγία - Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές''. Ευχαριστούμε τις διοικήσεις των Τμημάτων για την πρόσκληση να παρευρεθούμε στην Ημερίδα.


26-06-13

ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Αποστείλαμε στο νέο Υπουργό και στους νέους Υφυπουργούς του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων τους, επιστολές για την απόδοση συγχαρητηρίων καθώς και ευχές για επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

(Δείτε το συνημμένο)


17-06-13

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσαν οι σπουδαστές και οι καθηγητές της Σχολής Φυσικοθεραπείας του Αιγίου, με θέμα ''Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης Αρθρώσεων''. Από την ΠΕΕΦ παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος, κ. Γ. Τσαγρής και ο Πρόεδρος της ΔΕ του Τμήματος Πατρών της ΠΕΕΦ, κ. Κωνστ. Σταυρόπουλος.


06-06-13

Οδηγίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (μέχρι 31-12-11) του ΤΑΥΤΕΚΩ.

(Δείτε το αρχείο)


Δείτε στην ''Ενημέρωσή'' μας, με Ημερ. 14-05-13, όλες τις τελευταίες αποφάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και Φυσικοθεραπευτών.


Άρθρο του Προέδρου της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, κ. Γιάννη Τσάκνη με θέμα: '' Επιβεβλημένη η μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια''.

(Δείτε το αρχείο)


Eξόφληση οφειλών από ΕΤΑΠ - ΜΜΕ προς συμβεβλημένους Ιδιώτες Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας.

(Δείτε το αρχείο)

(Yπεύθυνη Δήλωση)


Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι, όταν ειδοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για τα ληξιπρόθεσμα, να προσκομίζουν άμεσα, το πιστωτικό τιμολόγιο και την υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από ΚΕΠ. Διευκρινίζουμε ότι τα εντάλματα πληρωμής εκδίδονται τμηματικά.

(Η Υπεύθυνη Δήλωση)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Διοίκηση της ΠΕΕΦ, σε συνεννόηση με την Εταιρεία Vodafone και με Εταιρείες  αναλωσίμων, εξασφάλισε ειδικές τιμές για όλα τα μέλη της. Η σχετική έκπτωση θα δίδεται με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Η προσπάθεια συνεχίζεται και για άλλα προϊόντα και Υπηρεσίες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: Γραμματεία ΠΕΕΦ 21088156662108815666, Ι. Γκουβάτσος 21064584802106458480, 69457057736945705773, Γ. Τσαγρής 21064478002106447800, 69364478006936447800


Θέσεις της Διοίκησης της ΠΕΕΦ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων μας.

(Δείτε το συνημμένο)


Διαμαρτυρία για τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά.

(Δείτε το συνημμένο)


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΕΦ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 24-02-13,  η κοπή πίτας της ΠΕΕΦ, στο κέντρο διασκέδασης ''ΤAS STAGE'', με τους Δημ. Μπάση, Μελ. Ασλανίδου & τον Χαρ. Γαργανουράκη.


Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/04-01-13, καταργείται η υποχρέωσή μας στη τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ''Βιβλίο Πελατών'' (ΠΔ 186/1992, Άρθρ. 10, Παρ. 5), θα πρέπει να εκδίδουμε αθεώρητα Τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ και άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, οι ΑΠΥ πρός ιδιώτες θα είναι θεωρημένες είτε σε χειρόγραφη είτε σε μηχανογραφημένη έκδοση και το ''Βιβλίο Εσόδων Εξόδων'' δε θα χρειάζεται θεώρηση. Μεταβατική περίοδος μέχρι 29-03-13. Περισσότερα στην Υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.


Αναγραφή διάγνωσης βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (Internasional Classificasion of Diseases, ICD-10).

(Δείτε το συνημμένο)


Μουσική Εκδήλωση του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.

(Δείτε το Σύνδεσμο)

(Δείτε το Αρχείο)


Ηλεκτρονικό Ευρετήριο με θεματικό τρόπο των σημαντικοτέρων Εγγράφων & Εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ.

(Κλικ εδώ για να δείτε το Σύνδεσμο)


EΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(Κλικ εδώ για το αρχείο)


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η εξόφληση σε δόσεις του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

(Δείτε το αρχείο)


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 (Αρ. Φύλλ. 89) οι Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

(Περισσότερα στο αρχείο)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας για συνεργασία με βάση το επιδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-13,Πρακτική άσκηση».

(Κλίκ για το Αρχείο 1)

(Κλίκ για το Αρχείο 2)


14 Ιουνίου

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

10 λεπτά από τη ζωή μας - προσφορά ζωής.


Mε το τέλος της εκλογικής διαδικασίας στον ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, ευχόμαστε σε όλους τους Συναδέλφους που εκλέχθηκαν '' Θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στο έργο τους''.


Eυχαριστούμε τους Συναδέλφους για την εθελοντική τους προσφορά στο ''Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής'', που ίδρυσαν ο ΙΣΑ και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η κατάσταση με τα ονόματα των Συναδέλφων στο site του ΙΣΑ (www.isathens.gr). Παρόμοιο αίτημα για εθελοντική προσφορά έχουμε απευθύνει και στον ΕΟΠΥΥ για τα Ιατρεία ''Κοινωνικής Αλληλεγγύης''.


Από τον Ιούνιο του 2009 λειτουργεί Τράπεζα Αίματος της ΠΕΕΦ στο Νοσοκομείο Παίδων ''Αγία Σοφία''.


Καταθέσαμε αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ, τους λοιπούς Ασφαλιστικούς και κλαδους Υγείας, προκειμένου όλοι οι ασφαλισμένοι να διατηρήσουν το δικαίωμα της εκτέλεσης εμβιομηχανικών μετρήσεων στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας.


Παράκληση προς όλους μας για αυτοσυγκράτηση, ψύχραιμη αντιμετώπιση και διασταύρωση των πληροφοριών και παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο έκφρασης ... μέσα από τα έντυπα,site, facebook κ.λ.π. Το μήνυμά μας ομοψυχία, συνεννόηση και αλληλεγγύη στην κοινή μας προσπάθεια.


 


Ενημέρωση Εκτύπωση E-mail

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ: Λ. Αλεξάνδρας 126, Αθήνα, ΤΚ 11471.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ. & Fax: 2108815666, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

* Οδηγίες διοικητικού ελέγχου & εκκαθάρισης συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων Ανοικτής & Κλειστής Περίθαλψης (Αρχείο 1).

* Οδηγίες χρήσης για καταχώρηση παραπεμπτικών & επισκέψεων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φορέων Ασφάλισης (Αρχείο 2).

* Οδηγίες εκτέλεσης γνωματεύσεων Ειδικής Αγωγής (Αρχείο 3).

* Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης (Αρχείο 4).

* Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (Άρθρο 39)(Άρθρο 45).


23-10-20

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Από σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα του ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή των προτάσεων (αιτήσεων) στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του Covid 19.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας αυτής Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000€.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000€ έως 50.000€.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων: (www.ependyseis.gr/mis), με καταληκτική ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Στον Πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ ανήκει και ο ΚΑΔ 86.90 – ‘’Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας’’, καθώς και όλες οι υποκατηγορίες του παραπάνω ΚΑΔ.


 

 

21-10-20

Θέμα: Εξόφληση από τον ΕΟΠΥΥ ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ως γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 52 του Ν.4430/16, ο ΕΟΠΥΥ είναι αρμόδιος για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ/Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, του πρώην Οίκου Ναύτου και του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ). Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  προς παρόχους θα εκκαθαριστούν και θα αποπληρωθούν από τον ΕΦΚΑ. Να θυμίσουμε ότι στο ΤΑΥΤΕΚΩ υπάγονται οι εξής Τομείς Υγείας: ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ- Ασφαλιστικής «Η ΕΘΝΙΚΗ» & ΤΑΠ-ΕΤΒΑ.

Συνεπώς οι Φυσικοθεραπευτές και όλοι οι πάροχοι που έχουν απαιτήσεις από τα προαναφερθέντα Ταμεία - Τομείς Υγείας θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (Εφαρμογές – Ληξιπρόθεσμες Οφειλές) για την ύπαρξη μηνυμάτων που αφορούν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών.

Πληροφοριακά να σας αναφέρουμε και τα παρακάτω:

* Τη διεκπεραίωση εξόφλησης των... (Δείτε περισσότερα...)


20-10-20

Θέμα: Ρύθμιση οφειλών των παρόχων για rebate & clawback.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4613/Τευχ. Β’/19-10-20) η υπ΄αριθμ. Β2β/Γ.Π. οικ. 66319 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ρυθμίζονται οι ανείσπρακτες οφειλές (clawback-rebate) των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2013-2019.

Σύμφωνα με την ΥΑ, για τους παρόχους που θα ενταχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, προβλέπονται μέχρι 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 150€. (Δείτε περισσότερα... στην ΥΑ)


11-10-20

Θέμα: Eπιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ, έτους 2020, για Φυσικοθεραπεία.

Κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, η οποία έγινε αποδεκτή από το ΔΣ του Οργανισμού στην υπ΄αριθμ. 713/01-10-20 τακτική συνεδρίασή του,  τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών που προτείνονται για Φυσικοθεραπεία για το έτος 2020 παραμένουν τα ίδια με αυτά του έτους 2019. Συγκεκριμένα:

- ΣΤ1 / Υ.Φ.-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ   71.000.000€.

- ΣΤ2 / Υ.Φ.- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     1.500.000€.

Τα επιτρεπόμενα όρια για το σύνολο των δαπανών ΕΟΠΥΥ 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, θα δημοσιευτούν στο σχετικό ΦΕΚ που θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για αύξηση στη δαπάνη για Φυσικοθεραπεία (Κατηγορία ΣΤ1), παρότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2020 αυξήθηκε κατά 43.000.000€, γιατί σύμφωνα με τους αρμόδιους το ποσοστό clawback για τους Φυσικοθεραπευτές είναι αρκετά μειωμένο.

Ωστόσο, συνολικό ποσοστό rebate & clawback έναντι της αρχικής δαπάνης για φυσικοθεραπεία (Κατηγορία  ΣΤ1) το έτος 2019 ανήλθε στο 14,6%.


11-10-20

Θέμα: Αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών εκάστου μηνός στο Κέντρο Διαλογής του ΕΟΠΥΥ.

Μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Κέντρου Διαλογής του ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για να αποφευχθούν οι εκπρόθεσμες υποβολές και για τη συντόμευση των εκκαθαρίσεων των δαπανών μας, καλό θα είναι οι φάκελοι με τα φυσικά αρχεία των υποβολών εκάστου μηνός να αποστέλλονται εγκαίρως στο Κέντρο Διαλογής και να μην εξαντλείται η προθεσμία των 20 ημερολογιακών ημερών ή της τυχόν παράτασης αυτής.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο φάκελο, ο οποίος απαραίτητα θα πρέπει να είναι διαστάσεων Α4, να επικολλάται εξωτερικά το ‘’Αυτοκόλλητο Κυτίου’’ και  εντός του φακέλου να τοποθετούνται με επιμέλεια το σύνολο των φυσικών παραστατικών του μηνός, καθώς και το αντίστοιχο ΤΠΥ.


10-10-20

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής απευθύνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020, προκειμένου να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στο πρόγραμμα δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Στον Πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ ανήκει και ο ΚΑΔ 86.90 – ‘’Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας’’, καθώς και όλες οι υποκατηγορίες του παραπάνω ΚΑΔ.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000€.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους... (Δείτε περισσότερα...)

H (απόφαση-πρόσκληση) της Περιφέρειας Αττικής.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων: (www.ependyseis.gr/mis)


06-10-20

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οίκ.32518/10263 ΥΑ (ΦΕΚ 3484/Τευχ. Β’/21-08-20), αν δε δοθεί παράταση, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει οι πάροχοι να δηλώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από τους τέως Φορείς Κοινωνικής  Ασφάλισης θα είναι ανοικτή μέχρι 21-10-20.

Προς το παρόν και όπως ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο του ΕΦΚΑ για τις οφειλές, κ. Κυριάκο Σομπόνη, παρά τα κάποια τεχνικά ζητήματα  η όλη διαδικασία προχωρά κανονικά.

Να σημειώσουμε ότι στα Τιμολόγια (χρεωστικά ή πιστωτικά) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ΕΦΚΑ: ΕΦΚΑ, Αγ. Κωνσταντίνου 8, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, ΑΦΜ 997072577 και να  αποστέλλονται: Μενάνδρου 41-43, ΤΚ 10437, 5ος όροφος, υπόψη κ. Σομπόνη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ‘’Ηλεκτρονική Πλατφόρμα’’ παρακάτω με ημερ. 26-08-20.


27-09-20

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Συνταγογράφηση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Σε συνέχεια των υπ΄αριθμ. Πρωτ. 108/05-06-20 & 110/20-07-20 επιστολών μας προς την ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με το πρόβλημα της συνταγογράφησης γνωματεύσεων με βάση το χρονικό όριο των 365 ημερών και όχι το ημερολογιακό  έτος, όπως ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια και σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ, θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας και την έντονη διαμαρτυρία μας γιατί το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα χωρίς να γνωρίζουμε τους σοβαρούς λόγους που υποχρέωσαν τους αρμοδίους για αυτή τη μεταβολή. Οι ενδείξεις στο σύστημα συνταγογράφησης... (Δείτε περισσότερα...)


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου σε όλο τον κόσμο, οι Φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (World Physical Therapy Day), προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και στην καλή ποιότητα ζωής των ατόμων. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστεί το έργο του Φυσικοθεραπευτή στη Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία!!!

Η θεματολογία της φετινής γιορτής, από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T), είναι επίκαιρη και σχετίζεται με το σημαντικό ρόλο της Φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση των ατόμων, που νόσησαν ή θα νοσήσουν από Covid-19εκδηλώνοντας σοβαρά ή ελαφρότερα μυοσκελετικά αλλά και αναπνευστικά προβλήματα.

Επισημαίνεται ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που έχουν οι φυσικοθεραπευτές στο μυοσκελετικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα, μέσω προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, ενδυνάμωσης, κινητικότητας, ισορροπίας αλλά και αναπνευστικών ασκήσεων. Οι επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν και συνιστούν τη χορήγηση των θεραπευτικών ασκήσεων, ως τον ακρογωνιαίο λίθο αποκατάστασης της πλειονότητας των μυοσκελετικών παθήσεων και όχι μόνο. Περισσότερα στο σύνδεσμό μας ''Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών''.


18-09-20

Θέμα: Σχετικά με την κατάθεση και αποπληρωμή των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από την ΕΥΔΑΠ Αθηνών.

Σχετικά με την κατάθεση και αποπληρωμή των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από την ΕΥΔΑΠ Αθηνών θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τα εξής: Μετά από 2 μήνες περίπου από την κατάθεση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας , Αθηνάς 58, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία, επικοινωνείτε με την κα  Μοντεσάντου Αικατερίνη στο τηλ. 210 2144209 και αφού πληροφορηθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει εκκαθαριστεί στη συνέχεια εκδίδετε το Τιμολόγιο με το αντίστοιχο ποσό και το αποστέλλετε μόνο ταχυδρομικά στη Δ/νση Ωρωπού 156/ΤΚ 11144/Γαλάτσι/Λογιστήριο ΕΥΔΑΠ/Γρ. 108β/Υπόψη Κας Μοντεσάντου. Στο Τιμολόγιο  αναγράφετε απαραίτητα το ΑΦΜ της ΕΥΔΑΠ (094079101), τη ΔΟΥ (ΦΑΕΕ Αθηνών) και το e-mail σας αν δεν το έχετε δώσει προηγούμενη φορά.


30-08-20

Θέμα: Συνταγογράφηση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Όπως ενημερωθήκαμε από το Δ/ντή Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, κ. Θ. Ρηγάτο, η  Νομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, η οποία κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για το θέμα?, απέρριψε το δικαίωμα διενέργειας από τους ασφαλισμένους συνεδριών φυσικοθεραπείας με βάση το ημερολογιακό έτος, όπως ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια και  σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ και συνηγορεί δυστυχώς υπέρ της ισχύος του χρονικού ορίου των 365 ημερών εντάσσοντας στην ίδια κατηγορία την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας με άλλες παροχές – προϊόντα, όπως γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, ακουστικά βαρηκοίας κλπ.

Έτσι απορρίφθηκε,  λόγω της συγκεκριμένης γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ και το αίτημα –διαμαρτυρία της ΠΕΕΦ (υπ΄αριθμ. πρωτ. 110/20-07-20 επιστολή) από την πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, στη συνεδρίαση της 6ης Αυγούστου που συζητήθηκε το εν λόγω θέμα.

Είναι προφανές ότι η ηγεσία και οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ δεν έλαβαν καθόλου υπόψιν τα βάσιμα κατά την άποψή μας επιχειρήματα της Ένωσης και λειτούργησαν από επικυρίαρχη θέση και σίγουρα μονομερώς!

Παρόλα αυτά, κρίνουμε ότι αξίζει να επιμείνουμε καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης (e-ΔΑΠΥ) γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, με βάση το ημερολογιακό έτος και σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ. (Δείτε την προηγούμενη επιστολή)


26-08-20

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ενεργοποιήθηκε, για πρώτη φορά, στον e-ΕΦΚΑ η νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που απευθύνεται στους παρόχους υγείας με οφειλές από τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. H πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή μέσω του url: (https://apps.ika.gr/health/) με τη χρήση των κωδικών taxis και οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούν στη συνέχεια τον αριθμό λογαριασμού, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), καθώς και τα ποσά με τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσά. Στο τελικό στάδιο οι πάροχοι καλούνται να συμφωνήσουν με τα ποσά που έχουν αναρτηθεί και δρομολογείται η πληρωμή τους. (Δείτε και την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


03-08-20

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Συνταγογράφηση  Γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας.

Αξιότιμε, η, .....................................................

Επανερχόμενοι στο παραπάνω θέμα, θέλουμε να σας εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό το δικό μας, των Συναδέλφων και παράλληλα αρκετών Ασφαλισμένων, που παρότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος ακόμη δεν υπάρχει καμία εξέλιξη-διόρθωση αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης από τον θεράποντα γιατρό νέας γνωμάτευσης φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, εάν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 365 ημερών... (Δείτε περισσότερα...)
22-07-20

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΕΦ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK & ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.

09-04-17

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών επιστροφών (claw back) και εκπτώσεων (rebate) - Πιστωτικά Τιμολόγια.

Σχετικά με το θέμα, με βάση και παλαιότερα αρχεία δημοσιευμένα στην Ιστοσελίδα της Ένωσης, σάς επαναλαμβάνουμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

* Οι βεβαιώσεις των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) και οι βεβαιώσεις των ποσών έκπτωσης (rebate) που μας γνωστοποιεί ο ΕΟΠΥΥ...(Δείτε περισσότερα...) Δείτε τα παλαιότερα αρχεία: (Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφο της ΠΕΕΦ), (Αρχείο 1)(Aρχείο 2), (Αρχείο 3), (Αρχείο 4)


05-07-20

Θέμα: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Εκδόθηκε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΓΔΟΥ 148 (ΦΕΚ 2729/Τευχ. Β’/03-07-20), αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15η Ιουλίου 2020. (Δείτε τη νέα ΚΥΑ), (Δείτε την προηγούμενη ΚΥΑ)


04-07-20

Θέμα: Σχετικά με την ημερομηνία θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από Ελεγκτή Ιατρό.

Σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/5 /οικ.18178/03-07-20 Eγκύκλιο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕΔΙ, σχετικά με την ημερομηνία θεώρησης των φυσικοθεραπειών από ελεγκτή ιατρό προβλέπονται τα παρακάτω:

- Οι θεραπείες υπόκεινται σε έγκριση ελεγκτή ιατρού.

- Γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση της αναγραφής της ημερομηνίας ελέγχου στο άρθρο 39 του Ε.Κ.Π.Υ.

- Η ισχύς του παραπεμπτικού είναι διάρκειας 60 ημερών.

- Για τα παραπεμπτικά ισχύος 30 ημερών, κατά γενικό κανόνα, η θεώρηση πρέπει να διενεργείται εντός 10 ημερολογιακών ημερών (Ε.Κ.Π.Υ. και γενικά έγγραφα οδηγιών του Οργανισμού )

- Η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό των παραπεμπτικών για διενέργεια φυσικοθεραπειών πρέπει να διενεργείται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσή τους. Παραπεμπτικά με ημερομηνία ελέγχου εκτός του ανωτέρω διαστήματος δεν γίνονται αποδεκτά. (Δείτε το αρχείο)


01-07-20

Θέμα: Συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με αρμοδίους του ΕΟΠΥΥ.

Στις 30 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Πρόεδρο και τους Δ/ντές των περισσότερων Δ/νσεων του ΕΟΠΥΥ για ζητήματα, σχετικά με τη συνταγογράφηση, τη θεώρηση των γνωματεύσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, το clawback κ.α..

Όπως ενημερωθήκαμε σχετικά από τη  Δ/νση Σχεδιασμού, σε άμεσο χρόνο θα επιλυθεί το γνωστό πρόβλημα, αναφορικά με τη συνταγογράφηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας (να μην ισχύουν οι 365 ημέρες αλλά το ημερολογιακό έτος). Επίσης άμεσα θα διορθωθεί η εφαρμογή...(Δείτε περισσότερα...)


15-06-20

Θέμα: Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΓΔΟΥ 131 (ΦΕΚ 2276/Τευχ. Β’/14-06-20), αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την 22η Ιουνίου 2020. (Δείτε την ΚΥΑ)


09-06-20

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Συνταγογράφηση Γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας.

Στην παρ. 7 του Άρθρου 39 – Φυσικοθεραπεία - του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται, ότι: “Η αποζημίωση της φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ. Δικαιολογούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά ασθενή, δύο (2) φορές τον χρόνο’’.

Ωστόσο, στην πράξη και, όπως υπέπεσε στην αντίληψή μας,  ειδικά για τις περιπτώσεις της αυτής πάθησης και του ιδίου Κωδικού Διάγνωσης (ICD10) η παραπάνω πρόβλεψη στο νέο ΕΚΠΥ φαίνεται ότι διαχρονικά δεν ισχύει. Συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ το e-ΔΑΠΥ, μετά... (Δείτε περισσότερα...)


04-06-20

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας.

Αξιότιμε, η ……………………………………….

Επανερχόμενοι για άλλη μια φορά, αναφορικά με τη θεώρηση των γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας, θέλουμε να σας επαναλάβουμε ότι με το υπ΄αριθμ, Πρωτ. 106/30-04-20 τελευταίο έγγραφό μας για το θέμα είχαμε ζητήσει την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου επί του ΕΚΠΥ, που θα αποσαφηνίζει το χρονικό περιθώριο για τη θεώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από Ελεγκτή Ιατρό, προκειμένου να εκλείψουν... (Δείτε περισότερα...)


01-06-20

Θέμα: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών για το μήνα Απρίλιο 2020 μη μισθωτών ασφαλισμένων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020, θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών για το μήνα Απρίλιο 2020, όλων των κατηγοριών εκτός μισθωτών, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο έως τις 10 Ιουνίου 2020, Ημέρα Τετάρτη.

Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4690/30-05-20, για τους Αυτοαπασχολούμενους και Ελεύθερους Επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Απριλίου και Μαίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους


31-05-20

Θέμα: Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

Ν. 4690/ΦΕΚ 104/Τευχ. Α'/30-05-20

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 4

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020.

''3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν..................'' (Δείτε το Νόμο)


08-05-20

Θέμα: Συνοπτικές οδηγίες προφύλαξης Συναδέλφων και Ασθενών, λόγω κορωνοϊού.

Μετά την προσπάθεια επαναφοράς του συνόλου των Φυσικοθεραπευτηρίων σε ρυθμούς ‘’κανονικότητας...’’, η οποία είχε διακοπεί το προηγούμενο διάστημα, λόγω κορωνοϊού, θα θέλαμε συνοπτικά να επαναλάβουμε τις παρακάτω οδηγίες:

* Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ατομικής προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας τόσο για εμάς τους ιδίους όσο και για τους ασθενείς  και συνοδούς ασθενών, που προσέρχονται στο χώρο του Φυσικοθεραπευτηρίου μας (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια και τήρηση αποστάσεων).

* Σχολαστικό καθημερινό καθαρισμό και καλό φυσικό αερισμό του χώρου μας-αποφυγή χρήσης κλιματιστικού, καθώς και καλή απολύμανση των χώρων και μηχανημάτων μας.

* Προσέλευση των ασθενών μας σε προκαθορισμένα ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού και συνωστισμού πολλών ατόμων στο χώρο μας τον ίδιο χρόνο.

* Εξακρίβωση εάν ο προσερχόμενος ασθενής ή το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς εμφάνισαν τις τελευταίες ημέρες έκδηλα συμπτώματα γρίππης ή κρυολογήματος.

* Κατά τα άλλα, πιστή τήρηση των γενικών οδηγιών του ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμοδίων αρχών, αναφορικά με τα συνεχιζόμενα μέτρα προφύλαξης, λόγω κορωνοϊού.

(Δείτε τα μέτρα ατομικής προστασίας για επαγγελματίες υγείας), (Οδηγίες για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας), (Οδηγίες για τη χρήση μάσκας από το κοινό), (Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας), (Τρόπος εφαρμογής του αλκοολούχου αντισηπτικού)


29-04-20

Θέμα: Σχετικά με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 600€, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, στους δικαιούχους επιστήμονες.

Χωρίς άλλη αίτηση θα λάβουν απευθείας τα 600€ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οι επιστήμονες που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης το οποίο καταργήθηκε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας,  "το επίδομα των 600 €’’ θα καταβληθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, σε περίπου 165.000 επιστήμονες.

Σε όσους από τους δικαιούχους που είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τους καταβλήθηκε το ποσό των 400€ ως προκαταβολή, θα τους καταβληθεί  συμπληρωματικά και το ποσό των 200€.

Ταυτόχρονα δίνεται δυνατότητα να μπουν στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση και επιστήμονες που δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στο κατηργημένο πρόγραμμα, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 8 Μαΐου 2020 στην πλατφόρμα (supportemployees.services.gov.gr), με τη χρήση των Κωδικών taxisnet. (Δείτε το ΦΕΚ 1629/Τευχ. Β΄/29-04-20).


26-04-20

Θέμα: Μέτρα στήριξης και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αξιότιμε, κε Υπουργέ

Σε συνέχεια του (υπ΄αριθμ. Πρωτ. 104/18-03-20) εγγράφου μας αναφορικά με τα μέτρα στήριξης και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για Επαγγελματίες, Επιστήμονες, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων και τους Εργαζόμενους, που πλήττονται λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, θέλουμε να σας αναφέρουμε και τα παρακάτω:

*Μετά την κατάργηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης των Επιστημόνων, όπως ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και προπάντων δίκαιο...(Δείτε περισσότερα...)


12-04-20

Θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

Με την προσθήκη και άλλων διαρθρωτικών διατάξεων, εκδόθηκε ο υπ΄αριθμ. 4683 Νόμος (ΦΕΚ 83/Τευχ. Α’/10-04-20) που επικυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Τευχ. Α΄/20-03-20), αναφορικά με το παραπάνω θέμα.

Σε ότι μας αφορά, επιλεκτικά να αναφέρουμε τα εξής:

* Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστικά έχουν πληγεί και μείωση μισθώσεων κύριας κατοικίας στους εργαζόμενους σε αυτές. (Άρθρο 26), (Οδηγίες από την ΠΟΜΙΔΑ)

* Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. (Άρθρο 36)

* Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων.

Έως τις 31-05-20 η απόδοση των δαπανών προς τους παρόχους σε ποσοστό έως 80% του αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση). (Άρθρο 56)

* Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ..

Παράταση εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., έως τις 30 Ιουνίου 2020. (Άρθρο 57)

* Ρυθμίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

Οι δαπάνες της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ δεν προσαυξάνουν τον λογαριασμό των παρόχων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167) σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής. (Άρθρο 5)

* Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy. (Άρθρο 19)

* Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αναστολή θεώρησης των παραπεμπτικών έως 30-04-20. (Άρθρο 20)

* Υποβολή ατομικών αιτημάτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για απευθείας αποζημίωση στους δικαιούχους ασφαλισμένους. (Άρθρο 24)


05-04-20

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες, που πλήττονται από τον COVID-19.

Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα πλαίσια στήριξης των Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, που πλήττονται από τον COVID-19,  απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, δυνητικά δικαιούχου, βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να συμμετέχει στα επιδοτούμενα ειδικά προγράμματα αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Παράλληλα θα λάβει, ως επιδότηση, το ποσό των 600€, με την προκαταβολή των 400€ να δίδεται την Μ. Εβδομάδα και τα 200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος της επιλογής του.

Να επισημανθεί, ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε αναδρομικά τον ΚΑΔ 869013 – ‘’Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας’’ στους ΚΑΔ των Επιστημόνων (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 1) & (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 2). Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι Φυσικοθεραπευτές που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα τηλεκατάρτισης-τηλεκπαίδευσης θα πρέπει, επιλέγοντας μία από τις δύο δυνατότητες που έχουν, να υποβάλλουν, από 9 έως 16 Απριλίου 2020, σχετικό αίτημα στο Π.Σ. ''ΕΡΓΑΝΗ'' με τη χρήση των Κωδικών taxisnet (Διαδικασία Α') ή να εξουσιοδοτήσουν απευθείας, από 9 έως 20 Απριλίου 2020, τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους (Διαδικασία Β').

Για περισσότερες λεπτομέρειες της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας δείτε το παρακάτω αρχείο. (Δείτε την πρόσκληση)


05-04-20

Θέμα: Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από Ελευθεροεπαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων  και Επιστήμονες, προκειμένου να κάνουν χρήση των ανακουφιστικών μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, λόγω κορωνοϊού.

Ενημερωτικά, οι προθεσμίες για τα μέτρα στήριξης και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, όπως διαμορφώνονται με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι οι εξής:

* Έως 10 Απριλίου 2020 (βάσει ΑΦΜ), η υποβολή των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://supportemployees.yeka.gr) από τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής, για το επίδομα των 800€ για 45 ημέρες...(Δείτε περισσότερα...)


04-04-20

Θέμα: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 μη μισθωτών ασφαλισμένων.

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αναρτήθηκαν οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο οι ασφαλισμένοι έχουν τις εξής επιλογές:

Α. Να πληρώσουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία.

Β. Να πληρώσουν την εισφορά του 2/2020 μειωμένη κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν μέχρι 10/04/2020 την εισφορά του Ιανουαρίου 2020.

Γ. Να πληρώσουν την εισφορά σε 4 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης έως 30.9.2020 εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.


04-04-20

Θέμα: Σχετικά με την άυλη συνταγογράφηση.

Ως γνωστό, στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20-03-20) με το άρθρο 36 ορίζεται η έναρξη της άυλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για δύο μήνες και με το άρθρο 49 δίνεται η δυνατότητα επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για χρόνιους πάσχοντες.

Η νέα διαδικασία είναι προαιρετική. Για την ενεργοποίησή της, οι πολίτες πρέπει να μπουν στο gov.gr, να επιλέξουν αρχικά την κατηγορία υπηρεσιών «Υγεία και Πρόνοια» και εν συνεχεία...(Δείτε περισσότερα...)


02-04-20

Θέμα: Μέτρα στήριξης και ευνοϊκές ρυθμίσεις λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και η σχετική διαδικασία.

Συνοψίζοντας τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών και σύμφωνα με τις νεότερα, αναφορικά με τα οικονομικά μέτρα στήριξης και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Aπό 06 Απριλίου 2020, οι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιτηδευματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) μέχρι 5 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800€ για 45 ημέρες, θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο στήριξης, σε σχετικό έντυπο που θα βρίσκουν στο Π.Σ. ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’, ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν προλάβει νωρίτερα στην προηγούμενη εφαρμογή να υποβάλλουν ‘’δήλωση αναστολής’’. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εταιρίας,...(Δείτε περισσότερα...), (ΦΕΚ 75/Α'/30-03-20), (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 1), (Δ.Τ. Υπουργείου Οικονομικών 2)


28-03-20

Θέμα: Aναστολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους  παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητές μέχρι 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, η εξόφληση των οποίων θα ξεκινήσει από 1 Σεπτεμβρίου 2020 και θα γίνεται τμηματικά σε 4 ισόποσες δόσεις.

Σημειωτέον ότι στα μέτρα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, υπάρχει πρόβλεψη για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 από Ελευθεροεπαγγελματίες, με έκπτωση 25%.

Παράλληλα, παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων τους, απαιτητών μέχρι 31/3/2020 και η εξόφλησή τους θα ξεκινήσει από 1 Ιουνίου 2020. (Δείτε το ΔΤ του Υπουργείου Εργασίας), (Δείτε το ΦΕΚ 1044/Τευχ. Β'/26-03-20)


26-03-20

Θέμα: Διαδικασία, αναφορικά με τη συμπλήρωση των εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από εργοδότες και εργαζόμενους, για την αποζημίωση των 800 €.

Άνοιξε στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ η σχετική εφαρμογή για την υποβολή, μέχρι 31-03-20, δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας από τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους, εισάγοντας τους κωδικούς ΙΚΑ. Στη συνέχεια αρχές Απριλίου με τον αριθμ. Πρωτ. που θα λάβουν οι εργοδότες, μετά την καταχώριση της υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα, θα μπορούν να εισέρχονται στο (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.yeka.gr) και οι εργαζόμενοι για τις δικές τους ενέργειες. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20-03-20),  δηλαδή από 21/03/2020 μέχρι και την 20/04/2020. (Δείτε τις οδηγίες από ΕΡΓΑΝΗ)

Επίσης, όσοι Ελευθεροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ (δεν απασχολούν προσωπικό) ή δεν είναι αυτό ενεργό και ασκούν δραστηριότητα που εμπίπτει στους πληττόμενους Κ.Α.Δ. θα μπορούν κι αυτοί να εισέρχονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς taxinet που διαθέτουν, ώστε να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να τύχουν, για το διάστημα 15-03-20 έως 30-04-20, της αποζημίωσης των 800 €. Απαραίτητα να γνωρίζουν σε ποιά Τμήματα (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ) ανήκουν οι επιχειρήσεις τους. Στη συνέχεια, τα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ θα δοθούν στην ΑΑΔΕ για τις απαραίτητες ενέργειες.


24-03-20

Θέμα: Μέτρα και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω κορωνοϊού.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τα Οικονομικά μέτρα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω κορωνοϊού.

Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που βάσει ΚΑΔ πλήττονται (εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων) και οι εργαζόμενοι αυτών καθώς και όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικειοθελώς αποχώρησαν από 1η Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου.


24-03-20

Θέμα: Mηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, λόγω κορωνοϊού.

Παρακάτω οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ), αναφορικά με το μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, λόγω κορωνοϊού.

(ΦΕΚ 993/Τευχ. Β΄/23-03-20), (ΦΕΚ 994/Τευχ. Β΄/23-03-20)


22-03-20

Θέμα: Απαγορευτικά μέτρα κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια, λόγω της εύκολης μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού.

Ανακοινώθηκαν, σήμερα (22-03-20), από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) τα απαγορευτικά μέτρα κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια, λόγω της εύκολης μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού.

(18 χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας), (Οδηγίες προς τους πολίτες), (Βεβαίωση κατ΄εξαίρεση μετακίνησης πολιτών-DOCX), (Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου-DOCX), (Βεβαίωση κατ΄εξαίρεση μετακίνησης πολιτών-PDF), (Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου-PDF). Χρήσιμος Σύνδεσμος: forma.gov.gr


21-03-20

Θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Εκδόθηκε, με ημερ. 20-03-20, η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68) που εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται στα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και σε άλλα μέτρα αναφορικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, περιλαμβάνονται και άρθρα που σχετίζονται με τον ΕΟΠΥΥ και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται, η διαδικασία άυλης συνταγογράφησης και έκδοσης συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών χωρίς τη φυσική επίσκεψη του ασθενούς στον Ιατρό, διάρκειας 2 μηνών, (Άρθρο 36), η διαδικασία εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των δαπανών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ σε ποσοστό 80% της αιτούμενης δαπάνης, διάρκειας έως τις 31-05-20, (Άρθρο 56) και η παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., έως τις 30-06-20, Άρθρο 57 και κλπ.

(ΦΕΚ 68/20-03-20), (Δείτε τα άρθρα 56 & 57 του ΦΕΚ 68/20-03-20), (Ν. 4683/ΦΕΚ 83/Τευχ. Α'/10-04-20)


20-03-20

Θέμα: Μέτρα και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, λόγω κορωνοϊού.

Για το θέμα η Διοίκηση της ΠΕΕΦ έστειλε την παρακάτω επιστολή, με ημερ. 18-03-20, στον Πρωθυπουργό, στους συναρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης , καθώς και στην Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Αξιότιμε,η ....................................,

Εκπροσωπούμε Ελευθεροεπαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές εκ των οποίων οι περισσότεροι διατηρούν Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, κάποιοι παρέχουν υπηρεσίες κατ οίκον σε ασθενείς που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και ένας μεγάλος αριθμός δραστηριοποιούνται σε άλλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Ανήκουμε στους παρόχους υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ και προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε στη δημόσια υγεία με τον καλύτερο τρόπο και αντάξια της επιστήμης που υπηρετούμε. Έτσι εξαρχής, με την εμφάνιση της επιδημικής κρίσης του κορωνοϊού και στη χώρα μας ακολουθώντας και τις οδηγίες της πολιτείας προσπαθήσαμε να παραμείνουμε στις επάλξεις ψύχραιμα και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Δυστυχώς όμως, η κατάσταση φάνηκε ότι γρήγορα θα είναι εκτός ελέγχου, η επιδημία εξελίχθηκε σε πανδημία, η παγκόσμια κοινότητα βάλλεται από έναν αόρατο ...(Δείτε περισσότερα...)
20-03-20

Θέμα: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Ανακοινώθηκε σήμερα (20-03-20) από το Υπουργείο Οικονομικών η νέα λίστα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Ανάμεσα τους είναι και αυτός των Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας (869013). Σημειώνεται ότι η λίστα αυτή είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης. (Δείτε το σύνδεσμο)


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

* Οδηγίες διοικητικού ελέγχου & εκκαθάρισης συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων Ανοικτής & Κλειστής Περίθαλψης (Αρχείο 1).

* Οδηγίες χρήσης για καταχώρηση παραπεμπτικών & επισκέψεων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φορέων Ασφάλισης (Αρχείο 2).

* Οδηγίες εκτέλεσης γνωματεύσεων Ειδικής Αγωγής (Αρχείο 3).

* Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης (Αρχείο 4).

* Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (Άρθρο 39), (Άρθρο 45).


04-03-20

Θέμα: Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας.

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας περίπου 1,5 εκατ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 θα μπορούν να επιλέξουν Ασφαλιστική Κατηγορία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει στις 16 Μαρτίου 2020 τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία (δια της μη επιλογής) θα καταταγεί αυτόματα στην υποχρεωτική 1η ασφαλιστική κατηγορία των 210 €. (Δείτε το σύνδεσμο)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΤΣΑΓΡΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΔΣ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!!


ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΥΥΚΑ, ΕΟΔΥ, ΓΓΠΠ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ) ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ!!! ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ κ.α.), ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΚΔΗΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ Ή ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ!!! ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ, ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΓΙΑΤΙ Ο ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΥΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ!!! ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!


03-03-20

Θέμα: Ιατρικές οδηγίες για την προφύλαξή μας από τον κορωνοϊό.

Με αφορμή τα τελευταία κρούσματα κορωνοϊού και στη χώρα μας και με δεδομένο την πολύ εύκολη διασπορά του ιού ακόμη και στην περίπτωση που είναι ασυμπτωματικός, θέλουμε να επαναλάβουμε κάποιες γενικότερες Ιατρικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και όχι μόνο, όπως ισχύουν για το σύνολον των εποχιακών ιώσεων.:

- Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών...(Δείτε περισσότερα...)

Δείτε παρακάτω το ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, προς τους πολίτες της χώρας μας, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τον κορωνοϊό. (Ηλεκτρονικό μήνυμα), (Δείτε το σύνδεσμο)


23-02-20

Θέμα: Ασφαλιστικό.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Πέμπτη, αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Την επομένη της ψήφισης αναμένεται να ανοίξει η διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας περίπου 1,5 εκατ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν Ασφαλιστική Κατηγορία.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020 θα υπολογιστούν σύμφωνα με την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, ενώ θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 12η Μαρτίου 2020.

Όσον αφορά στις κατηγορίες επαγγελματιών τα νέα επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών (για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη) θα είναι τα ακόλουθα:

Έως 5 έτη: 126 ευρώ. Μετά τα πέντε έτη: 1η κατηγορία: 210 €, 2η κατηγορία : 252 €, 3η κατηγορία : 302 €, 4η κατηγορία: 363 €, 5η κατηγορία: 435 € & 6η κατηγορία: 566 €.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία (δια της μη επιλογής) θα καταταγεί αυτόματα στην υποχρεωτική 1η ασφαλιστική κατηγορία των 210 €.

Σημειώνεται ότι ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει τη δυνατότητα στις αρχές του έτους να επιλέγει την κατηγορία της εισφοράς και αν το επιθυμεί να την αλλάζει.


Το ΚΔΣ και οι ΔΕ των ΠΤ της ΠΕΕΦ εύχονται σε όλους, Ειρηνικό, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το Νέο Έτος!!! Χρόνια Πολλά με υγεία!!!


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν ο Ετήσιος Χορός και η Κοπή Πίτας της ΠΕΕΦ την 1η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο, στη μουσική σκηνή ‘’ΦΩΣ’’, Βουτάδων 6-Γκάζι, με την Πέγκυ Ζήνα. Μαζί της: Jeunes Premiers - Feat. Fenia - Μιχάλης Μόσχου - Dj set George Klo. Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Ζαχαρίου.


Η ΠΕΕΦ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 16 & 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


07-01-20

Θέμα: Επιτρεπόμενα όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ, έτους 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 72.500.000,00 €.

Υ.Φ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 71.000.000,00

Υ.Φ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.500.000,00 €.

* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 80.000.000,00 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 5.000.00 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 75.000.000,00 €.

(Δείτε την Υπουργική Απόφαση)


24-12-19

Θέμα: Χρόνος εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας.

Όπως ενημερωθήκαμε από την Πληροφορική του ΕΟΠΥΥ το πρόβλημα αναφορικά με την καταχώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας στο e-ΔΑΠΥ επιτέλους επιλύθηκε.

Οι γνωματεύσεις Φυσικοθεραπείας εκτελούνται εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο κάτω μέρος αυτών (δίμηνη διάρκεια).

Παρακάτω η τελική απάντηση της Ομάδας Υποστήριξης του e-ΔΑΠΥ, για το θέμα, ύστερα από τη συνεχή επικοινωνία μας με τους αρμοδίους και το e-ΔΑΠΥ:

''Το πρόβλημα επιλύθηκε. Οι γνωματεύσεις Φυσικοθεραπείας εκτελούνται εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο κάτω μέρος αυτών (δίμηνη διάρκεια). Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε να επανέλθετε. Καλά Χριστούγεννα!''.


11-12-19

Θέμα: Χρόνος εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας.

Μετά την έντονη ανησυχία πολλών Συναδέλφων για το χρονικό περιθώριο εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Συναδέλφους ότι καμιά μεταβολή δεν έχει επέλθει στον ισχύοντα ΕΚΠΥ και ως εκ τούτου συνεχίζει να ισχύει ότι προβλέπεται σε αυτόν. Επ΄αυτού συμφωνεί και η Δ/νση Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα λοιπόν με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ: ‘’ Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης’’.

Παρακάτω η νεότερη απάντηση  από τη Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ- Ομάδα Υποστήριξης e-ΔΑΠΥ,  στα επίμονα  ερωτήματά μας : ‘’Ως φυσικοθεραπευτές σας αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκτελείται μοναδικά η γνωμάτευση και όχι η Διάρκεια ισχύος’’.


Η ΠΕΕΦ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΜΕ (ΚΟΛΛΕΓΙΑ) ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΩΝ ΑΕΙ.

Δείτε σχετικό απόσπασμα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 102/14-10-19 επιστολή της ΠΕΕΦ.


29o ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ

Το 29ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θα πραγματοποιηθεί στις 29,30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel (Αθ. Διάκου 28), με θέμα: "Ασκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, Ποιος, Που & Πότε. (Δείτε το σύνδεσμό μας)


28-10-19

Θέμα: Συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τη νέα Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη.

Στις 08-10-19, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τη νέα Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη, μετά από πρόσκλησή της. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, κ. Θεοφάνης Ρηγάτος.

Αφού προηγουμένως τη συγχαρήκαμε και τις ευχηθήκαμε ‘’Καλή Επιτυχία’’ στο δύσκολο έργο της, στην περίπου μιάμισυ  ώρα που ακολούθησε, είχαμε την ευκαιρία, να αναπτύξουμε διεξοδικά τα ζητήματα που απασχολούν τους Ελευθεροεπαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές στη συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ και να αναφερθούμε εν συντομία στα υπόλοιπα.

Η κα Καρποδίνη δήλωσε ικανοποιημένη με τη συνάντηση, καθόλα ενημερωτική και ότι αναμένει τις προτάσεις μας γραπτώς.

Παρακάτω η επιστολή, με το σύνολο των  θεμάτων που ετέθησαν και απασχολούν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια τους Ελευθεροεπαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές, η οποία θα σταλεί στην κα Αντιπρόεδρο, καθώς και σε άλλους αρμοδίους, ως ο Πίνακας Αποδεκτών. (Δείτε το αρχείο)


17-09-19

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΦΚΑ.

Μετά την επίσκεψή μας (13-09-19) στις Διοικητικές Υπηρεσίες  του ΕΦΚΑ και τη συνάντηση που είχαμε με το Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, κ. Ιωάννη Κόρμπο, ενημερωθήκαμε ότι ξεκίνησε, επιτέλους, η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων, που την υποχρέωση αποπληρωμής έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ.

Ήδη, κάποιοι Συνάδελφοι έχουν ειδοποιηθεί να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία (Μενάνδρου 41-43) τα αναγκαία παραστατικά (τιμολόγιο χρεωστικό ή πιστωτικό, εφόσον είναι αναγκαία, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα, αντίγραφο λογαριασμού-ΙΒΑΝ Τραπέζης κ.λ.π.), για τις οφειλές του ΤΣΜΕΔΕ. Όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Κόρμπος η ενταλματοποίηση θα είναι άμεση.

Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΤΥΔΚΥ, όπως ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, εκταμιεύτηκε σήμερα (17-09-19) στα Ταμεία του ΤΥΔΚΥ  το ποσό των 200.000€, προκειμένου να αποπληρωθούν Φυσικοθεραπευτές και Οπτικοί τις εκκαθαρισμένες οφειλές  του  2010. Παράλληλα συνεχίζεται, με σχετική καθυστέρηση, η εκκαθάριση και των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ταμείου, για το διάστημα μέχρι 31-12-12. Νέες πιστώσεις στο ΤΥΔΚΥ μετά την τροποποίηση, στο επόμενο άμεσο διάστημα, του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ.

Είμαστε σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντόμευση της εκκαθάρισης και αποπληρωμής του συνόλου των υφιστάμενων απαιτήσεών μας από τον ΕΦΚΑ. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως.


ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, Ημέρα Παρασκευή και Ώρα 20:30, Δημοτικό θέατρο ''Μίκης Θεοδωράκης'', Πέραμα Αττικής, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπική συναυλία με τους "Εκείνος και Εκείνος'', για το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ''Φλόγα''.

Η συναυλία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συναδέλφου Ευάγγελου Γεωργακόπουλου (Γεν. Γραμματέα της ΔΕ του Τμ. Αττικής της ΠΕΕΦ) και ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Περάματος.

Την εκδήλωση στήριξε και η ΠΕΕΦ, ως χορηγός επικοινωνίας.


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου σε όλο τον κόσμο, οι Φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (World Physical Therapy Day), προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και στην καλή ποιότητα ζωής των ατόμων.

Η θεματολογία της φετινής γιορτής από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T.) είναι ο ‘’Χρόνιος πόνος’’ στις μυοσκελετικές παθήσεις και η αξία της ‘’Θεραπευτικής άσκησης’’. Επισημαίνεται ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που έχουν οι φυσικοθεραπευτές στο μυοσκελετικό ‘’χρόνιο πόνο’’, μέσω προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, ενδυνάμωσης, κινητικότητας και ισορροπίας. Οι επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν και συνιστούν τη χορήγηση των θεραπευτικών ασκήσεων, ως τον ακρογωνιαίο λίθο αποκατάστασης της πλειονότητας των μυοσκελετικών παθήσεων και όχι μόνο.

Περισσότερα... στο ''Δελτίο Τύπου''.

Η ΠΕΕΦ στηρίζει και συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2019 (Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας).

Περισσότερα στο σύνδεσμό μας ''Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών''.


07-08-19

Θέμα: Συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης της ΠΕΕΦ, του νέου Υπουργού Υγείας  κ. Βασίλη Κικίλια και του νέου Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Παρόλο που η συνάντηση ήταν κυρίως συνάντηση γνωριμίας εθιμοτυπικού χαρακτήρα το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ ήταν προετοιμασμένο με συγκεκριμένη θεματολογία.

Μετά τις συστάσεις και συγχαρητήριες ευχές, στο σύντομο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας προσπαθήσαμε να θέσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν περιμέναμε. Η μόνη δέσμευση μετά από αίτημά μας να μη συμπέσουν οι δόσεις για το claw back 2018 με αυτές του 2017 και παλαιοτέρων ετών, ήταν, ότι θα υπάρξει διάταξη νόμου που θα δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των οφειλών rebate και claw back των ετών 2013-2018 έως και 120 δόσεις.

Ο φάκελοι με τη  λίστα των αιτημάτων μας και τη σχετική αλληλογραφία που συνοδεύει κάποια από αυτά θα κατατεθούν ολοκληρωμένοι στα αρμόδια γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και Γεν. Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας.


04-08-19

Θέμα: Ρυθμίσεις οφειλών παροχών ΕΟΠΥΥ.

Σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», συμπεριλαμβάνεται διάταξη νόμου (αρθρ. 81) με τίτλο «Ρυθμίσεις οφειλών παροχών ΕΟΠΥΥ» στην οποία ορίζεται ότι : «…..οφειλές των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ, από rebate και clawbacΚ για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως 120. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».


09-06-19

Θέμα: Απεργιακές κινητοποιήσεις.

Αναφορικά με τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων συμπεριλαμβανομένων και των Φυσικοθεραπευτών,  στην κοινή συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2019 του ΚΔΣ και της ΔΕ του ΠΤ Αττικής της ΠΕΕΦ, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

* Είμαστε διαχρονικά αντίθετοι στην επιβολή των άδικων, ληστρικών... (Δείτε περισσότερα...), (Έγγραφο προς τον ΕΟΠΠΥ για τις δαπάνες)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

Καλούμε τους Συναδέλφους που επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης "Τεχνικών Ασφαλείας", να μας το δηλώσουν μέχρι 31 Μαΐου 2019, μέσω μηνύματος στο e-mail της Ένωσης (info@peef.gr) ή στα τηλέφωνα: Γραμματεία ΠΕΕΦ 210-8815666, Τσαγρής Γιώργος 210-6447800, 6936447800-Ασημωτός Γιώργος 210-9845249, 6944968919 & Γκουβάτσος Γιάννης 210-6458480, 6945705773. Σημειώνουμε ότι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση, μπορούν να αναλάβουν είτε ο εργοδότης είτε εργαζόμενος της επιχείρησης.

(Ο σχετικός Νόμος), (Εγκύκλιος 1), (Εγκύκλιος 2)


13-05-19

Θέμα: Σχετικά με την εγγραφή για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικής αγωγής.

Ενημερωτικά η προθεσμία για την εγγραφή των θεραπευτηρίων και την παραλαβή κλειδαρίθμου πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής παρατείνεται μέχρι τις 31/5/2019.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ), (Προηγούμενη ανακοίνωση)


11-05-19

Θέμα: Eθελοντική Αιμοδοσία.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), στο οποίο είναι ενταγμένη και η Τράπεζα Αίματος της ΠΕΕΦ, ξεκινά αυτό τον Μάη ένα νέο πρόγραμμα προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών με τίτλο «4 Εποχές της Αιμοδοσίας». Στόχος του προγράμματος, είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια προσέλκυσης νέων εθελοντών αιμοδοτών (ιδιαίτερα νέων ηλικιακά ομάδων) καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια και η κάλυψη των αναγκών αίματος τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες. (Δείτε το Δελτίο Τύπου του Ε.ΚΕ.Α.)


ΤΟ ΚΔΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ!!!


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους, μέλη και μη μέλη μας, στις 18 Απριλίου 2019, Ημέρα Πέμπτη,  να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο, στην κατάθεση ψηφίσματος στο Μαξίμου και στην καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Βουλή, για το σχέδιο νόμου που προβλέπει την ένταξη των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στις Σχολές Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων Κρήτης (Μεσογειακό) και Πατρών, καθώς επίσης και ενάντια στην αναγνώριση ισοδυναμίας-ισοτιμίας ΚΕΜΕ (Κολλέγια) και ΑΕΙ.


19-04-19

Θέμα: Σχετικά με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικής αγωγής.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


16-04-19 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Θέμα: Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις – Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Αξιότιμε/η, ……………………..

Αναφορικά με το νέο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, επιλεκτικά θα αναφέρουμε ότι προβλέπεται η ίδρυση δυο ακόμη Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, το ένα στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με έδρα την Ιεράπετρα (Κεφ. Ε΄, Άρθρο 25), το δεύτερο στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσσου, με έδρα την Σπάρτη (Κεφ. Θ’, Άρθρο 44), καθώς επίσης...(Δείτε περισσότερα...)


33ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Φ.

Το 33ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.), υπό την αιγίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με τίτλο: «Φυσικοθεραπεία σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας υγείας: Μια αμφίδρομη και δυναμική σχέση» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στις 12-14 Απριλίου 2019. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.), σε συνεργασία με:

• Το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών {Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ} &

• Την Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών {Π.Ε.Ε.Φ.}

Υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.), στις 7 Απριλίου, Ημέρα Κυριακή, στην αίθουσα διαλέξεων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησε Εξειδικευμένο Σεμινάριο, με θέμα: ‘’ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ-ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ’’. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Επιστημονικό Τμήμα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ‘’Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία’’ στις 16 Μαρτίου 2019, στο Δώμα του Γ.Ν.Α. ‘’Ευαγγελισμός’’, θα πραγματοποιήσει τη 2η Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ». Περισσότερα στις ‘’Εκδηλώσεις’’.


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Κοινωνική-Μουσική Εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού, η Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών (ΠΕΕΦ) και η Επιστημονική Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ε.Ε.Π.Φ.Υ.), στις 16 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο, στη μουσική σκηνή ''Ακτή Πειραιώς 178'', με τους Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννη Κότσιρα. Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους και φίλους που συμμετείχαν στην εν λόγω εκδήλωση και περάσαμε όλοι μαζί μια υπέροχη βραδιά.


Το ΚΔΣ και οι ΔΕ των ΠΤ της ΠΕΕΦ εύχονται σε όλους τους Συναδέλφους και στις οικογένειές τους, Χρόνια Πολλά με υγεία, Ευτυχισμένη, Δημιουργική και Ελπιδοφόρα η νέα Χρονιά!!!


24-01-19

Θέμα: Συνάντηση με το νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλη Πλαγιαννάκο.

Συνάντηση γνωριμίας σήμερα (24-01-19) της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με το νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλη Πλαγιαννάκο, παρουσία του απελθόντος Προέδρου, κ. Σωτήρη Μπερσίμη. Στο σύντομο χρόνο της συνάντησής μας και αφού εδόθησαν οι αναγκαίες συστάσεις και ευχές, ζητήσαμε από το νέο Πρόεδρο, ως πρώτο μέλημα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, να είναι η καλή λειτουργία του e-ΔΑΠΥ και παράλληλα να μεριμνήσει για να συνεχιστεί εντός προθεσμιών η κανονική ροή των πληρωμών μας. Ευελπιστούμε ο νέος Πρόεδρος να φανεί αντάξιος των προσδοκιών ασφαλισμένων και παρόχων, οι δε εκπρόσωποι των φορέων των Φυσικοθεραπευτών να έχουν μια καλή και σταθερή συνεργασία μαζί του.


18-01-19

Θέμα: Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) στις 21-22 Ιανουαρίου 2019.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και η ΠΕΕΦ, η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.ΚΕ.Α., σας προσκαλούν σε έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία την Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αίματος αυτή τη χρονική περίοδο.  (Δείτε την πρόσκληση)


07-01-19

Θέμα: Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις»

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ « Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας...(Δείτε περισσότερα...)

(Δείτε το σύνδεσμο)


08-12-18

Θέμα: Σχέδιο Νόμου για τον Αθλητισμό.

Αξιότιμοι/ες  Κύριοι/ες

Σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον αθλητισμό που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο περιλήφθηκε διάταξη (άρθρο 74) που δίνει τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων φυσικοθεραπευτικών πράξεων σε ιδιωτικά γυμναστήρια και σε ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων, θέλουμε να σας εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας και την έντονη δυσαρέσκειά μας, (Δείτε περισσότερα...)


08-12-18

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές και ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 4578/ΦΕΚ 200/03-112-18 οι ασφαλιστικές εισφορές Αυτοαπασχολουμένων και Ελεύθερων Επαγγελματιών μειώνονται από το 20% στο 13,33% και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς παρόχους και ασφαλισμένους των ΦΚΑ, θα εκκαθαρισθούν και θα αποπληρωθούν από τον ΕΦΚΑ, μέχρι 31-12-19. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη από 01-01-2006 και μετά. Σημειώνεται ότι το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές προς φυσικοθεραπευτές προσδιορίζεται στο 5%. (Δείτε το Νόμο)


26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το 26ο συνέδριο ρευματολογίας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδας (ΕΠΕΕΠΕΡΕ), φέτος θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 9 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο ''Hilton'', Αθήνα.

(Δείτε την πρόσκληση προς την ΠΕΕΦ)


24η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Δείτε το σύνδεσμο)


3o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Το 3ο μετεκπαιδευτικό συνέδριο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.) θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ''Τιτάνια'', Πανεπιστημίου 52-Αθήνα, με θέμα: '' Καρδιά, Διαβήτης και Μυοσκελετικό-Όλες οι εξελίξεις''. Η εγγραφή, η παρακολούθηση και η συμμετοχή με ανακοινώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους. Στο συνέδριο συμμετέχουν και Φυσικοθεραπευτές με ομιλίες και ελεύθερες ανακοινώσεις, καθώς και στην Οργανωτική Επιτροπή. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.

(Δείτε το πρόγραμμα)


28o ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ

Το 28ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θα πραγματοποιηθεί στις 23,24 & 25 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (πρώην Athens Ledra), με θέμα: «Νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της Θεραπευτικής Άσκησης. Τηλε-Φυσικοθεραπεία». (Δείτε το πρόγραμμα)


16-11-18

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΔΟΕΑΠ για πρόσληψη φυσικοθεραπευτών.

(Δείτε την πρόσκληση)


13-11-18

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές και ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή, οι ασφαλιστικές εισφορές Αυτοαπασχολουμένων και Ελεύθερων Επαγγελματιών μειώνονται από το 20% στο 13,33% και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς παρόχους και ασφαλισμένους των ΦΚΑ, θα εκκαθαρισθούν και θα αποπληρωθούν από τον ΕΦΚΑ, μέχρι 31-12-19. Σημειώνεται ότι το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις οφειλές προς φυσικοθεραπευτές προσδιορίζεται στο 5%.


07-11-18

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα εκδοθεί εγκύκλιος, με βάση το νέο ΕΚΠΥ, σχετικά με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μεταβολών στα παραπεμπτικά ή γνωματεύσεις. Στην πραγματικότητα δίδεται σιωπηρή παράταση στην ισχύ του νέου ΕΚΠΥ και ότι συνεπάγεται με την εφαρμογή του. Συνεπώς έως ότου η νέα ‘’γνωμάτευση’’ για φυσικοθεραπεία προσαρμοστεί στις ανάγκες του νέου ΕΚΠΥ αυτή θα συνεχίσει να ισχύει ως έχει. Με την ευκαιρία επαναλάβαμε στη Δ/νση Πληροφορικής όλες τις προτεινόμενες αλλαγές που θα απλοποιήσουν τη σχετική ‘’γνωμάτευση’’. Να προσθέσουμε ότι η ΠΕΕΦ είχε συμφωνήσει εξαρχής, ο ΕΚΠΥ να ισχύσει από 1-1-19, προκειμένου να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την προσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων στις ανάγκες του νέου ΕΚΠΥ.


01-11-18

Θέμα: Ενημέρωση από ΕΟΠΥΥ για ΕΚΠΥ, τις υποβολές Οκτωβρίου 2018 και άλλα θέματα.

* Μετά από αίτημα σχεδόν του συνόλου των εκπροσώπων των υγειονομικών φορέων και της ΠΕΕΦ,  που παρευρέθησαν στη χθεσινή (31-10-18)  ενημερωτική συνάντηση με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ο νέος ΕΚΠΥ, εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό από την ηγεσία του ΥΥΚΑ, θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2019. Βασικός στόχος να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απορρέουν από τον ΕΚΠΥ και αφορούν τους παρόχους. Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση από τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Παν. Γεωργακόπουλο,  ήταν ο ΕΚΠΥ να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2018.

* Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον προϊστάμενο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικ. Παπανικολάου,  τα παραστατικά των υποβολών Οκτωβρίου 2018, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχο Τιμολόγιο της κάθε υποβολής, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς φακέλους, που καλό θα ήτανε οι φάκελοι αυτοί να τοποθετηθούν σε ένα μεγαλύτερο φάκελο, ο οποίος και  θα αποσταλεί στον Ασπρόπυργο.

* Οι απαιτηθείσες δαπάνες για φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ  μέχρι και τον Αύγουστο 2018 ανήλθαν στο ποσό των 59.500.000€.


17-10-18

Θέμα: Λήξη των ατομικών συμβάσεων των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ και έναρξη ισχύος της συλλογικής σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ – Καταχώρηση παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι ατομικές συμβάσεις των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών έχουν καταληκτική ημερ. λήξης 17-10-18 και από αυτή την ημερομηνία και μετά ισχύει η νέα Συλλογική Σύμβαση, που έχουν προσυπογράψει ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ. Συνεπώς παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας που έχουν ημερ. εκτέλεσης 16-10-18 μπορούν να καταχωρηθούν στο e-ΔΑΠΥ στην αρχική υποβολή Οκτωβρίου 2018, με ημερ. και 17-10-18, τα δε παραπεμπτικά με ημερ. εκτέλεσης 17-10-18 και μετά (μέχρι να λήξει ο μήνας) θα πρέπει να καταχωρηθούν σε νέα υποβολή Οκτωβρίου 2018 που θα πρέπει να δημιουργήσει ο κάθε Φυσικοθεραπευτής,  που έχει προσχωρήσει στη Συλλογική, e-ΔΑΠΥ, επιλογή ‘’Εμφάνιση Συμβάσεων’’. Κατά τα άλλα η διαδικασία καταχώρησης των παραπεμπτικών και στη νέα υποβολή παραμένει η ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι πριν την ανάκτηση των επιλεγμένων συνεδριών θα πρέπει στα σχετικά πεδία, κατά σειρά, να επιλεγούν ο αριθμός υποβολής-(?) και ο αριθμός της νέας σύμβασης. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.


11-10-18

Θέμα: Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ για έγκριση ατομικών συμβάσεων, ΕΚΠΥ και άλλα θέματα.

Ύστερα από δύο αναβολές, απορρίφθηκε κατά  πλειοψηφία, στη χθεσινή (10-10-18) συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, το αίτημα-δικαίωμα μελών της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και όχι μόνο, για τη σύναψη ατομικής σύμβασης με τον Οργανισμό.

Ολοκληρώθηκε, επίσης,  η συζήτηση για το σύνολο των άρθρων του ΕΚΠΥ, ο οποίος θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια θα σταλεί για την έκδοση νέας ΚΥΑ.  Όσον αφορά στα επίμαχα άρθρα 39 & 45, εκτός των όποιων αλλαγών ή τροποποιήσεων, επιλεκτικά να σημειώσουμε ότι το παραπεμπτικό Φυσικοθεραπείας, μετά από πρόταση της ΠΕΕΦ, θα συνεχίσει να ισχύει για δύο μήνες, από την ημερομηνία έκδοσής του. Όλες οι  προτάσεις μας εμφανίζονται στην παρακάτω ανάρτησή μας με ημερ. 27-09-18.


27-09-18

Θέμα: Παράταση της έναρξης εφαρμογής του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ με την έκδοση νέας ΚΥΑ, το πιθανότερο για την 1η Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ή τροποποιήσεις, βάσει των προτάσεων όλων των υγειονομικών φορέων. (Δείτε τις προτάσεις της ΠΕΕΦ)


18-09-18

Θέμα: Καταγγελία των υφισταμένων ατομικών συμβάσεων των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την 1173 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, από 17-10-18, καταγγέλονται οι υφιστάμενες ατομικές συμβάσεις των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ. (Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)


14-09-18

Θέμα: Σχετικά με την καταχώρηση των συνεδριών φυσικοθεραπείας στο e-ΔΑΠΥ.

Ύστερα από επικοινωνία, απόψε το βράδυ (14-09-18), του υπεύθυνου του e-ΔΑΠΥ, κ. Ν. Παπανικολάου, με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΦ, κ. Γ. Τσαγρή, μας ενημέρωσε εκ νέου ότι δεν ισχύει η πρωινή πληροφόρηση που είχαμε λάβει, σχετικά με την καταχώρηση των συνεδριών φυσικοθεραπείας με τη φυσική παρουσία του ασθενούς, σε real time. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον προς το παρόν. οι συνεδρίες θα καταχωρούνται στο σύστημα όλες μαζί, όπως και προηγουμένως, με την ολοκλήρωση της θεραπείας του ασθενούς. Επίσης, να σας ενημερώσουμε, ότι όσα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών έχουν εκδοθεί από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription), μέχρι και σήμερα 14-09-2018, θα είναι αποδεκτά.


14-09-18

Θέμα: Νέος τρόπος συνταγογράφησης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, μέσω e-ΔΑΠΥ.

Μετά τη σημερινή επικοινωνία (14-09-18) με το Δ/ντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Θεοφάνη Ρηγάτο και τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικόλαο Παπανικολάου, ενημερωθήκαμε ότι τα περισσότερα ζητήματα, αναφορικά με το νέο παραπεμπτικό-γνωμάτευση έχουν τακτοποιηθεί, εκτός από τα πεδία που θα υπογράφουν ασφαλισμένος και φυσικοθεραπευτής. Να προσθέσουμε ότι στο εξής οι συνεδρίες θα καταχωρούνται κάθε μια ξεχωριστά, προκειμένου να δηλώνεται σε real time η φυσική παρουσία του ασθενούς στο χώρο θεραπείας. Αναμένονται οι σχετικές οδηγίες.


12-09-18

Θέμα: Νέος τρόπος συνταγογράφησης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, μέσω e-ΔΑΠΥ.

Αναφορικά με το νέο τρόπο συνταγογράφησης παραπεμπτικών-γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από τις 10-09-18 και μετά, μέσω e-ΔΑΠΥ, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικόλαο Παπανικολάου, μεταφέροντας κάθε φορά τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την ορθή διατύπωση των γνωματεύσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή (5 ή 6 τεμάχια!!! ανά μήνα, αδυναμία καταχώρησης στο σύστημα 10 συνεδριών εφάπαξ, η αναφορά σε τεμάχια και όχι σε συνεδρίες, η αναγραφή φυσικοθεραπευτικών πράξεων, οι τεχνικές δυσκολίες στη συνταγογράφηση, κ.α.).  Ελπίζουμε στην άμεση διόρθωση και επίλυση όλων των θεμάτων.

Μέχρι να υπάρξουν οι αναγκαίες διορθώσεις οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι  στο e-ΔΑΠΥ θα γίνονται αποδεκτά παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί μέχρι 09-09-18, ανεξάρτητα θεώρησης, καθώς επίσης  και τα παραπεμπτικά-γνωματεύσεις (νέου τύπου) που έχουν εκδοθεί μετά τη δεκάτη του ιδίου μηνός. Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών με ημερομηνία έκδοσης από 10-09-18 και μετά δε γίνονται αποδεκτά.


ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων φαρμακείων».

Σχετικά: . Η υπ΄αριθμ.892/ Συνεδρίαση 75/5-12-2012 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το αρχείο)


05-09-18

Θέμα: Συλλογική-Ατομικές Συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το αρχείο)


ΠΡΟΣ ΠΣΦ

31-08-18

Θέμα: Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης ΕΟΠΥΥ – ΠΣΦ και Ατομική Σύμβαση.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με τη δημοσίευση του Νόμου 4461/28-03-17 ( Άρθρο 108/Παρ. 3β), βάσει του οποίου δόθηκε η δυνατότητα σύναψης Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, θεωρήσαμε αναγκαίο να ενημερώσουμε τα μέλη μας και κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικοθεραπευτή...(Δείτε περισσότερα...), (Αίτηση - Γνωμοδότηση)


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θέμα:  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Όπως είναι γνωστό, μετά από πολύμηνες προσπάθειες και επανειλημμένες συναντήσεις των Συλλογικών Οργάνων των Φυσικοθεραπευτών με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ για τις Συμβάσεις των Φυσικοθεραπευτών με τον Οργανισμό, ύστερα από κοινή συμφωνία (“consensus”) των δύο μερών στους όρους της νέας σύμβασης, οι οποίοι...(Δείτε περισσότερα...)

Παλαιότερα αρχεία: (Διαβιβαστικό σύμβασης), (Προσχέδιο συμφωνίας διαπραγμάτευσης), (Προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης από Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), (Προτεινόμενο από ΠΕΕΦ σχέδιο ΕΚΠΥ),(Προτάσεις-παρατηρήσεις για το νέο ΕΚΠΥ 1)(Προτάσεις-παρατηρήσεις για το νέο ΕΚΠΥ 2), (Επιστολή του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ προς τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ)

Θέμα:  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Δημοσιεύτηκε ο νέος ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 2315/Τευχ. Β'/19-06-18), με ισχύ από την 1 Οκτωβρίου 2018. Αναφορικά με τη Φυσικοθεραπεία το Άρθρο 39, για την Ειδική Αγωγή το Άρθρο 45. (Δείτε την ΚΥΑ).


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θέμα: Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ.

Μετά τη Νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4461/ΦΕΚ 38/28-03-17) για τη δυνατότητα σύναψης Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ και...(Δείτε περισσότερα...)

(Δείτε το έγγραφο της ΠΕΕΦ προς ΕΟΠΥΥ & ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, με ημερ. 10-04-18)

Θέμα: Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ.

Με την υπ' αριθμ. 616 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (Συνεδρίαση 467/16-05-18) εγκρίθηκαν τα παρακάτω:

- Η έγκριση του συνημμένου σχεδίου συλλογικής σύμβασης παροχής φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών.

- Η έγκριση της παράλληλης ισχύος του ατομικού σχεδίου σύμβασης που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 718 Απόφαση της 298/8-8-2016 συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

- Η έγκριση της έναρξης της διαδικασίας σύναψης συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και παράλληλα την αναστολή σύναψης νέων συμβάσεων φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών με το προγενέστερο σχέδιο σύμβασης.

(Δείτε την απόφαση και το σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης).


ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θέμα: Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών.

Παραδόθηκε σήμερα (02-05-18) από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ  στους εκπροσώπους των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων ανοιχτής περίθαλψης το εγχειρίδιο οδηγιών ελέγχου και εκκαθάρισης, που εξέδωσε η Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης του Οργανισμού. Να σημειώσουμε ότι η ΠΕΕΦ από τον προηγούμενο χρόνο επιμελήθηκε τις ίδιες ακριβώς οδηγίες για τους Φυσικοθεραπευτές.

(Δείτε τις οδηγίες για τους Φυσικοθεραπευτές από τη Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ)

(Διαδικασία και Οδηγίες εκκαθάρισης που επιμελήθηκε ΠΕΕΦ)


10-08-18

Θέμα: Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη  με την ΠΕΕΦ, σχετικά με την προώθηση του θεσμού της Μαθητείας σε αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Στις 2 Αυγούστου 2018, Ημέρα Πέμπτη,  πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΦ Γεώργιο Τσαγρή, στην οποία συμμετείχε και ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Θέμης Κοτσιφάκης.

Στον εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε ο Υφυπουργός αναφέρθηκε κυρίως στο στρατηγικό σχέδιο αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και κυρίως στο «Μεταλυκειακό  Έτος- Τάξη Μαθητείας», ο δε Πρόεδρος της Ένωσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας  ‘’Βοηθός Φυσικοθεραπευτή’’, που θα πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Περισσότερα… στο Σύνδεσμο.

Παρακάτω η Επιστολή του Υφυπουργού προς τη Διοίκηση της ΠΕΕΦ και το Ενημερωτικό Σημείωμα για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.


31-07-18

Θέμα: Φορολογική Ενημερότητα.

Μετά τη παρέμβασή μας, διορθώθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΠΕ.ΔΙ. η εφαρμογή, που υποχρέωνε τους παρόχους να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για δαπάνες οριακά στα 1500€, ενώ σύμφωνα με το Νόμο θα έπρεπε να τους ζητείται ενημερότητα όταν το ακαθάριστο ποσό δαπανών υπερέβαινε τα 1500€. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΟΛ 1274/2013, η οποία ερμηνεύει το άρθρο 12 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), ρητώς αναφέρει τα παρακάτω:

‘’Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω,  εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντα κόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο’’..


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (30-07-18) ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ‘’ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ’’.


26-07-18

Εκφράζουμε τη θλίψη και τη βαθειά οδύνη μας για την ανείπωτη εθνική τραγωδία που έπληξε τη χώρα, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν με αναπάντεχο τρόπο τους αγαπημένους τους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και την άμεση επάνοδό τους στις οικογένειές τους.


02-07-18

Θέμα: Ενημερωτική συνάντηση, 29 Ιουνίου 2018, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την τελευταία ενημερωτική συνάντηση, στις 29 Ιουνίου 2018, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη και σε συνέχεια της προηγουμένης, αναφορικά...(Δείτε περισσότερα...)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Φ.Υ. - 7ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Π.Φ.Υ.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Π.Φ.Υ. - 7ο Ορθοπαιδικό Συμπόσιο Π.Φ.Υ., που πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Ιουνίου 2018 στην Αγριά Βόλου, Ξενοδοχείο ''VALIS'', υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.. Στην Οργάνωση του συνεδρίου, ως συνεργαζόμενος φορέας, είχε την τιμή να συμμετέχει και η ΠΕΕΦ.

Να συγχαρούμε όλους τους διοργανωτές για την άρτια οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Θερμά να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε και όλους τους συμμετέχοντες Συναδέλφους γιατί όλοι μαζί αναδείξαμε το κύρος και το υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών.

Τα οφέλη είναι μεγάλα και πολλαπλά για όλους μας. Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


27-06-18

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές των ενταγμένων στον ΕΦΚΑ Ασφαλιστικών Ταμείων.

Όπως μας υποσχέθηκε ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρης, κατά τη σημερινή (27-06-18) συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της ΠΕΕΦ μαζί του, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι τέλος Αυγούστου 2018, μετά τη νέα παράταση, να αποδοθούν προς όλους τους παρόχους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων που πέρασαν στη δικαιοδοσία του ΕΦΚΑ. Η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι και αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι δύσκολο να τηρηθεί, εάν ληφθούν υπόψη η κατάργηση με Νόμο των Δ/νσεων Ασθένειας και η δραματική υποστελέχωση του Τομέα Υγείας των εν λόγω Ταμείων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο ΤΣΜΕΔΕ την όλη διαδικασία έχει επιφορτιστεί μόνο ένας υπάλληλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εκκαθαρίσει τους μεγάλους παρόχους. Θα επανέλθουμε.


21-06-18

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ.

Καλούμε τους Συναδέλφους που έχουν υπόλοιπα ποσά οφειλών, το 10%, από τον πρώην ΟΠΑΔ (για δαπάνες Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι το Μάϊο έτους 2011) και δεν έχουν λάβει ακόμη μήνυμα στην Εφαρμογή ‘’Ληξιπρόθεσμες Οφειλές’’ του ΕΟΠΥΥ, να προσέλθουν το συντομότερο δυνατόν στις τοπικές ΠΕ.ΔΙ., διεκδικώντας τα παραπάνω ποσά, βάσει των δικών τους στοιχείων ή αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο προηγούμενο ηλεκτρονικό σύστημα του Ταμείου το ''Ορασις’’. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις Φυσικοθεραπευτών η καρτέλα οφειλών, στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στις ΠΕ.ΔΙ., εμφανίζεται κενή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΦ, Γ. Τσαγρή, το Γεν. Γραμματέα, Θ.Καραντία ή τον Αντιπρόεδρο,  Γ. Γκουβάτσο.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Φ.Υ. - 7ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Π.Φ.Υ..

Από 21 έως 24 Ιουνίου 2018 στην Αγριά Βόλου, Ξενοδοχείο ''VALIS'', υπό την αιγίδα της ΕΕΧΟΤ, θα πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Π.Φ.Υ. - 7ο Ορθοπαιδικό Συμπόσιο Π.Φ.Υ..

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι στη διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου συμμετέχει και η ΠΕΕΦ, ως συνεργαζόμενος φορέας!

Αναλάβαμε την οργάνωση στρογγυλής τράπεζας, με θέμα  ''Παθήσεις του Ώμου - Κλινικές & Εργαστηριακές Ασκήσεις'', συμμετέχοντας παράλληλα και σε αρκετά Προεδρεία.

Να ευχαριστήσουμε όλους τους καταξιωμένους ομιλητές και αξιόλογους Συναδέλφους που συμμετέχουν στο Συνέδριο από οποιαδήποτε θέση!!! Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου!!!

Καλούμε τους Συναδέλφους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

Περισσότερα στις ''Εκδηλώσεις'' μας.


17-06-18

Θέμα: Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έτους 2018 για Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας 70.000.000€. Υ.Φ.-Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 68.000.000€ & Υ.Φ.-Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 2.000.000€.

(Δείτε το ΦΕΚ/Τευχ. Β΄/24-05-18)


07-06-18

Θέμα: Ενημερωτική συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την προγραμματισμένη συνάντηση, στις 5 Ιουνίου 2018, της Διοίκησης της ΠΕΕΦ και άλλων υγειονομικών φορέων με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, , κ. Σωτ. Μπερσίμη, αναφορικά με τις μελλοντικές δράσεις του Οργανισμού, επιγραμματικά σας αναφέρουμε...(Δείτε περισσότερα...)


Θέμα : 24ωρη απεργία-30 Μαΐου 2018.

Η ΠΕΕΦ  στηρίζει την 24ωρη απεργία  που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ , η ΑΔΕΔΥ και άλλοι Κοινωνικοί και Επιστημονικοί Φορείς, για την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018,  ενάντια στη δραματική μείωση των δημοσίων δαπανών και στις συνεχιζόμενες καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, της ανεργίας και της υπερφορολόγησης.


Θέμα: Εκλογές στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΝΠΔΔ).

21-05-18

Με την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών στον ΠΣΦ-ΝΠΔΔ η διοίκηση της ΠΕΕΦ εύχεται σε όλους τους εκλεγμένους για τα όργανα του συλλόγου συναδέλφους και συναδέλφισσες, καλή και δημιουργική θητεία, δύναμη και να λειτουργούν πάντα με γνώμονα το καλό του κλάδου, της επιστήμης που υπηρετούμε και το συμφέρον όλων των συναδέλφων!!! Συγχαρητήρια σε όλους!!!

14-05-18

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ενόψει των επερχόμενων εκλογών στις 20 Μαΐου 2018 στον ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, ως Διοίκηση της ΠΕΕΦ, ευχόμαστε οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν στα Όργανα του Συλλόγου να είναι οι πιο άξιοι και ικανοί για τη συνεχή αναβάθμιση και προάσπιση του κλάδου και της επιστήμης μας. Σε ότι μας αφορά ευελπιστούμε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην βελτίωση... (Δείτε περισσότερα...)


ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΕΦ.

Με την ανάδειξη των νέων μελών του ΚΔΣ και των  ΔΕ των Περιφερειακών μας Τμημάτων ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες στην ΠΕΕΦ.

Όλα τα εκλεγμένα μέλη δίνουμε την υπόσχεση να συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη και αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και  συμφερόντων του κλάδου, στην επίλυση των θεμάτων των Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών και στη συνεχή αναβάθμιση του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.

Θετική η συμμετοχή αρκετών νέων και αξιόλογων Συναδέλφων.

Η σύνθεση του νέου ΚΔΣ και των ΔΕ της ΠΕΕΦ στην υποσελίδα μας ''Προφίλ΄΄.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΕΦ.

Σε άριστο  και ενωτικό κλίμα διεξήχθησαν στις 9 Απριλίου 2018 οι Συνελεύσεις και οι εκλογές της ΠΕΕΦ. Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Ενθαρρυντική και αισιόδοξη η παρουσία αρκετών νέων Συναδέλφων. Σύντομα θα σας ανακοινώσουμε  τα νέα μέλη του ΚΔΣ και των ΔΕ των Περιφερειακών Τμημάτων της ΠΕΕΦ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το ΚΔΣ και η ΔΕ του ΠΤ Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Φ.), προσκαλούν τα μέλη σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές, στις 29 Απριλίου 2018-Ημέρα Κυριακή.

Θα προηγηθεί η Συνέλευση των μελών (10:00 έως 12:00) στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων - Λ. Αλεξάνδρας 152 (έναντι Αρείου Πάγου-Σταθμός μετρό Αμπελοκήπων) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι Εκλογές (12:00 έως 17:00) στα γραφεία της Ένωσης - Λ. Αλεξάνδρας 126.

Στην αρμοδιότητα των ΔΕ των υπολοίπων Τμημάτων για τις Συνελεύσεις και τις Εκλογές των αλλων Τμημάτων.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στα Συλλογικά μας Όργανα.

(Η Πρόσκληση)(Αίτηση υποψηφιότητας για το ΚΔΣ της ΠΕΕΦ)(Αίτηση υποψηφιότητας για τις ΔΕ των Τμημάτων)


ΤΟ ΚΔΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ! - ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!''.


24-04-18

Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με το αναρτημένο αρχείο υποβολών 2012-2015 στο e-ΔΑΠΥ.

Σχετικά με το αναρτημένο excel υποβολών 2012-2015 το οποίο γνωστοποιήθηκε στους παρόχους, μέσω e-ΔΑΠΥ (Διαχείριση ΔΑΠΥ-->Συμψ. Οφειλών 12-15-->Κατάσταση οφειλών 12-15), σας γνωστοποιούμε συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινίσεις, που μας εστάλησαν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων & Δ/νσης Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ, κ. Κ. Μπαρούς.

(Δείτε τις οδηγίες)


10-04-18

Θέμα: Δικαίωση των Ελεύθερων Επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων από το ΣτΕ για το Ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η Ολομέλεια του ΣτΕ δικαίωσε τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΕΕΦ, που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο κρίνοντας αντισυνταγματική:
α) Την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, φυσικοθεραπευτές) αλλά και των αγροτών στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, κρίθηκε σύννομη η ένταξη στον φορέα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
β) Τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του εισοδήματος).

* Δείτε την ανάρτησή μας στην ''Ενημέρωση'' με ημερ. 22-02-17.


02-04-18

Θέμα: Ενημερωτική συνάντηση του Προέδρου και άλλων στελεχών του ΕΟΠΥΥ με εκπροσώπους υγειονομικών φορέων, στο Συνεδριακό Κέντρο  του Οργανισμού στην Πεύκη.

Στις 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Πεύκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων υγειονομικών φορέων με  τον Πρόεδρο κ. Σωτ. Μπερσίμη και άλλα στελέχη, προκειμένου να ενημερωθούν...(Δείτε περισσότερα...)


25-03-18

Θέμα: Σύσκεψη εκπροσώπων των Επαγγελματικών Ενώσεων στον ΙΣΑ, αναφορικά με την επιβολή στις δαπάνες των παρόχων του ληστρικού και άδικου clawback.

(Δείτε το σύνδεσμο)


06-03-18

Θέμα : Εκδήλωση για GDPR και Υπηρεσίες Υγείας.

Μετά από πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα θεσμικά όργανα των Παρόχων Υγείας μη εξαιρουμένης και της ΠΕΕΦ, την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00-15:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Πεύκη, θα πραγματοποιηθεί ειδική ενημερωτική εκδήλωση, σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που θα εφαρμοσθεί από τις 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


04-03-18

Θέμα: Επιστημονικά Συνέδρια.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες:

1ον. Tου συνεδρίου "Health IT Conference 2018", που πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27  Φεβρουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, με θέμα: “Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με επίκεντρο τον Ασθενή: Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας". Στόχος του συνεδρίου να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΤΠΕ στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος ...

(Δείτε το σύνδεσμο)

2ον. Του ετήσιου συνεδρίου του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών (HSO), που πραγματοποιήθηκε στις 1-3 Μαρτίου 2018, στην Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα.

(Δείτε το σύνδεσμο)

Την ΠΕΕΦ εκπροσώπησε και στα δύο Συνέδρια ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσαγρής.


ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΕΦ

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ "ΠΑΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΠΑΜΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 50, ΚΥΨΕΛΗ.


12-02-18

Θέμα: Αδυναμία καταχώρησης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας στο e-ΔΑΠΥ, λόγω τεχνικού προβλήματος στην άντληση στοιχείων από ΗΔΙΚΑ, αναφορικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα ασθενών.

Μετά τις συνεχείς επικοινωνίες που είχαμε με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, το Δ/ντή Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ, επιλύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει από την προηγούμενη Παρασκευή (9-2-18) στην καταχώρηση παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας. Συγκεκριμένα υπήρξε διακοπή στη σύνδεση μεταξύ e-ΔΑΠΥ και ΗΔΙΚΑ για την άντληση στοιχείων Ασφαλιστικής Ικανότητας ασθενών.

Όσον αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή των παραπεμπτικών, εξαιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος, αναμένονται σύντομα από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ οι σχετικές διευκρινίσεις.

Ωστόσο και για παν ενδεχόμενο, καλό θα είναι η ημερομηνία εκτέλεσης να σημειώνεται στο φυσικό παραστατικό, αφού προηγουμένως το e-ΔΑΠΥ. δεχθεί την υποβολή του παραπεμπτικού.


01-02-18

Θέμα: Συνεχιζόμενες θεραπείες σε ασθενείς με τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας.

Όπως ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο του  e-ΔΑΠΥ, κ. Νικ. Παπανικολάου, το θέμα που είχε προκύψει σχετικά με την εκτέλεση και καταχώρηση στο e-ΔΑΠΥ συνεχιζόμενων συνεδριών φυσικοθεραπείας σε ασθενείς, με τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας, μετά την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ επιλύθηκε. Να επαναλάβουμε ότι το θέμα είχαμε αναδείξει όταν επισκεφθήκαμε στις 08-01-18 τον Πρόεδρο και τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.


28-01-18

Θέμα: Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26-01-18, Ξενοδοχείο ‘’Τιτάνια’’, η Ενημερωτική Εσπερίδα που διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., με θέμα:  ''Tο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)''. Στην Εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλητής και ο Δ/ντής της Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ κ. Γεώργιος Αγγούρης, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα αναφορικά με τον ΕΟΠΥΥ, στη συνέχεια και μετά από ερώτηση, περιέγραψε τη βούληση του Οργανισμού για τη σταδιακή αποϋλοποίηση των φυσικών παραστατικών και την καθιέρωση της ‘’ψηφιοποιημένης υπογραφής’’ από τους Ασφαλισμένους, σε ‘’real time’’. Από την ΠΕΕΦ παρευρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Γ. Τσαγρής.


28-01-18

Θέμα: Kοπή πίτας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.

Στις 25-01-18 και ώρα 20:30 στον ΙΣΑ, Σεβαστουπόλεως 113 (3ος όροφος) πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του ‘’Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής’’. Τους Εθελοντές Συναδέλφους του Ιατρείου, μέλη της ΠΕΕΦ, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της ΠΕΕΦ κ. Γεώργιος Τσαγρής.


24-01-18

Θέμα: Λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας σε ασφαλισμένους.

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ξεκαθαρίστηκε το θέμα που είχε προκύψει, αναφορικά με την περικοπή των δαπανών για τις συνεχιζόμενες συνεδρίες Φυσικοθεραπείας σε ασθενείς μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας. Το θέμα είχαμε αναδείξει όταν επισκεφθήκαμε στις 08-01-18 τον Πρόεδρο και τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.

Σχετική ανάρτηση με Ημερ. 09-01-18.

09-01-18

Θέμα: Λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας σε ασφαλισμένους.

Κατά τη χθεσινή μας (08-01-18) επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ ζητήσαμε από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού, οι δαπάνες των Φυσικοθεραπευτών για συνεχιζόμενες θεραπείες σε ασθενείς  μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας, κατ΄εξαίρεση και όπως ίσχυε, να μην περικόπτονται. Αναγκαία προϋπόθεση  βεβαίως το παραπεμπτικό Φυσικοθεραπείας να έχει την έγκριση του ελεγκτή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας του ασφαλισμένου. Σημειωτέον ότι η εκκαθάριση των δαπανών σε σχέση με την ισχύ της Ασφαλιστικής Ικανότητας ξεκίνησε, μέσω  e-ΔΑΠΥ, από αρχές Σεπτεμβρίου 2017 (08-09-17) και ήταν οριζόντια για όλους τους παρόχους. H διαβεβαίωση ήτανε ότι τον θέμα για τις συνεχιζόμενες θεραπείες θα αντιμετωπιστεί θετικά και άμεσα.


24-01-18

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΕΦ κ. Γ. ΤΣΑΓΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ  κ. Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26-01-18, ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘’ΤΙΤΑΝΙΑ’’ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52), ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 21:30, NA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ''ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)''.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

21-01-18

Θέμα: Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και η εφαρμογή του είναι προ των πυλών, με ημερομηνία άμεσης, υποχρεωτικής και καθολικής ισχύος την 25-05-2018. Σημειωτέον ότι ισχύει αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο.

Αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ ή νομίμως κατοικούντων στην ΕΕ.

Βασικός σκοπός να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών, αυξάνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις για όποιον εκτελεί πράξεις αυτοματοποιημένης ή χειροκίνητης επεξεργασίας σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, με την απειλή μάλιστα πολύ υψηλών διοικητικών προστίμων που θα αγγίζουν, κατά περίπτωση, τα 20.000.000,00 €.

Για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας ενημερώσουμε σύντομα.


21-01-18

Θέμα: Άδειες  λειτουργίας Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Tομέα – ΠΦΥ.

(Δείτε την απάντηση της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας του ΥΥΚΑ)

Προηγούμενη αλληλογραφία: (Δείτε την απάντηση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του ΥΥΚΑ), (Εγγραφο 1 της ΠΕΕΦ), (Έγγραφο 2 της ΠΕΕΦ)(Διαβιβαστικά του ΚΕΣΥ)


10-01-18

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους Συναδέλφους ότι τα ποσά που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 1617 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018, αφορούν τις ετήσιες ταμειακές ανάγκες του ΕΟΠΥΥ και δεν έχουν καμιά σχέση με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δαπανών ανά κατηγορία παρόχων, στον ίδιο χρόνο. Τα τελευταία θα μας κοινοποιηθούν μέσω ΥΑ που θα δημοσιευτεί στο επόμενο διάστημα.

(Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018-Απόφαση 1617 του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ)


09-01-18

Θέμα: Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παρόχων για τα έτη 2012 έως 2015.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ), (Σχετική Νομοθεσία), (Δείτε τα στοιχεία)

Σημείωση: Σε επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν τα αντίστοιχα δεδομένα για το έτος 2016 και 2017.


09-01-18

Θέμα: Λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας σε ασφαλισμένους.

Κατά τη χθεσινή μας (08-01-18) επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ ζητήσαμε από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού, οι δαπάνες των Φυσικοθεραπευτών για συνεχιζόμενες θεραπείες σε ασθενείς  μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας, κατ΄εξαίρεση και όπως ίσχυε, να μην περικόπτονται. Αναγκαία προϋπόθεση  βεβαίως το παραπεμπτικό Φυσικοθεραπείας να έχει την έγκριση του ελεγκτή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας του ασφαλισμένου. Σημειωτέον ότι η εκκαθάριση των δαπανών σε σχέση με την ισχύ της Ασφαλιστικής Ικανότητας έχει ξεκινήσει,  μέσω  e-ΔΑΠΥ, από αρχές Σεπτεμβρίου 2017 (08-09-17) και είναι οριζόντια για όλους τους παρόχους. H διαβεβαίωση ήτανε ότι τον θέμα για τις συνεχιζόμενες θεραπείες θα αντιμετωπιστεί θετικά και άμεσα.


ΤΟ ΚΔΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΤ ΤΗΣ ΠΕΕΦ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ! ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2018!


 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Ενέργειες της Ε.Ο.Ο. αναφορικά με το Νόμο 3919/2011 για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Σχετικά με το Νόμο 3919/2011 ο οποίος αναφέρεται στην «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνέχεια των επαφών της με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διά του Προέδρου Α. Κατσίκη και Γεν. Γραμματέα Π. Βίγλα, επισκέφτηκε στις 24/5/2011 τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Α. Δημόπουλο ο οποίος ενημέρωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε επανειλημμένα με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο και αποφασίσθηκε τροπολογία στο Νόμο, η οποία πρόκειται να περάσει στο νομοσχέδιο «περί μεταμοσχεύσεων» το οποίο θα συζητηθεί στη Βουλή το απόγευμα της 24ης/5/2011 και η οποία αναφέρει:

“Οι προβλεπόμενες, από τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), προθεσμίες παρατείνονται μέχρι 3-1-2012 για τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.

Κατόπιν τούτου, δεν εφησυχάζουμε αλλά ζητάμε εκ νέου συνάντηση με τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, ώστε να δεχθούν τα εύλογα αιτήματά μας τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την εφαρμογή αυτού του Νόμου.

 

Σύντομα Νέα


16-10-20

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης (16-10-20), από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας το μήνα Ιούλιο 2020.

 

22-09-20

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Αυγούστου 2020 στο Κέντρο Διαλογής στον Ασπρόπυργο, θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, Ημέρα Τετάρτη. (Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

21-09-20

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης (18-09-20), από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Ιούνιο 2020.

 

04-09-20

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Αυγούστου 2020 στο Κέντρο Διαλογής στον Ασπρόπυργο, θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020. (Δείτε την ανακοίνωση)

 

25-08-20

Δόθηκε (24-08-20) η εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Μάιο 2020. Άμεσα η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής.

 

18-08-20

Όπως ενημερωθήκαμε από τους Δ/ντές Οικονομικών Υπηρεσιών και Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Μάιο 2020 και το σημαντικότερο θα καταργηθεί και πάλι προσωρινά, μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η θεώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας και σύμφωνα με νεότερη ΚΥΑ που θα εκδοθεί σύντομα. (Δείτε την υπ΄αριθμ. 1124/21-08-20 του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ)

 

12-08-20

Με νεότερη ανακοίνωση ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι η αποστολή των φυσικών αρχείων του μηνός Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί από 11-08-20 έως 28-08-20 και του μηνός Ιουλίου από 31-08-20 έως 04-09-20. (Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

09-08-20

Óå óõíÝ÷åéá ôùí áðü 01/07/2020, 22/07/2020 êáé 30/07/2020 Áíáêïéíþóåùí ôïõ ÅÏÐÕÕ, óáò åíçìåñþíïõìå üôé áðü ôçí Ôñßôç 11/08/2020 êáëåßóôå íá áðïóôåßëåôå ôï öõóéêü áñ÷åßï ôùí õðïâïëþí ìçíüò Éïõíßïõ 2020 ìüíï óôï ÊÝíôñï ÄéáëïãÞò óôïí Áóðñüðõñãï

Ç ïëïêëÞñùóç ôçò áðïóôïëÞò ôïõ öõóéêïý áñ÷åßïõ ìçíüò Éïõíßïõ 2020 èá ðñÝðåé íá ïëïêëçñùèåß ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐÝìðôç 20/08/2020.

Óçìåéþíåôáé üôé ïé õðïâïëÝò ôùí ðáñü÷ùí ãéá ôïí ìÞíá 06/2020 èåùñïýíôáé åìðñüèåóìåò Ýùò ôçí êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá áðïóôïëÞò öõóéêïý áñ÷åßïõ, Þôïé 20/08/2020.

Óå üôé áöïñÜ óôçí áðïóôïëÞ ôïõ öõóéêïý áñ÷åßïõ ìçíüò Éïõëßïõ 2020 ,èá îåêéíÞóåé ôçí ÐáñáóêåõÞ 21/08/2020 êáé èá ðñÝðåé íá ïëïêëçñùèåß ìÝ÷ñé ôç ÄåõôÝñá 31/08/2020.

Óáò åíçìåñþíïõìå üôé ç êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ôùí õðïâïëþí (edapy êáé öõóéêü áñ÷åßï) üëùí ôùí óõìâåâëçìÝíùí ìå ôïí ÅÏÐÕÕ Ðáñü÷ùí Õðçñåóéþí Õãåßáò ãéá ôï ìÞíá Éïýëéï 2020 ðáñáôåßíåôáé Ýùò êáé ôçí 31ç/08/2020, çìÝñá ÄåõôÝñá.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με την αποστολή των φυσικών αρχείων, σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή των φυσικών αρχείων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, του μηνός Ιουνίου 2020 από τις 11-08-20 έως τις 20-08-20 και του μηνός Ιουλίου 2020 από τις 21-08-20 έως τις 31-08-20. Με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρατείνεται, μέχρι την πραγματοποίηση νέου διαγωνισμού, η σύμβαση μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της ''ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ Α.Ε.''. (Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

30-07-20

Σύμφωνα με τη σημερινή (30-07-20) ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ η αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2020 επί του παρόντος δε θα πραγματοποιηθεί. Αναμένεται νεότερη ανακοίνωση. (Δείτε το αρχείo)

 

28-07-20

Σήμερα (28-07-20) στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους η συζήτηση για την παράταση της Σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και της Εταιρείας που έχει αναλάβει την Εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων και την Αρχειοθήκη. Με την έγκριση της παράτασης άμεσα και η ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή στον Ασπρόπυργο του φυσικού αρχείου υποβολών μηνός Ιουνίου 2020.

 

20-07-20

Αναρτήθηκαν σήμερα (20-07-20) στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ''Ενημέρωση Συναλλασσομένων’’ οι βεβαιώσεις των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) Α΄& Β΄Εξαμήνου 2019. Ποσοστά υπέρβασης κατηγορίας (Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές -ΣΤ1) Α΄εξαμ. 6,96% & Β΄εξαμ. 2,02%.

 

16-07-20

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, κ. Μπαρούς, υπεγράφησαν χθες (15-07-20) από τους αρμοδίους τα σημειώματα clawback έτους 2019 και σήμερα εκτός απροόπτου η κοινοποίησή τους προς τους παρόχους. Άμεσα και η εντολή οριστικοποίησης από ΕΟΠΥΥ για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Απρίλιο 2020.

 

02-07-20

Όπως ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο του Κέντρου Διαλογής του ΕΟΠΥΥ, κ. Τερζή, η παραλαβή των φακέλων με το φυσικό αρχείο μηνός Ιουνίου 2020 των Συναδέλφων, που πρόλαβαν να τους στείλουν στον Ασπρόπυργο πριν την ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, θα γίνει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. (Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

01-07-20

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η αποστολή φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Ιουνίου 2020 δε θα γίνει από την 01-07-2020, αλλά από την ημερομηνία που θα καθορίσει ο Οργανισμός με νεότερη ανακοίνωσή του. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών για τον μήνα Ιούνιο θα είναι η 31-07-2020. (Δείτε την ανακοίνωση)

 

01-07-20

Μετά τη παρέμβαση του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ, επιλύθηκε σήμερα (01-07-20) το θέμα που είχε προκύψει σχετικά με την καταχώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας στο e-ΔΑΠΥ.

 

01-07-20

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τη Δ/νση Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ ενημερωθήκαμε ότι σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση της Διοίκησης, σχετικά με την αποστολή του φυσικού αρχείου υποβολής Ιουνίου 2020. Μέχρι τότε παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να μην επιχειρήσουν να αποστείλουν στον Ασπρόπυργο το φυσικό αρχείο Ιουνίου 2020.

 

26-06-20

Μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ  την ερχόμενη Δευτέρα (29-06-20), το αργότερο Τρίτη (30-06-20), κοινοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους τα σημειώματα clawback, έτους 2019.

 

18-06-20

Δόθηκε (17-06-20) η εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Μάρτιο 2020. Επίσης, μετά από επικοινωνία με το Δ/ντή Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, εντός των επόμενων ημερών, θα κοινοποιηθούν στους παρόχους τα σημειώματα clawback 2019 και θα διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τη συνταγογράφηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας. Να σημειώσουμε ότι η καθυστέρηση έκδοσης των σημειωμάτων clawback οφείλεται στη μη έγκαιρη έκδοσης σχετικής ΥΑ από το ΥΥΚΑ. (Έγγραφο της ΠΕΕΦ προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση)

 

15-06-20

Όπως ενημερωθήκαμε, με γραπτό μήνυμα, από την Ομάδα Υποστήριξης e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ, η ένδειξη ‘’Διάγνωση προς Α.Υ.Σ./Δ.Σ.:’’ που εμφανίζεται στις γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας δεν αποτελεί πρόβλημα στην εκτέλεσή τους. Απλώς μεταβλήθηκε το template της  εκτύπωσης.

 

04-06-20

Σύμφωνα με το σχεδιασμό ΕΟΠΥΥ και ΥΥΚΑ, τα σημειώματα clawback, έτους 2019, θα κοινοποιηθούν  προς τους παρόχους το πιθανότερο την επόμενη εβδομάδα (08 -12 Ιουνίου 2020).

 

18-05-20

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν όλοι οι πάροχοι στο 100% του πληρωτέου ποσού (μείον τις νόμιμες κρατήσεις), το μήνα Φεβρουάριο 2020.

 

18-05-20

Όπως ανακοίνωσε η Γεν. Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ παρατείνονται, έως και τις 29-05-20, Ημερ. Παρασκευή, η αποστολή των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) για το μήνα Απρίλιο 2020, όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας και έως και τις 30-06-20, Ημερ. Τρίτη, η αποστολή των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των πιστοποιημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων Ειδικής Αγωγής. (Αρχείο 1), (Αρχείο 2).

 

11-05-20

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, με ΥΑ μετά την υπ΄αριθμ. 422/27-03-20 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020, η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)(Δείτε την ΥΑ-ΦΕΚ 1774/09-05-20), (Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

07-05-20

Σύμφωνα με την Ενημέρωση που είχαμε από τη Δ/νση Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί σε σύντομο χρόνο, η αναστολή θεώρησης των γνωματεύσεων Φυσικοθεραπείας θα παραταθεί μέχρι τις 30-06-20. Στο διάστημα από 30-04-20 μέχρι τη δημοσίευση της Απόφασης, καλό θα ήταν, οι γνωματεύσεις να θεωρούνται από τον Ελεγκτή Ιατρό κανονικά.

 

24-04-20

Εγκύκλιος του ΥΥΚΑ, σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων.(Δείτε την Εγκύκλιο)

 

21-04-20

Δόθηκε τη Μεγ. Παρασκευή (17-04-20) εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν όλοι οι πάροχοι στο 100% του εκκαθαρισθέντος ποσού, μείον τις νόμιμες παρακρατήσεις, το μήνα Ιανουάριο 2020.

 

11-04-20

Σας ενημερώνουμε, ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (e-ΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Μάρτιο 2020 έως και την 11η/05/2020, ημέρα Δευτέρα. (Δείτε το αρχείο)

 

31-03-20

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το Κέντρο Διαλογής του ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο, η παραλαβή από τους υπαλλήλους του Οργανισμού του φυσικού αρχείου, Μαρτίου 2020, των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων Υπηρεσιών Υγείας, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και όπως ισχύει, Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

 

20-03-20

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Δ/ντή Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ το πιθανότερο σήμερα το αργότερο τη Δευτέρα θα δοθεί εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούμε το μήνα Δεκέμβριο 2019.

 
19-03-20

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ αναφορικά με την υποβολή και εκκαθάριση των δαπανών για ασφαλισμένους του Ταμείου.

(Η ανακοίνωση)

 

19-03-20

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την υποβολή δαπάνης για ειδική αγωγή ηλεκτρονικά από πιστοποιημένους θεραπευτές.

(Η ανακοίνωση)

 

18-03-20

Παρατείνεται η ημερομηνία των υποβολών (e-ΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Φεβρουάριο 2020 έως και 31/03/2020, ημέρα Τρίτη.

 

17-03-20

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ η εντολή οριστικοποίησης για το μήνα Δεκέμβριο 2019 θα δοθεί με μια μικρή καθυστέρηση.

 

05-03-20

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον απροσδόκητο χαμό δύο νέων ανθρώπων, της αγαπητής Συναδέλφου Λουπασάκη Μαρίας-Αγγελικής και της κόρης του Συναδέλφου Αν. Μπατζάκη. Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

 

17-02-20

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης (14-02-20), από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Νοέμβριο 2019. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για αυτούς που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο θα ανακτηθούν συστημικά μέσω των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

 

10-02-20

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, ο επί χρόνια Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Μιχάλης Βλασταράκος. Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια για τον απροσδόκητο χαμό του.

 

04-02-20

'Εκτακτη συνάντηση του Υγειονομικού Μετώπου στα Γραφεία του Ι.Σ.Α. (Σεβαστουπόλεως 113, 2ος όροφος) την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, στις 2:30 μ.μ., με θέμα το clawback.

 

 

17-01-20

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Οκτώβριο 2019. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για αυτούς που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο θα ανακτηθούν συστημικά μέσω των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

 

17-12-19

Η Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ ενημερώνει όλους τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό παρόχους Υπηρεσιών Υγείας, ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) για το μήνα Νοέμβριο 2019 έως και την 31η/12/2019, ημέρα Τρίτη.

 

16-12-19

Από τις 5 Δεκεμβρίου 2019 ξεκίνησε η λειτουργία της ΠΕ.ΔΙ. Κεντρικής Αθήνας Β’ στο κτίριο επί της οδού Ηπείρου 38, όπου θα εξυπηρετούνται πλέον οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων. Στη χωρική αρμοδιότητα της υφιστάμενης ΠΕ.ΔΙ. Κεντρικής Αθήνας (Αχαρνών 96), που σημειωτέον από της 16 Δεκεμβρίου 2019 θα λειτουργεί επί της οδού Κεφαλληνίας 104, παραμένουν οι Δήμοι: Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Ταύρου και Υμηττού.

 

10-12-19

Σε εξέλιξη είναι η εκκαθάριση των δαπανών Σεπτεμβρίου 2019 (εντολή οριστικοποίησης 06-12-19), η δε αποπληρωμή τους θα ολοκληρωθεί για όλους τους παρόχους εντός της επόμενης εβδομάδας.

 

10-12-19

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, λόγω τεχνικών εργασιών, το χρονικό διάστημα από 13-12-19, ημέρα Παρασκευή, έως και 15-12-19, ημέρα Κυριακή, δε θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ. (Δείτε την ανακοίνωση)

 

14-11-19

Εντολή οριστικοποίησης (14-11-19), από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Αύγουστο 2019. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για αυτούς που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο θα ανακτηθούν συστημικά μέσω των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

 

16-10-19

Εντολή οριστικοποίησης (16-10-19), από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Ιούλιο 2019. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για αυτούς που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο θα ανακτηθούν συστημικά μέσω των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

 

02-10-19

Όπως ενημερωθήκαμε από το λογιστήριο του ΤΥΔΚΥ, μετά την εκταμίευση στα Ταμεία του (17-09-19) του ποσού των 200.000€, ξεκίνησε επιτέλους η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΥΔΚΥ προς Φυσικοθεραπευτές, για το έτος 2010. Ήδη αρκετοί Συνάδελφοι έχουν ειδοποιηθεί να προσκομίσουν στο Ταμείο Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες.

 

16-09-19

Εντολή οριστικοποίησης (16-09-19) από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Ιούνιο 2019. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για αυτούς που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο θα ανακτηθούν συστημικά μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

 

12-09-19

Αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής από τους παρόχους των οφειλών rebate και claw back των ετών 2013-2018 έως και 120 δόσεις, σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται η σχετική Υπουργική απόφαση που θα ορίζει το χρόνο εφαρμογής τους και θα είναι άτοκες.

 

16-08-19

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών μηνός Ιουλίου 2019, όλων των παρόχων, έως 06-09-19, Ημέρα Παρασκευή.

(Δείτε το σύνδεσμο)

 

14-08-19

Εντολή οριστικοποίησης (14-08-19) από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Μάιο 2019. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για αυτούς που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο θα ανακτηθούν συστημικά μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

 

15-07-19

Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας για την αναπάντεχη απώλεια της αγαπητού Συναδέλφου Μαρίας Πρωτονοτάριου.

 

15-07-19

Εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Απρίλιο 2019.

 

18-06-19

Εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Μάρτιο 2019.

 

05-06-19

Αύριο, 6 Ιουνίου 2019, Ημ. Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΕΦ, θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία τακτική κοινή συνεδρίαση του ΚΔΣ και της ΔΕ του Τμ. Αττικής της ΠΕΕΦ. Κύριο θέμα αυτής της συνεδρίασης οι τελευταίες απεργειακές κινητοποιήσεις των παρόχων. Καλούμε όσους Συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν στη συζήτηση.

 

05-06-19

Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας, για την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Νίκου Τσάμη.

 

16-05-19

Εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Φεβρουάριο 2019.

 

09-05-19

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι από αρχές Μαΐου 2019 επανήλθαν εκ νέου οι τακτικοί  προληπτικοί έλεγχοι των οφειλών του ΕΟΠΥΥ από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι και θα συνεχιστούν, σύμφωνα με νεότερη απόφαση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2019. Σημειωτέον ότι οι έλεγχοι αυτοί είχαν διακοπεί από 1η Ιανουαρίου 2019 (άρθρ. 10, παρ. 10 του Ν. 4337/2015). Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί Συνάδελφοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τον Ιανουάριο 2019παρότι κάποιοι έχουν λάβει Ημερ. Οριστικοποίησης Τελικής  Εκκαθάρισης ακόμη και προ 15νθημέρου.

 
13-04-19
Εντολή οριστικοποίησης (12-04-19) από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ. για να πληρωθούν όλοι οι πάροχοι Ανοικτής & Κλειστής Περίθαλψης το μήνα Ιανουάριο 2019.
 

19-03-19

Εντολή οριστικοποίησης (18-03-19) από ΕΟΠΥΥ για να πληρωθούν οι πάροχοι Κλειστής-Ανοικτής Περίθαλψης και το μήνα Δεκέμβριο 2018. Αύριο (20-03-19) η έκδοση ενταλμάτων πληρωμής για Νοέμβριο 2018.

 

12-03-19

Μετά τη ψήφιση την προηγούμενη εβδομάδα της σχετικής τροπολογίας, επιτέλους δόθηκε σήμερα (12-03-19) η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Νοέμβριο 2018 και αμέσως μετά το Δεκέμβριο 2018.

(Δείτε την Τροπολογία)

 

21-02-19

Μετά το θέμα που προέκυψε σχετικά  με την εκκαθάριση των δαπανών όλων των παρόχων για το μήνα Νοέμβριο 2018 λόγω αδυναμίας των οικονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ να προσαρμοστούν έγκαιρα στις ανάγκες του νέου ΕΚΠΥ, όπως προβλέπονταν, τη λύση θα δώσει τροπολογία που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα από τη Βουλή,  η οποία ετεροχρονισμένα θα προβλέπει  μεταβατική περίοδο στην έναρξη εφαρμογής του. Να θυμίσουμε ότι όλοι οι υγειονομικοί φορείς, πλην ΠΣΦ, είχαμε ζητήσει ενυπόγραφα από το ΥΥΚΑ ο νέος ΕΚΠΥ να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2019, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Όσο για το  Νοέμβριο 2018 υπάρχει σχεδιασμός για όλους τους παρόχους να τον πληρωθούν μαζί με το Δεκέμβριο 2018 μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019.

 

22-01-19

Όπως ενημερωθήκαμε, αναφορικά με τις γνωματεύσεις των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που έχουμε λάβει με 0% συμμετοχή, παρότι αφορούν χρόνιες παθήσεις με 10%, δεν απαιτούν υποχρεωτική διόρθωση από τους θεράποντες ιατρούς. Το τελικό ποσό αμοιβής των εν λόγω γνωματεύσεων διορθώνεται αυτόματα από το σύστημα στα 135 €.

 

16-01-19

Δόθηκε χθες (15-01-19) η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Οκτώβριο 2018.

 

07-01-19

Όπως ενημερωθήκαμε από το Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ, εντός των επομένων ημερών ολοκληρώνεται η αποπληρωμή όλων των συναδέλφων για το μήνα Σεπτέμβριο 2018. Δεν εκδόθηκαν εντάλματα πληρωμής μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Σημειωτέον ότι από 1η Ιανουαρίου 2019 καταργήθηκε ο τακτικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Δημόσιων Οργανισμών, των Δήμων και άλλων ΝΠΔΔ από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τον έλεγχο των ενταλμάτων επιφορτίζονται οι υπηρεσίες των παραπάνω φορέων, το δε Ελεγκτικό Συνέδριο θα αρκείται μόνο σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

 

13-12-18

Σε συνέχεια προτέρων ενημερώσεων, επιτέλους σήμερα και μετά τις συνεχείς οχλήσεις μας, διορθώθηκαν τα σφάλματα,  αναφορικά με την καταχώρηση στο e-ΔΑΠΥ των παραπεμπτικών-γνωματεύσεων που προβλέπουν 10% συμμετοχή του ασφαλισμένου, καθώς και των παραπεμπτικών για τις κατ΄οίκον επισκέψεις που ως γνωστό από τα 12€ με το νέο ΕΚΠΥ ανήλθαν στα 15€.

 
13-12-18
Με νεότερη ενημέρωση, σήμερα το μεσημέρι (13-12-18),  σας πληροφορούμε ότι σύντομα αποκαθίστανται τα προβλήματα αναφορικά με την καταχώρηση των γνωματεύσεων (10% και κατ' οίκον) και ότι τελικά δε θα χρειαστεί η ακύρωση των γνωματεύσεων των εν λόγω περιπτώσεων που ήδη έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, απλώς θα πρέπει ο κάθε συνάδελφος για να διορθωθεί το συνολικό ποσό από τα 150€ στα 135€ να προχωρήσει σε έλεγχο υποβολής (πρόχειρη ολοκλήρωση καταχώρησης). Θα σταλεί μήνυμα.
 

13-12-18

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, έως ότου τα προβλήματα με την υποβολή των παραπεμπτικών-γνωματεύσεων που προβλέπεται 10% συμμετοχή του ασφαλισμένου καθώς και των γνωματεύσεων για τις κατ΄οίκον επισκέψεις αποκατασταθούν ολοκληρωτικά, τα εν λόγω παραπεμπτικά να μην τα καταχωρούν στο σύστημα, καθώς επίσης να ακυρώσουν και όσα έχουν ήδη υποβάλει των περιπτώσεων αυτών. Είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ και το e-ΔΑΠΥ και για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

 

11-12-18

Λόγω προβλημάτων, από χθές το απόγευμα (10-12-18) το e-ΔΑΠΥ δε λειτουργεί. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΠΕΕΦ για τη σύντομη επίλυσή τους και την αποκατάσταση των λαθών που παρατηρούνται κατά την υποβολή των γνωματεύσεων από τους Φυσικοθεραπευτές, συμπεριλαμβανόμενου και του 10%, που παρότι η πληροφορική μας είχε διαβεβαιώσει ότι διορθώθηκε η intrasoft το είχε πράξει εν μέρει. Για τη μεταφορά λάθους πληροφόρησης για το θέμα αυτό η Διοίκηση της ΠΕΕΦ αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει από τα μέλη ταπεινά συγγνώμη. Να σημειώσουμε ότι επαναφέραμε επίσης τη διόρθωση στο σύστημα των 12€ στα 15€ για τις επισκέψεις κατ' οίκον. Θα επανέλθουμε με νεότερα.

 

07-12-18

Όπως ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικ. Παπανικολάου, το πρόβλημα που υπήρξε στη καταχώρηση των γνωματεύσεων για φυσικοθεραπεία, που προβλέπουν 10% συμμετοχή του ασφαλισμένου, επιλύθηκε. Ως εκ τούτου οι συνάδελφοι μπορούν να συνεχίσουν τις υποβολές τους κανονικά και χωρίς κανένα περιορισμό.

 

06-12-18

Μετά από επικοινωνία της ΠΕΕΦ με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ, κ. Νικ. Παπανικολάου, ζητήσαμε στις υποβολές, που προβλέπεται 10% συμμετοχή του ασφαλισμένου, το ποσό 15€ της συνεδρίας να διορθωθεί άμεσα σε 13,5€. Η διαβεβαίωση που λάβαμε ήταν ότι το θέμα θα επιλυθεί, ίσως και σήμερα. Θα ειδοποιηθούμε. Πληροφοριακά, το ποσό συμμετοχής (15 €) και η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόδειξης θα πρέπει να καταχωρούνται, στο e-ΔΑΠΥ, στα αντίστοιχα πεδία.

 

04-12-18

Μέχρι το τέλος της εβδομάδος, πιθανότατα την Πέμπτη (06-12-18), η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Σεπτέμβριο 2018.

 

14-11-18

Το πιθανότερο αύριο (15-11-18) εντολή οριστικοποίησης από ΕΟΠΥΥ, για να πληρωθούν οι πάροχοι το μήνα Αύγουστο 2018 και αρχές Δεκεμβρίου για να πληρωθούν το μήνα Σεπτέμβριο 2018.

 

11-10-18

Μέχρι τη Δευτέρα (15-10-18) η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Ιούλιο 2018.

 

02-10-18

Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια για τον απροσδόκητο χαμό του ξεχωριστού και αγαπητού Συναδέλφου μας Νίκου Λάμπρου.

 

25-09-18

Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του εκλεκτού και αγαπητού Συναδέλφου μας Κυριάκου Ψαρομμάτη.

 

12-09-18

Εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι φυσικοθεραπευτές το μήνα Ιούνιο 2018.

 

13-08-18

Εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι ανοικτής περίθαλψης το μήνα Μάιο 2018.

 

20-06-18

Δόθηκε σήμερα(20-06-18), από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι πάροχοι ανοικτής περίθαλψης το μήνα Μάρτιο 2018.

 

01-06-18

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, είναι σε εξέλιξη διάταξη Νόμου που θα επιτρέψει εκ νέου σε όσους παρόχους δεν αποδέχτηκαν το συμψηφισμό οφειλών 2012-2015 να το πράξουν μέχρι 15 Ιουνίου 2018, διαφορετικά το οφειλόμενο ποσό για clawback 2014-2015 θα γίνει άμεσα απαιτητό από τις τρέχουσες οφειλές στο σύνολό του και σίγουρα όχι σε 12 ή 24 δόσεις.

 

31-05-18

Ξεκίνησαν σήμερα (31-05-18) να πιστώνονται στους λογαριασμούς αρκετών Συναδέλφων οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, για το μήνα Ιανουάριο 2018. Από τις οφειλές αυτές  θα παρακρατηθούν, μία δόση τυχόν υπολειπόμενου r/b-c/b 2014-2015 και μία δόση, από τις 24, για c/b έτους 2017. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως… πως θα εισπραχθεί το r/b-c/b 2014-2015 από τους παρόχους που δεν αποδέχτηκαν το συμψηφισμό οφειλών 2012-2015. Μέχρι τέλος Ιουνίου εκτός από Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα πληρωθεί και ο μήνας Μάρτιος 2018.

 

29-05-18

Όπως πληροφορηθήκαμε τακτοποιήθηκε το θέμα που είχε δημιουργηθεί σε κάποιους παρόχους στους οποίους, λόγω εμπλοκής του συστήματος, εστάλησαν λανθασμένα δοσολόγια clawback. Το θέμα είχαμε αναδείξει στις Οικονομικές Υπηρεσίες και τη Δ/νση Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ μόλις έγινε αντιληπτό και είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι άμεσα θα διορθωθεί.

 

24-05-18

Μετά την έκδοση της σχετικής ΥΑ, το πιθανότερο μέχρι αύριο (25-05-18) η δημοσιοποίηση προς παρόχους των δοσολογίων για τυχόν υπολειπόμενα ποσά clawback-rebate 2014-2015, όπως και για τα ποσά clawback 2017. Μαζί  και τα ενημερωτικά σημειώματα  του clawback β' εξαμ. 2017. Αμέσως μετά η ενταλματοποίηση και υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής Ιανουαρίου 2018 και η εντολή οριστικοποίησης για το μήνα Φεβρουάριο 2018. (Δείτε την ΥΑ)

 

21-05-18

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κοινοποιηθούν τα δοσολόγια για τους παρόχους που έχουν υπόλοιπα οφειλών, μετά τους συμψηφισμούς, για clawback - rebate 2014-2015. Η 1η δόση θα παρακρατηθεί από τις πληρωμές Ιανουαρίου 2018. Θα ακολουθήσουν τα δοσολόγια για clawback 2017.

 

16-05-18

Εγκρίθηκε σήμερα (16-05-18) από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, ομόφωνα, η σύναψη Συλλογικής Σύμβασης... μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ-ΝΠΔΔ.

 

16-05-17

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας  το clawback β' εξαμ. του έτους 2017 θα κοινοποιηθεί στους παρόχους μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου 2018. Επίσης, η αποπληρωμή του συνολικού clawback έτους 2017 για τους παρόχους που η υπέρβαση του ποσού αυτού ξεπερνά το 10% της ετήσιας προβλεπόμενης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως στην περίπτωση των Φυσικοθεραπευτών, θα ολοκληρωθεί σε 24 ισόποσες δόσεις, διαφορετικά σε 12.

 

16-05-18

Τι πιθανότερο μέχρι αύριο (17-05-18) εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι πάροχοι Ανοικτής Περίθαλψης το μήνα Ιανουάριο 2018, που μάλλον θα πληρωθεί χωρίς περικοπή. Κατά την εκτίμησή μας η καταβολή των δόσεων, με παρακράτηση, για το συνολικό οφειλόμενο ποσό για clawback 2017 θα ξεκινήσει από τις οφειλές του μηνός Φεβρουαρίου 2018, με ταυτόχρονη παρακράτηση και της δόσης Ιανουαρίου 2018.

 

02-05-18

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη, λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της ΥΑ αναφορικά με τα δοσολόγια του c/b έτους 2017, η εντολή οριστικοποίησης για το μήνα Ιανουάριο 2018 θα δοθεί περίπου σε ένα 10ήμερον.

 

24-03-18

Εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕΔΙ, για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές, χωρίς παρακράτηση για clawback 2018, το μήνα Δεκέμβριο 2017.

 

22-03-18

Ύστερα από την παρέμβασή μας στη Δ/νση Πληροφορικής και e-ΔΑΠΥ επιλύθηκαν άμεσα τα προβλήματα που είχαν προκύψει τις προηγούμενες ημέρες, αναφορικά, με την καταχώρηση παραπεμπτικών στο e-ΔΑΠΥ και στην ‘’άντληση στοιχείων της διασύνδεσης Ασφαλιστικής Ικανότητας’’.

 

06-03-18

Εντολή οριστικοποίησης από ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ. για να πληρωθούν οι πάροχοι ανοικτής περίθαλψης το μήνα Νοέμβριο 2017.

 

23-02-18

Αναφορικά με το συνεχιζόμενο πρόβλημα του e-ΔΑΠΥ στην ‘’άντληση στοιχείων της διασύνδεσης Ασφαλιστικής  Ικανότητας’’ από ΗΔΙΚΑ, το τελευταίο μήνυμα που λάβαμε, με ημερ. 23-02-18, από την Ομάδα Υποστήριξης e-ΔΑΠΥ-Δ/νση Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι το παρακάτω: ‘’ Το παροδικό πρόβλημα έχει βελτιωθεί, παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά.’’

 

13-02-18

Μετά την επανεμφάνιση του προβλήματος από την ΗΔΙΚΑ, αναφορικά με την ‘’άντληση στοιχείων της διασύνδεσης Ασφαλιστικής  Ικανότητας’’, υπήρξε νεότερη επικοινωνία του Προέδρου της ΠΕΕΦ με e-ΔΑΠΥ και Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ και θα συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Ωστόσο και για παν ενδεχόμενο, καλό θα είναι η ημερομηνία εκτέλεσης να σημειώνεται στο φυσικό παραστατικό, αφού προηγουμένως το e-ΔΑΠΥ δεχθεί την υποβολή του παραπεμπτικού.

 

30-01-18

Εντολή οριστικοποίησης από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ. για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Οκτώβριο 2017. Να σας γνωρίσουμε ότι από τις δαπάνες Οκτωβρίου 2017 θα παρακρατηθούν τυχόν υπολειπόμενα ποσά για clawback 2016.

 

15-01-18

Μετά την επικοινωνία του Προέδρου της ΠΕΕΦ με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ κ. Νικ. Παπανικολάου, το θέμα που είχε δημιουργηθεί με τα ΑΜΚΑ ορισμένων ελεγκτών ιατρών, τα οποία εμφανίζονταν στο e-ΔΑΠΥ ως μη έγκυρα, επιλύθηκε.

 

10-01-18

Σε εξέλιξη η διαδικασία συμψηφισμού οφειλών 2012-2015 με αντίστοιχα rebate-clawback 2014-2015. Οριστικά, η τυχόν προκύπτουσα οικονομική διαφορά υπέρ του παρόχου θα του αποδοθεί και δε θα παρακρατηθεί για clawback επόμενων ετών. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι μόλις ειδοποιούνται να προσκομίζουν ή να αποστέλλουν άμεσα προς τις ΠΕ.ΔΙ. Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες.

 

02-01-18

Δόθηκε εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι ανοικτής περίθαλψης το μήνα Σεπτέμβριο 2017. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ενημερότητες μπορούν να αποσταλούν στις ΠΕ.ΔΙ. και μέσω e-mail, στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Επωνυμία της Εγκατάστασης και ο Αριθμός Υποβολής.

 

30-11-17

Εντολή οριστικοποίησης σήμερα (30-11-17) για να πληρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ όλοι οι πάροχοι Ανοικτής Περίθαλψης, το μήνα Αύγουστο 2017. Σήμερα ξεκινά και η διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών 2012-2015.

 

10-11-17

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι ανοικτής περίθαλψης το μήνα Ιούλιο 2017. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ενημερότητες μπορούν να αποσταλούν στις ΠΕ.ΔΙ. και μέσω e-mail, στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Επωνυμία της Εγκατάστασης και ο Αριθμός Υποβολής.

 

06-11-17

Πιθανότατα στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας θα δοθεί η εντολή για να πληρωθούν οι πάροχοι της ανοικτής περίθαλψης το μήνα Ιούλιο 2017. Σήμερα (06-11-17) δόθηκε η εντολή για να πληρωθούν τον ίδιο μήνα οι πάροχοι της κλειστής περίθαλψης.

 

14-10-17

Η Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης, θα υπάρξει διακοπή στην λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (εφαρμογών) του ΕΟΠΥΥ για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 13/10/2017 - 17:00 έως Σάββατο 14/10/2017 - 22:00.

 

06-10-17

Δόθηκε σήμερα (06-10-17) εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Ιούνιο 2017. Υπενθυμίζουμε ότι στο εξής όλοι οι πάροχοι θα ειδοποιούνται για την πορεία εκκαθάρισης της δαπάνης τους, μέσω e-mail. Αναγκαία η επικαιροποίηση των ''Στοιχείων Επικοινωνίας'' των παρόχων στην Εφαρμογή ''e-ΔΑΠΥ''.

 

16-09-17

Μετά τη σημερινή (16-09-17) επικοινωνία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΦ, σας ενημερώνουμε ότι ο μήνας Μάϊος 2017 δυστυχώς δε θα πληρωθεί, καθότι με νεότερη απόφαση θα συμψηφιστεί με clawback του 2016. Σε εξέλιξη η διαδικασία για την απόδοση των λοιπών ληξιπροθέσμων και του 10% του ΟΠΑΔ, σύντομα η διαδικασία για το συμψηφισμό του υπολειπόμενου 10% του ΕΟΠΥΥ των ετών 2012-2015 με τα αντίστοιχα ποσά για c/b & r/b των ιδίων ετών.

 
16-09-17
Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (e-ΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Αύγουστο , έως την 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα. (Δείτε την Ανακοίνωση)
 

12-09-17

Μέσω προσωπικών μηνυμάτων, στο e-ΔΑΠΥ, ειδοποιούνται οι πάροχοι ότι μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή και αποστολή κυτίου μηνός Αυγούστου 2017.

 

12-09-17

Εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι πάροχοι και το μήνα Μάϊο 2017. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, στο εξής, όλοι οι πάροχοι θα ειδοποιούνται για την πορεία εκκαθάρισης εκάστου μηνός ηλεκτρονικά, μέσω e-mail ή SMS, καθώς επίσης θα υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης.

 

12-09-17

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή στο e-ΔΑΠΥ για την καταχώριση των παραπεμπτικών για Ευρωπαίους Ασφαλισμένους, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ - E.H.I.C. European Health Insurance Card) επιτέλους εγκαταστάθηκε (e-ΔΑΠΥ --->Ενέργειες --->Δημιουργία Περιόδου Υποβολής ---> Επιλογή Σύμβασης (για Ευρωπαίους Ασφαλισμένους) ---> Χειρόγραφα Παραπεμπτικά --->Νέο --->Συνέχεια --->Εισαγωγή Στοιχείων). (Δείτε περισσότερα)

 

09-09-17

Σε συνέχεια της από 01-09-17 Eνημέρωσης της Δ/νσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την αναστολή υποβολών του 8/17 στο e-ΔΑΠΥ, σας ενημερώνουμε ότι η αναστολή αυτή παρατείνεται μέχρι 15-09-17. (Δείτε τη νέα ανακοίνωση)

 

07-08-17

Την Τετάρτη το μεσημέρι (09-08-17) έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη.

 

27-07-17

Δόθηκε σήμερα (27-07-17) από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ. εντολή οριστικοποίησης Μαρτίου 2017. Να σημειώσουμε ότι οι δαπάνες Μαρτίου 2017 θα συμψηφιστούν με το clawback α΄ εξαμήνου 2016. Προσκόμιση Ενημεροτήτων στις ΠΕ.ΔΙ. μόνο στην περίπτωση που προκύψουν, μετά το συμψηφισμό, οφειλές άνω των 1500€.

 

30-06-17

Δόθηκε από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΥ. η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν άμεσα οι Φυσικοθεραπευτές, όπως έχουμε προαναφέρει (Ενημ. με ημ. 15-06-17), και το μήνα Φεβρουάριο 2017. Για Ενημερότητες ότι ισχύει κάθε φορά.

 

23-06-17

Όπως σας είχαμε εγκαίρως ενημερώσει, 22-06-17, κοινοποιήθηκαν στους παρόχους τα σημειώματα του clawback β' εξαμήνου 2016.

(Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

21-06-17

Πιθανότατα έως αύριο (22-06-17) η κοινοποίηση προς τους παρόχους των σημειωμάτων claw-back β' εξαμήνου 2016.

 

06-06-2017

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, εστάλη σήμερα (06-06-17) από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Ιανουάριο 2017. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον ένα μήνα από την ημερομηνία οριστικοποίησης.

 

01-06-17

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτ. Μπερσίμη,  με τον Πρόεδρο της Ένωσης, κ. Γ. Τσαγρή, σας ενημερώνουμε ότι η εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Ιανουάριο 2017 θα δοθεί στις 06-06-2017, Ημέρα Τρίτη.

 

23-05-17

Με νεότερη πληροφόρηση από ΕΟΠΥΥ, οι οφειλές Ιανουαρίου 2017 δε θα συμψηφιστούν τελικά με το clawback α' εξαμ. 2016 και ως εκ τούτου θα αποδοθούν στους Φυσικοθεραπευτές στο σύνολό τους.

 

09-05-17

Εντολή οριστικοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ. για το μήνα Δεκέμβριο 2016. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες, εφόσον σας ζητηθούν από τις ΠΕ.ΔΙ., θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ένα 20ήμερον.Να επαναλάβουμε ότι οι δαπάνες του Δεκεμβρίου 2016 θα συμψηφιστούν με το clawback α' εξαμήνου 2016.

 

04-04-17

Δόθηκε σήμερα (04-04-17) εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Νοέμβριο 2016. Επαναλαμβάνουμε ότι οι Ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν περίπου ένα μήνα από την εντολή οριστικοποίησης.  Τελικά ο συμψηφισμός του claw back α' εξαμ. 2016 μεταφέρεται για αργότερα. Για ότι νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.

 

31-03-17

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017.

 

27-03-17

Ενημερωθείτε από την ''Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠΥΥ'' το συνολικό ποσό αυτόματης επιστροφής (claw back) α' εξαμήνου 2016 και το ποσό έκπτωσης (rebate) για όσες υποβολές Ιανουαρίου 2016 δεν είχε υπολογιστεί αυτόματα μέσω e-ΔΑΠΥ.

 

01-03-17

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Οκτώβριο 2016.

 

23-02-17

Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλεκτού και αγωνιστή Συναδέλφου μας Τρύφωνα Παπάγεωργα. Η κηδεία θα γίνει αύριο Παρασκευή (24-02-17) και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Κοιμητήριο των Γλυκών Νερών. Η Ένωση αντί στεφάνου κατέθεσε χρηματικό ποσό στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ''Μαργαρίτα''.

 

22-02-17

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτ. Μπερσίμη σε σύντομο χρόνο θα δοθεί εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Οκτώβριο 2016.

 

22-02-17

Όπως ενημερωθήκαμε από την Επίτροπο κα Ελ. Παπαγεωργίου τα εντάλματα για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Σεπτέμβριο 2016 είναι όλα υπογεγραμμένα. Τα τελευταία με ημερ. 17-02-17.

 

03-02-17

Ενημερωθείτε από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (www.efka.gov.gr) για τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλετε τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017.

(Δείτε το σύνδεσμο για τον τρόπο υπολογισμού τους)

 

01-02-17

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους στους οποίους έχουν σταλεί μηνύματα, μέσω της Εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ ''Ληξιπρόθεσμες οφειλές'' να μη τα λάβουν υπόψη τους και ότι κάποια έχουν σταλεί εκ παραδρομής. Ήδη οι αρμόδιοι των Οικονομικών Υπηρεσιών  και Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ ασχολούνται με το θέμα και γενικότερα με τις εκκαθαρίσεις των ληξιπροθέσμων και σύντομα θα σταλούν τα νέα διορθωμένα ειδοποιητήρια. Να σημειώσουμε ότι η Εφαρμογή (ενεργοποιήθηκε και το πρόγραμμα ''Όρασις'' του ΙΚΑ) για την απόδοση των ληξιπροθέσμων κυρίως του ΟΠΑΔ έχει εγκατασταθεί.

 

26-01-16

Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ τον Πρόεδρο της Ένωσης μεταβάλλεται ο προγραμματισμός εκκαθάρισης των υπόλοιπων μηνών του 2016. Έτσι, άμεσα (27-01-17) θα δοθεί εντολή οριστικοποίησης για να πληρωθούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτές το μήνα Σεπτέμβριο 2016, ενώ το clawback του α' εξαμήνου 2016 θα συμψηφιστεί τελικά με το μήνα Οκτώβριο του ιδίου έτους. Οι ενημερότητες να έχουν ισχύ τουλάχιστον ένα 20/ημερο από την ημερομηνία οριστικοποίησης.

 

13-12-16

Εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Αύγουστο 2016. Οι Ενημερότητες θα πρέπει να έχουν ισχύ περίπου ένα 20/ημερο.

 

28-11-16

Δόθηκε σήμερα (28-11-16), από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕΔΙ, εντολή οριστικοποίησης των οικονομικών απαιτήσεων των Φυσικοθεραπευτών για τον μήνα Ιούλιο 2016.

 

10-11-16

Εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς όλες τις ΠΕ.ΔΙ., για να εξοφληθούν οι οικονομικές απαιτήσεις των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιούνιο 2016.

 

24-10-16

Εντολή οριστικοποίησης (20-10-16), από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., των δαπανών μηνός Μαΐου 2016 και εξόφληση των εν λόγω δαπανών χωρίς παρακράτηση για clawback & rebate, β΄εξαμήνου 2015.

 

21-10-16

Εντάλματα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) προς Φυσικοθεραπευτές.

(Απόφαση 1), (Απόφαση 2)

 
11-10-16
Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια προς τους οικείους της, για τον άδικο χαμό της αγαπητής Συναδέλφου Παναγιώτας Κιτσάκη.
 

01-10-16

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτ. Μπερσίμη και τον Προϊστάμενο του Τμ. Ελέγχου Δαπανών του Οίκου Ναύτου, κ. Αθ. Στάμο, ξεκίνησε η διαδικασία οριστικοποίησης και αποπληρωμής στο 100% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου Ναύτου. Θα προηγηθούν οι πάροχοι του Πειραιά και θα ακολουθήσουν οι πάροχοι Αθηνών και Επαρχίας. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των παρόχων από τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία. Άλλωστε εκκρεμούν ακόμη η σχετική Νομοθετική ρύθμιση και οι ανάλογες πιστώσεις.

 

27-09-16

Εκδόθηκε χθες (26-09-16), από το Κεντρικό Λογιστήριο του ΕΟΠΥΥ, το πρώτο ένταλμα πληρωμής ενός ικανού αριθμού Φυσικοθεραπευτών, για υποβολές μηνός Απριλίου 2016.

 

26-08-16

Ύστερα από την καθυστέρηση εμφάνισης στο e-ΔΑΠΥ, σε αρκετούς παρόχους, του πρωτοκόλλου παραλαβής των υποβληθεισών δαπανών Ιουλίου 2016, στο Κέντρο Διαλογής του ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά από επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία, μας πληροφόρησαν ότι η καθυστέρηση ήταν αναμενόμενη και ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα όλοι οι πάροχοι θα γνωρίζουν το πρωτόκολλο παραλαβής των υποβολών, Ιουλίου 2016.

 

03-08-16

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτ. Μπερσίμη, το θέμα της μη παραλαβής δαπανών από το Κέντρο Διαλογής στον Ασπρόπυργο επιλύθηκε και από αύριο (04-08-16) η παραλαβή των φακέλων που αποστέλλουν οι πάροχοι με εταιρείες ταχυμεταφοράς θα γίνεται κανονικά.

 
23-07-16
Δεσμεύτηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα χρήματα για να εξοφληθούν οι πάροχοι τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οίκου Ναύτου και του Ταμείου Δημοσιογράφων. Στη συνέχεια η εκταμίευση για την εξόφληση των οφειλών και από τ' άλλα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και του 10% ΟΠΑΔ και ΕΟΠΥΥ. Να σημειώσουμε ότι στο τελευταίο ΦΕΚ 1936/Τεύχος Β'/29-06-16, που έχουμε αναρτήσει, σχετικά με την ''Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων'' δεν προβλέπεται -κούρεμα- 10%.
 

11-06-16

Όπως μας διαβεβαίωσε ο Δ/ντής Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ το θέμα, της μη ανάκτησης μερικού αριθμού σκαναρισμένων παραπεμπτικών από τις ΠΕ.ΔΙ., κατά την εκκαθάριση των δαπανών των Φυσικοθεραπευτών για Ιανουάριο 2016, είναι προς επίλυση.

 

11-06-16

Πιστώθηκαν τα χρήματα στους λογαριασμούς (09-06-16) των μισών περίπου συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών, για δαπάνες Ιανουαρίου 2016. Τη Δευτέρα στέλλονται τα αρχεία προς τις Τράπεζες για να πληρωθούν αλλοι 600 περίπου Συνάδελφοι.

 

06-06-16

Το ένταλμα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών που οριστικοποιήθηκαν πρώτες οι δαπάνες τους από τον ΕΟΠΥΥ, για το μήνα Ιανουάριο 2016, είναι στον Επίτροπο προς υπογραφή. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, σήμερα το απόγευμα (06-06-16) θα εκδοθεί και δεύτερο ένταλμα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών.

 

02-06-16

Η παραλαβή των φακέλλων με τα φυσικά παραστατικά των παρόχων, μηνός Μαΐου 2016, θα γίνει στο Κτίριο του ΕΟΠΥΥ, Λ. Ειρήνης 54, ΤΚ 15121 από την Τετάρτη 01-06-16 έως και την Τρίτη 21-06-16, από 09:00 - 15:00, εκτός Δευτέρας 20-06-16 (αργία), Σαββάτου και Κυριακής.

(Δείτε την Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

28-04-16

Η παραλαβή των κυτίων ή φακέλων με τα φυσικά παραστατικά των παρόχων για τις δαπάνες μηνός Απριλίου 2016, θα γίνει στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη (Λεωφ. Ειρήνης 54, ΤΚ 15121) και θα ξεκινήσει από την Τρίτη 10-05-16 μέχρι και την Παρασκευή 20-05-16, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τις ώρες 09:00 έως 15:00.

(Η Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ)

 

26-04-16

Όπως ενημερωθήκαμε από το Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ, κ. Κ. Μπαρούς, μόλις ολοκληρωθεί η οριστική εκκαθάριση στο 100% του μηνός Ιανουαρίου 2016, περί τα μέσα Μαΐου 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Αθανασάκη, συμβούλου του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, θα ακολουθήσει άμεσα και η πληρωμή των παρόχων για τον εν λόγω μήνα.

 

14-04-16

Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των Φυσικοθεραπευτών οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ για το μήνα Δεκέμβριο 2015.

 

29-03-16

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Δεκέμβριο 2015.

 

16-03-16

Δόθηκε απο τον ΕΟΠΥΥ εντολή οριστικοποίησης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο έως 24-03-16, για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Δεκέμβριο 2015. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες να ισχύουν μέχρι 15-04-16.

 

23-02-16

Πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Φυσικοθεραπευτών τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ, για το μήνα Νοέμβριο 2015.

 

22-02-2016

Υπεγράφησαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών από τον ΕΟΠΥΥ, για το μήνα Νοέμβριο 2015.

 

08-02-16

Υπεγράφησαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών, για το μήνα Οκτώβριο 2015. Να επαναλάβουμε ότι θα πληρωθούν οι Συνάδελφοι που έχουν υπόλοιπο οφειλών από το α' εξάμηνο του έτους 2015, μετά το συμψηφισμό των επιστροφών r/b & c/b του ιδίου εξαμήνου και του ιδίου έτους.

 

02-02-16

Δόθηκε, σήμερα (02-02-16), η εντολή οριστικοποίοησης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, έως 10-02-16, των δαπανών όλων των παρόχων, για το μήνα Νοέμβριο 2015. Αποφασίστηκε να μη συμφηφιστεί με τα ποσά των επιστροφών rebate & clawback 2015. Οι φορολογικές και οι ασφαλιστικές να ισχύουν, μέχρι 29-02-16.

 

29-01-16

Αύριο, 30 Ιανουαρίου 2016, Ημ. Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κοινή συνεδρίαση του ΚΔΣ και της ΔΕ του Τμ. Αττικής της ΠΕΕΦ, με μοναδικό θέμα: '' ΕΟΠΥΥ, Ενημέρωση - Συνεργασία των Φυσικοθεραπευτών με τον Οργανισμό''. Καλούμε όσους Συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν στη συζήτηση.

 

28-01-16

Τα εντάλματα πληρωμής Οκτωβρίου 2015, για όσους Συναδέλφους έχουν υπόλοιπα οφειλών μετά τους συμψηφισμούς των rebate & clawback 2015, είναι για υπογραφή στον Επίτροπο.

 

14-01-16

Δόθηκε σήμερα (14-01-16) εντολή οριστικοποίησης, με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, μέχρι Παρασκευή 22-01-16, για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Οκτώβριο 2015. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές ενημερότητες να ισχύουν έως 12-02-16.

 

04-01-16

Η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, οικονομικού έτους 2014, παρατείνεται μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016.

 

28-12-15

Υπενθυμίζουμε ότι έως 31-12-15 όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στις ΠΕ.ΔΙ. το σύνολο των Τ.Π.Υ. έτους 2015, στο 100% της δαπάνης, με εξαίρεση το ΤΠΥ του Δεκεμβρίου που θα προσκομιστεί με την κατάθεση των παραστατικών του ιδίου μηνός, αλλά με ημερομηνία έκδοσης 31-12-15. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης και οριστική εκκαθάριση των δαπανών των Φυσικοθεραπευτών, για έκαστο έτος μετά το 2012, δεν απαιτείται η έκδοση Πιστωτικών Τιμολογίων για τις αναδρομικές επιστροφές rebate & clawback.

(Απάντηση σε έγγραφό μας από Υπ. Οικονομικών)

 

28-12-15

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, οι Φυσικοθεραπευτές, μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2016, θα πληρωθούν για οφειλές του 2015 από τον ΕΟΠΥΥ και το μήνα Οκτώβριο. Όσον αφορά στα εντάλματα Μαΐου-Ιουνίου 2015 έχουν ήδη επιστραφεί στον ΕΟΠΥΥ, υπογεγραμμένα από τον Επίτροπο, για τους αναγκαίους συμψηφισμούς rebate & clawback, α΄εξαμήνου 2015, με τις οφειλές του ιδίου εξαμήνου.

 

17-12-15

Υπεγράφησαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής Σεπτεμβρίου 2015 και αύριο (18-12-15) θα σταλούν προς διεκπεραίωση στις Τράπεζες, μέσω του συστήματος ''Δίας'', τα αρχεία διευθέτησης οφειλών. Αρχές της επόμενης εβδομάδας η πίστωση των Τραπεζικών λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών.

 

14-12-15

Τα χρηματικά εντάλματα για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές, από τον ΕΟΠΥΥ, το μήνα Σεπτέμβριο 2015 είναι ήδη προς υπογραφή στον Επίτροπο.

(Ιδιώτες), (Εταιρείες)

 

06-12-15

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του, για την απώλεια του εκλεκτού μας Συναδέλφου Ευάγγελου Στάμου.

 

04-12-15

Μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, για την οριστικοποίηση του α' εξαμήνου 2015μέχρι τη Δευτέρα (07-12-2015).

 

27-11-15

Εντολή οριστικοποίησης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, από ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ., μέχρι 10-12-15, ημέρα Πέμπτη, για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές, όπως είχαμε ενημερώσει, έως το τέλος του έτους και το μήνα Σεπτέμβριο 2015. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν, μέχρι 30-12-15. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τέλους του έτους όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στις ΠΕ.ΔΙ. τo σύνολον των Τ.Π.Υ. Οικονομικής χρήσης 2015 και μάλιστα στο 100% της δαπάνης. Ειδικά για το α΄εξάμ. 2015, μετά την εντολή εκκαθάρισής του, τα Τ.Π.Υ. θα πρέπει να προσκομιστούν στις ΠΕ.ΔΙ., μέχρι 04-12-15.

 

27-11-15

Εκταμιεύτηκαν, σήμερα (27-11-15), στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των Φυσικοθεραπευτών το 90% των οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ, για το μήνα Αύγουστο 2015.

 

24-11-15

Υπεγράφησαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Αύγουστο 2015.

 

17-11-15

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών, για το μήνα Αύγουστο 2015 και δύο συμπληρωματικά προηγούμενων οφειλών. Να επαναλάβουμε ότι μέχρι τέλους του έτους θα πληρωθεί και ο Σεπτέμβριος 2015. (Ιδιώτες), (Εταιρείες)

 

29-10-15

Σήμερα επίσης, 29-10-15, πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Φυσικοθεραπευτών τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ, για το μήνα Ιούλιο 2015 και η διαφορά των οφειλών του έτους 2014, για όσους Συναδέλφους προκύπτει, μετά το συμψηφισμό clawback & rebate 2014.

 

29-10-15

Δόθηκε σήμερα (29-10-15) εντολή οριστικοποίησης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, μέχρι Παρασκευή 13-11-15, για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Αύγουστο 2015. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες να ισχύουν, έως 27-11-15.

 

27-10-15

Υπεγράφησαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιούλιο 2015.

 

21-10-15

Σήμερα (21-10-15), επίσης, εκδόθηκαν τα εντάλματα για να πληρωθούν πιθανές ταμειακές διαφορές που προέκυψαν κατά τον έλεγχο σε κάποιους Φυσικοθεραπευτές, μετά τους αναγκαίους συμψηφισμούς των rebate & clawback του έτους 2014 με τις οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ στο 90%, για Μάϊο, Ιούνιο & Δεκέμβριο του ιδίου έτους.

(Ιδιωτες), (Εταιρείες)

 

21-10-15

Εκδόθηκαν, σήμερα (21-10-15), από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιούλιο 2015 και δύο συμπληρωματικά εντάλματα παλαιότερων οικονομικών εκκρεμοτήτων του ιδίου έτους.

(Ιδιώτες), (Εταιρείες), (Συμπληρωματικό-Ιδιώτες), (Συμπληρωματικό-Εταιρείες)

 

13-10-15

Όπως σας είχαμε ενημερώσει δόθηκε σήμερα (13-10-15) εντολή οριστικοποίησης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, μέχρι τη Δευτέρα 19-10-15, για το μήνα Ιούλιο έτους 2015, καθώς επίσης και για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες προηγούμενων μηνών του ιδίου έτους. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες να ισχύουν μέχρι 30-10-15.

 

13-10-2015

Παράταση στην οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου όλων των απλήρωτων μηνών του 2014 για όλους τους παρόχους, μέχρι 15-10-15. Να σημειώσουμε ότι για τους Φυσικοθεραπευτές εκκρεμεί η οριστικοποίηση μόνο για το μήνα Δεκέμβριο 2014.

 

06-10-15

Δόθηκε εντολή οριστικοποίησης με πρόχειρο λογιστικό, έως 13-10-15, των υπόλοιπων απλήρωτων μηνών προς τους παρόχους, έτους 2014. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 30-10-15. Οι τυχόν προκύπτουσες διαφορές μετά το συμψηφισμό των ποσών rebate & clawback με το σύνολον των καθαρών οφειλών, έτους 2014, θα αποδοθούν στους παρόχους.

 

29-09-15

Εκταμιεύτηκαν σήμερα (29-09-15) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Φυσικοθεραπευτών τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ για το μήνα Απρίλιο 2015.

 

25-09-15

Υπογράφηκε, σήμερα (25-09-15), από τον Επίτροπο και το ένταλμα πληρωμής των Ιδιωτών Φυσικοθεραπευτών, για το μήνα Απρίλιο 2015.

 

22-09-15

Όπως ήταν αναμενόμενο, εκδόθηκε σήμερα (22-09-15) το ένταλμα πληρωμής για να πληρωθούν οι Ιδιώτες Φυσικοθεραπευτές το μήνα Απρίλιο 2015.

(Ιδιώτες)

 

21-09-15

Μετά από επίσκεψη στο ΥΥΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που είχε προκύψει, σχετικά με την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, επιτέλους επιλύθηκε.  Ήδη η σχετική ΑΔΑ έχει αναρτηθεί στη ''Δαύγεια''. Συνεπώς αύριο (22-09-15) θα εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής και των Ιδιωτών Φυσικοθεραπευτών, για το μήνα Απρίλιο 2015.

 

14-09-15

Εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ το ένταλμα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών (Εταιρείες) για το μήνα Απρίλιο 2015. Σύντομα το ένταλμα πληρωμής και για τους Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες).

(Εταιρείες)

 

02-09-15

Εντολή οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου μέχρι την Παρασκευή, 11-09-15, για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές, από τον ΕΟΠΥΥ, το μήνα Απρίλιο 2015. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν έως τις 30-09-15.

 

21-08-15

Με νεότερες αποφάσεις η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για μεν τα νομικά πρόσωπα παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 28-08-15, για δε τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την Κυριακή, 30-08-15. Η πρώτη δόση θα είναι τη Δευτέρα, 31-08-15.

 

17-08-15

Πιστώθηκαν σήμερα (17-08-15) οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Φυσικοθεραπευτών με χρήματα που αφορούν οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς Φυσικοθεραπευτές για το μήνα Μάρτιο 2015.

 

13-08-15

Υπεγράφησαν από την Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάρτιο 2015. Τα αρχεία διευθέτησης των οφειλών θα σταλούν προς διεκπεραίωση, μέσω του συστήματος ''Δίας'', αύριο (14-08-15), ημέρα Παρασκευή. Το πολύ έως δύο εργάσιμες ημέρες η πίστωση των τραπεζικών μας λογαριασμών.

 

29-07-15

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους πως, μέσα στις επόμενες ημέρες, η Διοίκηση της ΠΕΕΦ θα εκδώσει σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης.

 

05-06-15

Με παρέμβαση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ, ύστερα από το αίτημα Συναδέλφων, επιλύθηκε το θέμα που είχε προκύψει στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών σχετικά με τα αριθμητικά όρια συνταγογράφησης Φυσικοθεραπευτικών Συνεδριών.

 

26-05-15

Παρατείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, μέχρι 26 Ιουνίου 2015.

 

25-05-15

Μετά την παρέμβασή μας, σύντομα, οι ''Καταστάσεις συμψηφισθέντων ποσών εντός του έτους 2014 για rebate & clawback'', στην αντίστοιχη Εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ, θα φέρουν και τις υπογραφές των αρμοδίων του Οργανισμού. Συνεπώς θα μπορούν να έχουν και φορολογική χρήση.

 

22-05-15

Εγκαταστάθηκε, τελικά, η εφαρμογή στην ''Hλεκτρονική Eνημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠYΥ'', σχετικά με τα συμψηφισθέντα-παρακρατηθέντα ποσά των παρόχων εντός του έτους 2014 για rebate και clawback. Διευκρινίζουμε ότι η κατάσταση με τα συμψηφισθέντα ποσά αποτελεί ενημερωτικό σημείωμα για κάθε πάροχο και σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να εκληφθεί ως φορολογικό στοιχείο. Για ότι νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.

(Δείτε το σύνδεσμο)

 

18-05-15

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, από τις 19-05-15, όλοι οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης, μέσω της Eφαρμογής ''Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠΥΥ'', μιας επιπλέον ''Κατάστασης'' στην οποία θα φαίνονται οι απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ από κάθε πάροχο, το Οικονομικό έτος 2014, για rebate & clawback.

 

08-05-15

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, μετά από αίτημά μας, δόθηκε σήμερα (08-05-15) από τον ΕΟΠΥΥ νέα εντολή οριστικοποίησης για το Νοέμβριο του 2014. Καλούνται οι Συνάδελφοι που για διαφόρους λόγους δεν είχαν προσκομίσει εγκαίρως στις τοπικές ΠΕ.ΔΙ. τα αναγκαία παραστατικά να τα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη (12-05-15).

 

16-04-15

Εντολή οριστικοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ. για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Νοέμβριο 2014. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή (24-04-15), χωρίς ειδοποίηση, οι Συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες οι οποίες θα λήγουν τέλος Μαϊου 2015. Να προσθέσουμε ότι οι Φορολογικές Ενημερότητες των Συναδέλφων που είναι σε ρύθμιση με την Εφορία,όπως μας διαβεβαίωσαν από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, θα παραλαμβάνονται από τις ΠΕ.ΔΙ. ακόμη και στην περίπτωση που θα λήγουν 20-05-15.

 

30-03-15

Μέχρι 30 Ιουνίου 2015 η νέα παράταση των συμβάσεων των παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ. Σήμερα (30-03-15) η δημοσίευση από τον ΕΟΠΥΥ της σχετικής ανακοίνωσης.

(Η ανακοίνωση-Δ.Τ.), (Απάντηση από ΕΟΠΥΥ)

 

24-03-15 (12:00μ.μ.)

Όπως μας ενημέρωσαν από την ΗΔΙΚΑ το πρόβλημα που είχε προκύψει με το e-ΔΑΠΥ αποκαταστάθηκε.

 

24-03-15

Μετά από επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει με το e-ΔΑΠΥ (e-prescription) θα αποκατασταθεί εντός της ημέρας. Μόλις αποκατασταθεί θα σας ενημερώσουμε.

 

23-03-15

Στις διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σήμερα (23-03-15), μεταξύ όλης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και  εκπροσώπων των Επαγγελματικών Ενώσεων (Κλινικές, ΠΑΣΙΔΙΚ, ΠΟΣΙΠΥ, Κέντρα Αποκατάστασης), παρουσία και της ηγεσίας του ΕΟΠΥΥ, επιβεβαιώθηκε η πληροφόρησή μας ότι οι συμβάσεις των παρόχων θα παραταθούν ακόμη για ένα τρίμηνο. Επισημάνθηκε επίσης ότι δε θα ανανεωθούν οι συμβάσεις των παρόχων που δε θα έχουν συμβληθεί με ΙΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες από τις συναντήσεις στα site των Ενώσεων.

 

19-03-15

Όπως σας είχαμε ενημερώσει πιστώθηκαν σήμερα (19-03-15) άπό τον ΕΟΠΥΥ οι λογαριασμοί των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιανουάριο 2015.

 

05-02-15

Σας ενημερώνουμε ότι οι φορολογικές βεβαιώσεις που εκδίδονται αυτή τη στιγμή από ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ δεν είναι για φορολογική χρήση. Τα μη εισπραχθέντα ποσά που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΠΕ.ΔΙ., ως εισπραχθέντα, είναι μόνο για λογιστική τακτοποίηση. Τα πραγματικά ποσά θα εμφανιστούν εν καιρώ στο TAXISnet.

 

13-01-15

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον ΕΟΠΥΥ, στο επόμενο διάστημα θα εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ προς παρόχους (πρωτόκολλα 2010-2011) οι οποίες δεν πρόλαβαν να ενταλματοποιηθούν. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν προσκομίσει στις τοπικές ΠΕ.ΔΙ. τα αναγκαία παραστατικά, παρότι  τους είχε σταλεί το σχετικό μήνυμα, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα.

 

02-01-15

Όπως σας έχουμε προαναφέρει,δόθηκε η εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ.για οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου του μηνός Οκτωβρίου 2014. Οι Συνάδελφοι θα πρέπει, μέχρι 12-01-14 και χωρίς άλλη ειδοποίηση από τις ΠΕ.ΔΙ., να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστκές ενημερότητες να ισχύουν μέχρι και 31-01-15.

 

23-12-14

Ψηφίστηκε επιτέλους από τη Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία που θα επιτρέψει να ξεκινήσει ο έλεγχος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου Ναύτου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, μέσω του Ιατροφαρμακευτικού Φακέλου ηλεκτρονικά.

 

23-12-14

Ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Παροχών του ΤΥΔΚΥ ότι αρκετοί Συνάδελφοι παρότι έχουν ειδοποιηθεί δεν έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου τα σχετικά παραστατικά. Τους καλούμε να το πράξουν εγκαίρως διαφορετικά θα καθυστερήσει η εκκαθάριση.

 

22-12-14

Όπως αναμενόταν, με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, δόθηκε τρίμηνη παράταση μέχρι 31 Μαρτίου 2015 των συμβάσεων μεταξύ του Οργανισμού και παρόχων.

(Δείτε το αρχείο)

 

22-12-14

Σας ενημερώνουμε ότι την περασμένη Πέμπτη (18-12-14), παρότι περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, δεν πρόλαβε λόγω χρόνου να εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ο νέος ΕΚΠΥ. Κατά συνέπεια η έγκρισή του μεταφέρεται στο νέο χρόνο. Αυτονόητο ότι θα δοθεί και νέα παράταση της ισχύος των συμβάσεων, που έληγαν τέλος του 2014, μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Φυσικοθεραπευτών.

 

19-12-14

Υπογράφησαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ προς Φυσικοθεραπευτές.

 

16-12-14

Όπως σας είχαμε ενημερώσει εκδόθησαν σήμερα εντάλματα πληρωμής ληξιπροθέσμων του ΟΠΑΔ για Φυσικοθεραπευτές.

(Ιδιώτες), (Εταιρείες)

 

09-12-14

Εντός των επομένων ημερών θα σας ενημερώσουμε για ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες οφειλές προς Φυσικοθεραπευτές.

 

09-12-14

Ύστερα από την αποτελεσματική παρέμβαση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ, στη συνάντησή της με τη Διεύθυνση του ΤΥΔΚΥ στις 04-12-14, δρομολογείται επιτέλους  η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών έτους 2011 του ΤΥΔΚΥ προς Φυσικοθεραπευτές (Ν.Αττικής). Έτσι από αύριο, (10-12-14), οι Συνάδελφοι θα καλούνται τμηματικά να προσκομίσουν άμεσα στο Ταμείο τα δκαιολογητικά που προβλέπονται. Το διαθέσιμο ποσό στο ΤΥΔΚΥ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φυσικοθεραπευτές και Οπτικούς ανέρχεται περίπου στο 1.988.000€.

 

09-12-14

Εκδόθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ τα χρηματικά εντάλματα τα οποία σχετίζονται με την παρακράτηση από τον Οργανισμό των αναδρομικών επιστροφών rebate & clawback των Φυσικοθεραπευτών για το 1ο εξάμηνο του 2014 . Πρόκειται για λογιστική τακτοποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και θεωρούνται ''μηδενικά'' για τους δικαιούχους.

(Iδιώτες), (Εταιρείες)

 

26-11-14

Υπογράφησαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Σεπτέμβριο 2014. Να σας ενημερώσουμε επίσης, ότι εκδόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ συμπληρωματικό ένταλμα, προκειμένου να πληρωθούν οι Συνάδελφοι που για κάποιο λόγο δεν είχαν πληρωθεί ολόκληρο το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

(Συμπληρωματικό ένταλμα)

 

19-11-14

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Σεπτέμβριο 2014.

(Ιδιώτες), (Εταιρείες)

 

18-11-14

Στη συνάντησή μας με τον υπεύθυνο του e-ΔΑΠΥ κ. Νικ. Παπανικολάου, ενημερωθήκαμε ότι δεν έχει υπάρξει καμιά μεταβολή στο σύστημα σχετικά με την εκτέλεση εντός διμήνου από την ημερομηνία θεώρησης των παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας. Ζητήσαμε από τους αρμοδίους της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση) στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που εκδίδονται στο εξής για Φυσικοθεραπεία να μην αναγράφεται η ''Ημ/νία λήξης''.

(Δείτε το αρχείο)

 

06-11-14

Εντολή οριστικοποίησης, από ΕΟΠΥΥ προς ΠΕ.ΔΙ., για τον Σεπτέμβριο 2014, όλων των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, μέχρι την Παρασκευή 14-11-14. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι και 28-11-14. Επίσης, εντολή οριστικοποίησης τυχόν ανεξόφλητων υποβολών για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.

 

09-10-14

Εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ. για οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των δαπανών των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Αύγουστο 2014. Οι συνάδελφοι θα πρέπει , χωρίς καμία ειδοποίηση από τις ΠΕ.ΔΙ., να προσκομίσουν μέχρι 17-10-14, εφόσον είναι απαραίτητες, Φορολογικές και Ασφαλιστικές  Ενημερότητες οι οποίες θα λήγουν 31-10-14.

 

05-09-14

Έγινε ομόφωνα αποδεκτό απ' όλους τους συμμετέχοντες συναδέλφους, στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΔΣ και της ΔΕ  του Τμ. Αττικής της ΠΕΕΦ, το προτεινόμενο από το Προεδρείο του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ σχέδιο σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Φυσικοθεραπευτών. Ευχαριστούμε τους Συναδέλφους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Δεν παρέστη κανένα μέλος του ΚΔΣ του ΠΣΦ παρότι είχαν προσκληθεί επισήμως.

 

05-08-14

Ζητήσαμε από τους Συναδέλφους Γ. Μπάκα, Στασ. Πικραμένο και Αλ. Σιδέρη, με ημερ. 26-06-14, ως εκπρόσωποι του ΠΣΦ και μέλη της Επιτροπής-Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του Γ.Γ. κ. Πελ. Καλλίρη, να πάρουν θέση σχετικά με το υπ' αριθμ. 34/28-02-14 γενικότερο έγγραφό μας, με θέμα: ''EΚΠΥ-Συμβάσεις-Δαπάνες''. Πρός το παρόν δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση.

(Δείτε το αρχείο)

 

28-07-14

Διαβίβαση εγγράφου της ΠΕΕΦ σχετικά με τον ΕΚΠΥ-Συμβάσεις-Δαπάνες από το γραφείο του Υπουργού Υγείας προς το Γραφείο του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ.

(Δείτε το διαβιβαστικό).

 

24-07-14

Ένταξη της ΠΕΕΦ στο ''Ενιαίο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών''. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή'' μας με την αυτή ημερομηνία.

 

19-07-14

Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (Πελατών-Προμηθευτών), των δύο πρώτων τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2014 μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2014 και του ημερολογιακού έτους 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

(Δείτε το σύνδεσμο)

 

11-07-14

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο της Γεν. Γραμματέως του Υπ. Οικονομικών κας Αικ. Σαββαΐδου, ενημερωθήκαμε ότι η εγκύκλιος-οδηγίες σχετικά με τις αναδρομικές επιστροφές (rebate-clawback) παραμένει σε εκκρεμότητα και κατ' εκτίμηση δεν αναμένεται η υπογραφή της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (14-07-14) υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων.

 

30-06-14

Τα εντάλματα (συνολικά 6) που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο "Διαύγεια" του ΕΟΠΥΥ, με ημερομηνία 30-06-14, δεν αφορούν τις πληρωμές των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάρτιο 2014, είναι μηδενικά, εκδόθηκαν μόνο για λογιστική τακτοποίηση και σχετίζονται με την αναδρομική επιστροφή του κάθε παρόχου προς τον Οργανισμό των αντίστοιχων ποσών rebate-clawback για το έτος 2013. Με αυτό τον τρόπο, 570.000.000€ περίπου για όλους τους παρόχους, παύουν να θεωρούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ. Με την έκδοση των ενταλμάτων του Μαρτίου 2014 θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

23-06-14

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημ. Κοντό, το θέμα της παράτασης ισχύος των συμβάσεων των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ του Οργανισμού την επόμενη Πέμπτη (26-06-14). Κατά την άποψη του Προέδρου η παράταση δε μπορεί να είναι μικρότερη του τριμήνου.

 

20-06-14

Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών Τιμολογίων, οι Συνάδελφοι που για οποιοδήποτε λόγο έχουν κάνει διακοπή εργασιών και έχουν παραδόσει τα Τιμολόγια στην Εφορία, παρακαλούνται να συμβουλευτούν την ''Ενημέρωσή'' μας, με ημερ. 29-05-14.

 

18-06-14

Μετά τη συνάντησή μας, σήμερα (18-06-14), με τον Πρόεδρο και τον α' Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε ότι θα σταλεί άμεσα η εντολή για να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές το μήνα Μάρτιο 2014. Επίσης, σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποπληρωμή όλων των  ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2011.

 

18-06-14

Δόθηκε εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ. για να προχωρήσει η εγγραφή και η οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των ακαθάριστων δαπανών των παρόχων για τα έτη 2012-2013 (για τους Φυσικοθεραπευτές το 10% του 2012, το 10% του 2013 και του τελευταίου τριμήνου του 2013). Καταληκτική ημερομηνία η 20η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή.

(Δείτε το e-mail)

 

16-06-14

Ξεκίνησαν να πιστώνονται οι λογαριασμοί των Φυσικοθεραπευτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΤΣΑΥ.

 

13-06-14

Ενημερωθήκαμε σήμερα (13-06-14) από το Δ/ντή Αξιολόγησης και το γραφείο του β΄Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ ότι το θέμα των συμβάσεων θα συζητηθεί στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την επόμενη εβδομάδα, όπου και θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Υπάρχει σκέψη να δοθεί μικρή παράταση και το συντομότερο δυνατόν να υπογραφούν νέες συμβάσεις με τους Φυσικοθεραπευτές.

 

26-05-14

Πιστώθηκαν σήμερα (26-05-14) από τον ΕΟΠΥΥ οι λογαριασμοί των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Σεπτέμβριο 2013.

 

23-05-14

Δόθηκε σήμερα το μεσημέρι (23-05-14) εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς τις τράπεζες, μέσω του συστήματος "ΔΙΑΣ", να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές για το μήνα Σεπτέμβριο 2013.

 

13-05-14

Στις 15 Μαϊου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., από το γραφείο του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, προγραμματίστηκε συνάντηση του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Αλ. Γαρύφαλλο. Θέματα συζήτησης ΙΕΕ και δαπάνες.

 

13-05-14

Από τη Δ/νση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα το απόγευμα (13-05-14) εστάλη η εντολή στις Τράπεζες, μέσω του συστήματος ''Δίας'', να πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές για το μήνα Φεβρουάριο 2014, όπως επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν οι Φυσικοθεραπευτές και για το Σεπτέμβριο του 2013.

 

13-05-14

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Σεπτέμβριο 2013.

(Ιδιώτες), (Εταιρείες)

 

08-05-14

Κατά τη σημερινή επίσκεψη της Διοίκησης της ΠΕΕΦ στον ΕΟΠΥΥ, πληροφορηθήκαμε ότι οι οφειλές Φεβρουαρίου 2014 παρόλο που τα εντάλματα έχουν υπογραφεί από τον Επίτροπο, κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας κ. Ά. Γεωργιάδη, προ το παρόν δε θα πληρωθούν. Στη συνέχεια σε επικοινωνία μας με τον Υπουργό μας ανέφερε ότι σύμφωνα με το νόμο οι πάροχοι που δε θα υπογράψουν συμβάσεις με τις ΙΕΕ στο εξής δε θα πληρώνονται. Για το θέμα όπως και για άλλα θέματα συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο Υπουργείο, αύριο το μεσημέρι (09-05-14) στις 02:00 μ.μ.

 

02-05-14

Εκδόθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Φεβρουάριο 2014, καθώς και ένα συμπληρωματικό ένταλμα για προηγούμενες οφειλές.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2), (Αρχείο 3)

 

30-04-14

Δόθηκε εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς τις Περιφερειακές του Διευθύνσεις για οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, μέχρι 8/5/14. Οι ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι τις 23/5/14.

 

22-04-14

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών η αγαπητή μας Συνάδελφος Άννα Μαστρογιάννη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

 

10-04-14

Εστάλη, σήμερα το απόγευμα (10-04-14), η εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς το σύστημα ''ΔΙΑΣ'', προκειμένου οι Φυσικοθεραπευτές να πληρωθούν για το μήνα Ιανουάριο 2014.

 

08-04-14

Εστάλη ειδοποίηση από τον ΕΟΠΥΥ προς τις Περιφερειακές του Δ/νσεις, για οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των δαπανών των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Φεβρουάριο 2014, μέχρι 28-04-14, ημέρα Δευτέρα. Οι Φορολογικές και οι Ασφαλιστικές Ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 23-05-14.

 

07-04-14

Εκδόθηκαν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιανουάριο 2014.

(Ιδιώτες), (Εταιρείες).

 

24-03-14

Δόθηκε εντολή για οριστικοποίηση μέχρι την Πέμπτη, 03-04-14, του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιανουάριο 2014. Οι Φορολογικές και οι Ασφαλιστικές Ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 30-04-14.

 

21-03-14

Υπογράφηκαν από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Αύγουστο 2013.

 

11-03-14

Εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των φυσικοθεραπευτών για το μήνα Αύγουστο 2013.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

04-03-14

Εκ νέου εντολή για οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου μηνός Αυγούστου 2013. Οι φορολογικές και οι Ασφαλιστικές θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 28-03-14. Παρακαλείστε να μην αμελήσετε να προσκομίσετε έως 07-03-14, στις κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ, τα απαραίτητα παραστατικά.

 

27-02-14

Οι Συνάδελφοι που παρέχουν κυρίως υπηρεσίες ''Ειδικής Αγωγής'' και αμείβονται μέσω ΑΠΥ από τους ασθενείς τους, ενώ ταυτοχρόνως διατηρούν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να πειθαρχήσουν σε αυτά που προβλέπονται από τη σύμβασή τους, αφενός προκειμένου να αποφύγουν τις οποιεσδήποτε συνέπειες και αφετέρου είναι αντιδεοντολογικό.

 

26-02-14

Ενημερωθήκαμε από το Δ/ντή Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 6ης ΥΠΕ, ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία ορισμού Ελεγκτών Ιατρών στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των Περιφερειών.

 

24-02-14

Μας εστάλη από το γραφείο του Γ.Γ. του ΥΥΚΑ κ. Πελ. Καλλίρη έγγραφο σχετικά με τον «Ορισμό ιατρών για άσκηση ελεγκτικού έργου στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας ».

(Δείτε το έγγραφο)

 

21-02-14

Εστάλη έγγραφο, με ημερ. 20-02-14, από το Γενικό Γραμματέα κ. Πελ. Καλλίρη προς τους Διοικητές των ΔΥΠΕ, σχετικά με την ''Εφαρμογή μέτρων εξυπηρέτησης των πολιτών από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας''. Σημειώνουμε ότι αφορά και τη θεώρηση των παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας.

(Δείτε το αρχείο)

 

18-02-14

Ενημερωθήκαμε από το γραφείο του Β' Αντιπροέδρου ότι η λύση σχετικά με τον έλεγχο των παραπεμπτικών πιθανότατα θα δοθεί σύντομα. Τον έλεγχο θα αναλάβουν Ιατροί των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ. Θα σταλούν οδηγίες προς όλες τις ΔΥΠΕ.

 


17-02-14

Στην υποσελίδα μας ''Νομοθεσία'' δείτε το Ν. 4238/17-02-14 σχετικά με το ''Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας'' (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις''.

 

14-02-14

Ενημερωθήκαμε από τον Προϊστάμενο ελέγχου δαπανών του Ο.Ν. κ. Αθ. Στάμου ότι υπάρχει σχεδιασμός τον επόμενο μήνα να αποπληρωθεί το σύνολο των  ληξιπροθέσμων οφειλών του 2011.

 

 

12-02-13

Μέχρι την Παρασκευή (14-02-14) η πίστωση των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών που δεν είχαν πληρωθεί για το μήνα Ιούλιο 2013. Δεν είχαν υπογραφεί από τον Επίτροπο (μέχρι χθες 11-02-14) τα εντάλματα για την πληρωμή των Συναδέλφων της Κεφαλονιάς.

 

10-02-14

Υπογράφηκαν από τον επίτροπο τα συμπληρωματικά Χ.Ε. για τους φυσικοθεραπευτές που δεν είχαν πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για το μήνα Ιούλιο 2013.

 

06-02-14

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ Χ.Ε. πληρωμής ασφαλισμένων κατηγορίας ''Ειδική αγωγή- Φυσικοθεραπεία''.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2),    

 

04-02-14

Δόθηκε εντολή οριστικοποίησης, μέχρι την Παρασκευή 07-02-14, του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Αύγουστο 2014. Οι φορολογικές και οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 28-02-14.

 

31-01-14

Σχετικά με τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων.

(Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ)

 

31-01-14

Όπως σας είχαμε ενημερώσει εγκρίθηκε σήμερα (31-01-14) από τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, οικονομικού έτους 2014. Ο νέος προυπολογισμός αφορά οφειλές προς παρόχους για δαπάνες των ετών 2013, 2014 και ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω ειδικής χρηματοδότησης.

(Δείτε το αρχείο)

 

30-01-14

Εκδόθηκαν σήμερα και αύριο (31-01-14) θα σταλούν στον Πάρεδρο για υπογραφή τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών που δεν είχαν πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για το μήνα Ιούλιο 2013.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

28-01-14

Στη  συνάντηση που είχε η Διοίκηση της ΠΕΕΦ με τον Α' Αντιπρόεδρο κ. Nικ. Μπραβάκο πληροφορηθήκαμε ότι ο νέος προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ υπογράφεται από τον Οικονομικό Δ/ντή του Υπουργείου Υγείας την Παρασκευή, 31-01-14. Κατά συνέπεια σε σύντομο χρόνο και σταδιακά θα ξεκινήσουν οι πληρωμές μας. Επίσης  έχει ζητηθεί από το ΓΛΚ να αποδεσμευτούν πιστώσεις για την αποπληρωμή του τελευταίου τριμήνου του 2011.

 

22-01-14

Πρόσκληση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

(Δελτίο Τύπου)

 

20-01-14

Μετά από επικοινωνία της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ενημερωθήκαμε ότι το πλαφόν στη συνταγογράφηση δε θα ισχύσει για τα παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας.

 

18-01-14

Ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ ότι δόθηκε εντολή ολοκλήρωσης (όχι οριστικοποίησης) του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου όλων των ακαθάριστων δαπανών που έχουν υποβληθεί από παρόχους μέχρι τον Οκτώβριο του 2013. Να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών από τους Φυσικοθεραπευτές στις ΥΠΑΔ και ότι σχετίζεται με την επιβολή του rebate.

 

14-01-14

Μέχρι την Παρασκευή, 17-01-14, η οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου από κάποιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ των ανέλεγκτων εκκρεμών λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιούλιο 2013.

 

08-01-14

ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούμε τους συμβεβλημένους συναδέλφους με τον ΕΟΠΥΥ να μη βιαστούν να προβούν σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεων με τις ελεγκτικές εταιρίες. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις από την ΠΕΕΦ και άλλους φορείς.

(Έπιστολή του ΙΣΑ)

(Aνακοίνωση ΠΟΣΙΠΥ)

(Ανακοίνωση ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ)

(Ανακοίνωση ΠΕΙΚ)

 

 

07-01-13

Πρόταση - παρέμβαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Δημ. Κοντού για την μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ.

(Δείτε το αρχείο)

 

03-01-14

Όπως ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Παροχών του ΕΟΠΥΥ, η απόφαση για την επίλυση του θέματος που έχει προκύψει σχετικά με την εκπρόθεσμη θεώρηση των παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας, λόγω της συνεχιζόμενης επίσχεσης εργασίας Ιατρών και Ελεγκτών Ιατρών των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα μας κοινοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Σημειωτέον ότι η Διοίκηση της ΠΕΕΦ είχε ζητήσει από τη Δ/νση Σχεδιασμού να δοθεί σύντομα λύση πριν τις γιορτές.

 

17-12-13

Εκδόθηκε σήμερα συμπληρωματικό ένταλμα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο 2013.

(Δείτε το αρχείο)

 

16-12-13

Υπογράφηκαν από τον Επίτροπο το ένταλμα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών που είχε εκδοθεί στις 03-12-13 για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ και τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιούλιο 2013.

 

13-12-13

Υπογράφηκε από τον Επίτροπο το ένταλμα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών (Ιδιώτες) για το μήνα Ιούνιο 2013.

 

12-12-13

Εκδόθηκαν τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιούλιο 2013 και το ένταλμα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών (Εταιρείες) για το μήνα Ιούνιο 2013.

(Δείτε το αρχείο 1)

(Δείτε το αρχείο 2)

 

05-12-13

Εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι (05-12-13) το χρηματικό ένταλμα πληρωμής φυσικοθεραπευτών (ιδιώτες) για το μήνα Ιούνιο 2013.

(Δείτε το αρχείο)

 

05-12-13

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών του μηνός Ιουλίου 2013. Τα απαραίτητα παραστατικά μέχρι 11-12-13, ημέρα Τετάρτη. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες να ισχύουν μέχρι 20-12-13.

 

03-12-13

Εκδόθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ χρηματικό ένταλμα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ.

(Δείτε το αρχείο)

 

27-11-13

ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών (Δ1,Δ2) για το έτος 2012, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του ΑΦΜ, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2013.

Διευκρινίζουμε ότι στις καταστάσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα Τιμολόγια από Προμηθευτές άνω του  ποσού των 300€ και όλα ανεξαιρέτως τα ΔΠΥ ή Τιμολόγια, που έχουμε εκδόσει εντός του 2012 προς Ασφαλιστικούς φορείς (όχι προς ιδιώτες) και είναι επίσης άνω του ποσού των 300€.

(Δείτε το αρχείο 1)

(Δείτε το αρχείο 2)

 

26-11-13

Δόθηκε εντολή οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Ιούνιο 2013. Καλούνται οι Συνάδελφοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά μέχρι 02-12-13, ημέρα Δευτέρα. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 20-12-13.

(Δείτε το αρχείο)

 

25-11-13

Μέχρι αύριο, ημέρα Τρίτη (26-11-13), θα πιστωθούν από τον ΕΟΠΥΥ, μέσω του συστήματος "ΔΙΑΣ", οι λογαριασμοί των φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάιο 2013.

 

20-11-13

Υπογράφηκαν σήμερα από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάϊο 2013.

 

14-11-13

Εκδόθηκαν σήμερα (14-11-13) από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάϊο 2013.

 

8-11-13

Παρατάθηκε η οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου για το μήνα Μάιο 2013 μέχρι τις 12-11-13, ημέρα Τρίτη.

 

04-11-13

Δόθηκε σήμερα το απόγευμα από τον ΕΟΠΥΥ προς τις κατά τόπους ΥΠΑΔ, η εντολή οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάϊο 2013 μέχρι 08-11-13, ημέρα Παρασκευή.

 

29-10-13

Υπογράφηκαν σήμερα από τον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Απρίλιο 2013.

 

23-10-13

Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών του ΟΠΑΔ προς Φυσικοθεραπευτές, με ημερ. 23-10-13.

(Aρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

22-10-13

Σχετικά με το συμψηφισμό οφειλών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου στην ''Ενημέρωσή'' μας με ημερομηνία 13-08-13.

 

21-10-13

Εκδόθηκαν σήμερα (21-10-13) από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Απρίλιο 2013

 

11-10-13

Εντολή οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Απρίλιο 2013 μέχρι 17-10-13, ημέρα Πέμπτη.

 

10-10-13

Σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες, ευχόμαστε να διαψευστούμε, το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ προτίθενται να περιορίσουν την προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη 2013 για Φυσικοθεραπεία περίπου στα 50.000.000 €. Σας ενημερώνουμε ότι  προς το παρόν για όλα τα θέματα, έχουμε προγραμματίσει τη Δευτέρα (14-10-13) συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημ. Κοντό και την Κυριακή (20-10-13) έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΦ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο ''Γεννηματάς''.

(Απάντηση σε έγγραφο της ΠΕΕΦ)

 

 

09-10-13

Στις 14-10-13, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Διοικήσεων του ΙΣΑ, Επαγγελματικών Ενώσεων και της ΠΕΕΦ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημ. Κοντό για τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ, ελεγκτικές εταιρίες, αυτόματες επιστροφές χρημάτων κ.α. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε ότι στη συνάντηση των επαγγελματικών ενώσεων την προηγούμενη εβδομάδα (03-10-13) στα γραφεία του ΙΣΑ, ελήφθησαν αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλων των παρόχων.

 

08-10-13

Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.

(Δελτίο Τύπου ΥΥΚΑ)

 

02-10-13

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών (Δ1,Δ2) για το έτος 2012, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ σας, μέχρι 28-11-13. Διευκρινίζουμε ότι στις καταστάσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα Τιμολόγια από Προμηθευτές άνω του  ποσού των 300€ και όλα ανεξαιρέτως τα ΔΠΥ ή Τιμολόγια, που έχουμε εκδόσει εντός του 2012 προς Ασφαλιστικούς φορείς (όχι προς ιδιώτες) και είναι επίσης άνω του ποσού των 300€.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

01-10-13

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων-ΟΗΕ

''Η γήρανση δεν πρέπει να είναι συνώνυμη με την πτώση''.

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ''Δημόκριτος''

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Λαμίας

(Δελτίο Τύπου)

 

30-09-13

Κατά την επίσκεψή μας σήμερα στον ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο ότι σύντομα θα σταλούν τα e-mail προς τις ΥΠΑΔ, για την οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου του μηνός Απριλίου 2013. Επίσης, ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ότι εκδόθηκαν νέα εντάλματα πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών του ΟΠΑΔ προς παρόχους υγείας, συμπεριλαμβανομένων και Φυσικοθεραπευτών.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

30-09-13

Από Ο.Ν. ειδοποιούνται οι Φυσικοθεραπευτές να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξοφληθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υποβλήθηκαν χειρόγραφα.

 

26-09-13

Υπενθυμίζουμε την ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών (Δ1,Δ2) για το έτος 2012, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ σας. (Δείτε το αρχείο)

 

23-09-13

Καλούμε τους Συναδέλφους που ανήκουν στην ΥΠΑΔ Αθηνών να ελέγξουν στην Ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ -> Εφαρμογές -> Ληξιπρόθεσμες Οφειλές τη ''Λίστα με τα προσωπικά μηνύματα''. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν ανά τακτά διαστήματα και οι Συνάδελφοι που ανήκουν στις υπόλοιπες ΥΠΑΔ. Τα μηνύματα σχετίζονται με τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ.

 

18-09-13

Πιθανότατα μέχρι τέλους εβδομάδας η πίστωση των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών που δεν είχαν πληρωθεί για το μήνα Μάρτιο 2013.

 

16-09-13

Υπενθύμιση προς τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του πρώην ΟΠΑΔ για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών.

(Δείτε την ανακοίνωση)

 

11-09-13

Εκδόθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ συμπληρωματικό ένταλμα πληρωμής Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάρτιο 2013.

 

10-09-13

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/23-07-13/Τευχ. Α'), όλοι οι πάροχοι υγείας υποχρεούνται να υποβάλλουν τις δαπάνες τους εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα.

(Δείτε και το αρχείο)

 

05-09-13

Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.

(Δελτίο Τύπου του ΥΥΚΑ)

 

27-08-13

Μέχρι την Πέμπτη (29-08-13) πληρωμή Φυσικοθεραπευτών από τον ΕΟΠΥΥ για το μήνα Μάρτιο 2013.

 

21-08-13

Τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Μάρτιο 2013 είναι για υπογραφή στον Επίτροπο.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

13-08-13

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη συστάθηκε ειδική επιτροπή υπό τον κ. Κυριάκο Σουλιώτη, με σκοπό να μελετήσει και να προτείνει αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

 

09-08-13

Δόθηκε εντολή οριστικοποίησης στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για το μήνα Μάρτιο 2013. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά μέχρι 16-08-13. Οι Φορολογικές και οι Ασφαλιστικές Ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 30-08-13.

 

07-08-13

Δεν εστάλησαν εγκαίρως, εκ παραδρομής, τα αρχεία για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του ΟΠΑΔ προς Φυσικοθεραπευτές. Μετά την παρέμβασή μας, θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων Φυσικοθεραπευτών εντός των επομένων ημερών.

 

01-08-13

Μέχρι αύριο θα πιστωθούν λογαριασμοί Φυσικοθεραπευτών με χρήματα που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ.

 

24-07-13

Ο Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/Τευχ. Α΄/23-07-13) σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος, στην Υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.

 

23-07-13

Ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ότι άμεσα θα εκδοθούν τα πρώτα εντάλματα πληρωμής, για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ προς Φυσικοθεραπευτές.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

19-07-13

Η ΠΕΕΦ, με αφορμή το κρούσμα βίας που σημειώθηκε στο Αττικό ΓΝΑ σε βάρος του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καταδικάζει κάθε μορφή βίας από όπου και να προέρχεται και εύχεται να επικρατήσει η λογική και ο δημοκρατικός διαλογος.

 

19-07-13

Ο νέος Κανονισμός Υγείας του E.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην Υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.

 

18-07-13

Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των Φυσικοθεραπευτών τα χρήματα για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2013 και του Δεκεμβρίου 2012 για τους συναδέλφους που δεν είχαν πληρωθεί.

 

16-07-13

Υπογράφηκαν από την Πάρεδρο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2013 και του Δεκεμβρίου 2012 για όσους Συναδέλφους δεν είχαν πληρωθεί. Πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή οι πιστώσεις των λογαριασμών μας.

 

11-07-13

Μετά την παρέμβασή μας αποκαταστάθηκε το σφάλμα του συστήματος e-ΔΑΠΥ, το οποίο δεν επέτρεπε στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των ΥΠΑΔ να παραλαμβάνουν παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας χωρίς το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό. Υπενθυμίζουμε ότι οι Φυσικοθεραπευτές (φυσικά πρόσωπα), μπορούν να προσκομίζουν τα φορολογικά παραστατικά στις ΥΠΑΔ, όχι με την υποβολή αλλά με την εκκαθάριση των λογαριασμών τους.

 

10-07-13

Κατά την επίσκεψή μας στο Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ, ενημερωθήκαμε ότι ομαλοποιείται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΚΑ προς τους Φυσικοθεραπευτές.

 

10-07-13

Ενημερωθήκαμε από τον Προϊστάμενο Ελέγχου Δαπανών του Ο.Ν. ότι μέχρι τέλους καλοκαιριού θα αποπληρωθούν όλες οι δαπάνες των Φυσικοθεραπευτών που είχαν υποβληθεί χειρόγραφα.

 

08-07-13

Έληξε σήμερα, η σιωπηρή παράταση που είχε δοθεί για την οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου του μηνός Φεβρουαρίου 2013. Αύριο (09-07-13) η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο 2013 και του Δεκεμβρίου 2012 για τους Συναδέλφους που δεν είχαν πληρωθεί.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

01-07-13

Με πράξη Νομοθετικού περιεχομένου ( Ν. 4163, ΦΕΚ 155, Τευχ. Α', 28-06-13), ρυθμίστικε το θέμα που είχε προκύψει σχετικά με τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, των τρέχουσων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ. Περισσότερα στην υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.

 

26-06-13

Μέχρι την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις ΥΠΑΔ, η οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των δαπανών των Φυσικοθεραπευτών, για το μήνα Φεβρουάριο 2013. Σε σύντομο χρόνο η δημοσίευση και του ΦΕΚ, που θα επιτρέψει στην Πάρεδρο να συνεχίσει να υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των παρόχων.

 

25-06-13

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας της ΔΕ του Τμήματος Ημαθίας  της ΠΕΕΦ με το Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί αρκετός αριθμός ενταλμάτων πληρωμής Φυσικοθεραπευτών και σύντομα θα αποζημιωθούν οι Φυσικοθεραπευτές για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΑΕΕ. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να ελέγχουν τους Τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

 


19-06-13

Με τροπολογία η οποία κατατέθηκε χθές (18-06-13) στη Βουλή, διευθετήθηκε το θέμα που είχε προκύψει σχετικά με την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής των παρόχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(Δείτε το αρχείο)

 

 

14-06-13

Από έγκυρες και επίσημες πηγές πληροφορηθήκαμε ότι το θέμα που προέκυψε σχετικά με την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής των παρόχων υγείας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόκειται να επιλυθεί σύντομα.

 

07-06-13

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζει να υφίσταται το σοβαρότατο πρόβλημα, που έχει προκύψει, σχετικά με την υπογραφή των ενταλμάτων από την Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Γίνονται προσπάθειες να επιλυθεί σύντομα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Συνάδελφοι της ΥΠΑΔ Αθηνών δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για το μήνα Δεκέμβριο 2012.

 

07-06-13

Δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου του μηνός Ιανουαρίου 2013. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι, μέχρι 14-06-13, να προσκομίσουν στις κατά τόπους ΥΠΑΔ τα απαραίτητα παραστατικά. Οι Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν μέχρι τις 05-07-13.

 
30-05-13
Λόγω εργασιών αναβάθμισης, δεν θα είναι διαθέσιμες οι Εφαρμογές "e-ΔΑΠΥ" και "Ληξιπρόθεσμες Οφειλές" το Σάββατο 01/06/2013 από 06:00 έως 23:00
 

29-05-13

Στις 29 Μαΐου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

(Μήνυμα της Προέδρου της ΕΕΑΣΚΠ)

 

29-05-13

Μέχρι την Παρασκευή η πίστωση των λογαριασμών των Φυσικοθεραπευτών από Ο.Ν. Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω πίστωση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ο.Ν. προς Φυσικοθεραπευτές μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

 

24-05-13

Σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο, τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών και τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης σφαλιστικής κατηγορίας από τους Αφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ενημερωθείτε από την υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.

 

23-05-13

Εκδόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ το ένταλμα πληρωμής των Συναδέλφων που δεν είχαν πληρωθεί για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2012.

(Δείτε το συνημμένο)

 

22-05-13

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα πρώτα εντάλματα πληρωμής ληξιπροθέσμων και για Φυσικοθεραπευτές.

(Δείτε το αρχείο)

Διευκρινίζουμε ότι τα εντάλματα πληρωμής θα εκδίδονται τμηματικά και οι οριστικοποιήσεις των ελέγχων θα αφορούν, σε πρώτη φάση, τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί μέχρι 30-09-11.

 

20-05-13

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος 43χρονου Συναδέλφου μας Ν. Πολύζου. Ο Ν. Πολύζος τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας.

 

17-05-13

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει στην ΥΠΑΔ Αθηνών τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου του μηνός Δεκεμβρίου 2012, να τα προσκομίσουν επειγόντως μέχρι τη Δευτέρα (20-05-13).

 

15-05-13

Με το υπ΄αριθμ. 1009/24-04-13 νεότερο ΦΕΚ, τροποποιείται η διαδικασία για την χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας. Το ΦΕΚ στην Υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.

 

29-04-13

Αύριο (30-04-13), θα πιστωθούν οι λογαριασμοί της πλειονότητας των Φυσικοθεραπευτών  για το μήνα Δεκέμβριο 2012. Εξαιρούνται οι Συνάδελφοι των οποίων οι ΥΠΑΔ (Αθήνας, Ανατ. Αττικής κλπ) δεν οριστικοποίησαν τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

 

25-04-13

Με παρέμβαση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ διορθώθηκε το ''σφάλμα'', σχετικά με την καταχώρηση, στο αναβαθμισμένο e-DAPY, των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών που περιλαμβάνουν μόνο Φυσικοθεραπευτικές Πράξεις. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή'' μας στο θέμα με Ημερ. 20-04-13 (Οδηγίες για Φυσικοθεραπευτές).

 

23-04-13

Πιστώθηκαν σήμερα οι λογαριασμοί μας για το μήνα Νοέμβριο. Επίσης εκδόθηκαν εντάλματα πληρωμής της πλειονότητας των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Δεκέμβριο 2012. Οι υπόλοιποι θα πληρωθούν όταν οριστικοποιηθεί ο πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες ΥΠΑΔ.

 

22-04-13

Την Τετάρτη (24-04-13) η πληρωμή μας για το μήνα Νοέμβριο 2012, σήμερα ή αύριο η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Δεκέμβριο 2012.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

19-04-13

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου Συναδέλφου μας Γ. Κουβάκη από την Ιεράπετρα Κρήτης, ο οποίος αγνοούνταν από την Κυριακή 7 Απριλίου μετά τη μοιραία βόλτα του με το φουσκωτό του.

 

12-04-13

Εκδόθηκαν τα εντάλματα πληρωμής Νοεμβρίου 2012 και παράλληλα δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των δαπανών μας για το μήνα Δεκέμβριο 2012 μέχρι τις 18-04-13, ημέρα Πέμπτη.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

09-04-13

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι για την ταχύτερη έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής του μηνός Νοεμβρίου 2012, να προσκομίσουν άμεσα στις κατά τόπους ΥΠΑΔ τα συμπληρωματικά Τιμολόγια.

 

05-04-13

Με νεότερη ενημέρωση από τη Δ/νση του e-ΔΑΠΥ, πληροφορηθήκαμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει σε κάποες ΥΠΑΔ, σχετικά με την αυτόματη διόρθωση των λογαριασμών του μηνός Νοεμβρίου 2012.

 

05-04-13

Όπως ενημερωθήκαμε από τη διεύθυνση του e-ΔΑΠΥ και τον κύριο Παπανικολάου, σε σύντομο χρόνο θα αποκατασταθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει σε κάποιες ΥΠΑΔ, σχετικά με τη διόρθωση των λογαριασμών των Συναδέλφων για το μήνα Νοέμβριο 2012. Οι συγκεκριμένες ΥΠΑΔ είχαν προλάβει να κάνουν εκκαθάριση πριν να δοθεί η εντολή διόρθωσης.

 

04-04-13

Ενημερωθήκαμε ότι ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε χρηματοδότηση με σκοπό τις πρώτες πληρωμές παλαιών οφειλών σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και σε Φυσικοθεραπευτές. Αφορούν εκκαθαρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι 29-03-13, με πρόχειρο ή οριστικό λογιστικό έλεγχο, από τους ενταγμένους στον ΕΟΠΥΥ κλάδους υγείας.

 

04-04-13

ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να προσκομίσουν άμεσα στις κατά τόπους ΥΠΑΔ συμπληρωματικό Τιμολόγιο, στην περίπτωση που προκύπτει διαφορά στο ποσό, με την αυτόματη διόρθωση (μέσω e-ΔΑΠΥ) στην υποβολή του μηνός Νοεμβρίου 2012. Σήμερα το μεσημέρι εστάλη από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ στις ΥΠΑΔ  και το σχετικό e-mail.

 

03-04-13

Σας ενημερώνουμε ότι τελικά υπήρξε αυτόματη διόρθωση των υποβολών του Νοεμβρίου 2012 προς το δικαιότερο, όπως άλλωστε μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα μεριμνήσει ο υπεύθυνος του e-ΔΑΠΥ κ. Νικ. Παπανικολάου. (Δείτε το αρχείο με ημερ. 14-12-12). Παράταση και της οριστικοποίησης του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου έως τη Δευτέρα (08-04-13).

 

01-04-13

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος εκλεκτού μας Συναδέλφου Αθαν. Παπαδημητρίου από το Αλιβέρι Ευβοίας.

 

01-04-13

Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ορισμένες νέες κατηγορίες υπόχρεων να προμηθευτούν φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ. ή Ε.ΑΦ.Δ.Σ.Σ.), με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1061/28-03-13 η περίοδος προσαρμογής από 29-03-13 μετατίθεται  έως τις 12-04-2013.

 

 

29-03-13

Δόθηκε η εντολή από τον ΕΟΠΥΥ στις κατά τόπους ΥΠΑΔ για την οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου για το μήνα Νοέμβριο 2012. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι μέχρι την Πέμπτη (04-04-13)  να προσκομίσουν στις ΥΠΑΔ τα απαραίτητα παραστατικά. Επίσης να ελέγχουν στο e-ΔΑΠΥ την πορεία εκκαθάρισης του λογαριασμού τους.

(Δείτε το αρχείο με ημερ. 14-12-12)

 

13-03-13

Κατόπιν επικοινωνίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ με τις τοπικές ΥΠΑΔ, οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση εκτός από τα εκκαθαρισθέντα ποσά του 2012, για παροχή Φυσικοθεραπευτικών Υπηρεσιών προς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, θα περιλαμβάνουν και το σύνολο των κρατήσεων (20% φόρος & 3,072% υπέρ  τρίτων).

 

06-03-13

Πιστώθηκαν σήμερα το απόγευμα στους λογαριασμούς μας, μέσω του συστήματος ''Δίας'', τα χρήματα για οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς Φυσικοθεραπευτές για το μήνα Οκτώβριο του 2012.

 

05-03-13

Πιθανότατα την Πέμπτη (07-03-13) η πληρωμή των Φυσικοθεραπευτών από τον ΕΟΠΥΥ για το μήνα Οκτώβριο 2012.

 

26-02-13

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα εντάλματα πληρωμής των φυσικοθεραπευτών για το μήνα Οκτώβριο 2012.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

22-02-13

Λόγω εργασιών αναβάθμισης, δεν θα είναι διαθέσιμη η Εφαρμογή e-ΔΑΠΥ από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/02/2013 (ώρα 17:00) έως ΚΥΡΙΑΚΗ 24/02/2013 (ώρα 22:00)

 

04-02-13

Υπογράφηκαν από τον Πάρεδρο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2012. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η πίστωση των λογαριασμών μας.

 

29-01-13

Εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΠΥ το εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012.

(Αρχείο 1), (Αρχείο 2)

 

26-01-13

Πραγματοποιήθηκε (26-01-13) στα γραφεία του ΙΣΑ, o ετήσιος απολογισμός και η κοπή πίτας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής με την παρουσία του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου. Την ΠΕΕΦ και τους Εθελοντές Συναδέλφους μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γ. Τσαγρής και η Αντιπρόεδρος κα Μ. Μαρσέλλου.

 

17-01-13

Δόθηκε η εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς τις κατά τόπους ΥΠΑΔ ,για την ολοκλήρωση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2012. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι μέχρι την Τετάρτη (23-01-13) να προσκομίσουν στις ΥΠΑΔ, Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες.

 

17-01-13

Σχετικά με το Ενιαίο σύστημα Συνταγογράφησης Φαρμάκων και παραπεμπτικών.

(Δείτε το αρχείο)

 

14-01-13

Προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες υποβολές, για τις παλιές οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων πριν ΕΟΠΥΥ προς παρόχους Υγείας, νέα τελική καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2013.

(Δείτε το συνημμένο)

 

08-01-13

Μετά από ενημέρωσή μας από τη Γενική Δ/νση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1004/04-01-13 νεότερη ΠΟΛ, καταργείται η υποχρέωσή μας στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ''Βιβλίο Πελατών'' (ΠΔ 186/1992, Άρθρο 10 - Παρ. 5), θα πρέπει να εκδίδουμε Τιμολόγια αθεώρητα προς ΕΟΠΥΥ, ΝΠΔΔ, κλπ και όλες οι ΑΠΥ προς τους ιδιώτες θα είναι διάτρητες. Περισσότερα στην υποσελίδα μας '' Νομοθεσία''.

 

31-12-12

Πιστώθηκαν σήμερα το πρωϊ στους Τραπεζικούς μας λογαριασμούς οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους Φυσικοθεραπευτές για τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο.

 

28-12-12

Η εφαρμογή και το e-mail για την ηλεκτρονική υποβολή παλαιών οφειλών και υπολοίπων θα επαναλειτουργήσουν από 5-1-13 με καταληκτική ημερομηνία 13-1-13. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή'' μας.

 

20-12-12

Αύριο (21-12-12) η εντολή πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο. Μέσω του συστήματος ''Δίας'' με καθυστέρηση περίπου τριών ημερών η πίστωση των λογαριασμών μας μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

 

18-12-12

Αύριο (19-12-12) θα σταλούν για υπογραφή στον Επίτροπο τα εντάλματα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2012.

(Δείτε το συνημμένο 1)

(Δείτε το συνημμένο 2)

 

14-12-12

Η οριστική κοστολόγηση των παραπεμπτικών του Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες ΥΠΑΔ στην τελική εκκαθάριση. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή'' μας με ημερ. 14-12-12.

 

11-12-12

Τελικά, όπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος του e-ΔΑΠΥ κ. Ν. Παπανικολάου, τα παραπεμπτικά του Νοεμβρίου θα υποβληθούν με βάση την ''Ημερ. εκτέλεσης'' (πριν τη δημοσίευση του ΕΚΠΥ (18-11-12) με 20 Ευρώ, μετά τη δημοσίευση με 15 Ευρώ). Δε μεταβάλλεται στην υποβολή του Νοεμβρίου ο συνολικός αριθμός των 12 συνεδριών Φυσικοθεραπείας.

 

10-12-12

Ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ ότι η ολοκλήρωση από τις ΥΠΑΔ του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου του μηνός Ιουνίου παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 13-12-12 και θα περιλαμβάνει και τον Ιούλιο.

 

7-12-12

Εστάλη σήμερα το πρωί από τον ΕΟΠΥΥ στις κατά τόπους ΥΠΑΔ, το email, για την ολοκλήρωση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών του Ιουνίου. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι επειγόντως και μέχρι την Τρίτη, 11-12-2012, να προσκομίσουν στις ΥΠΑΔ φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

 

05-12-12

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να μη βιαστούν να υποβάλουν, μέσω e-ΔΑΠΥ, τα παραπεμπτικά του Νοεμβρίου. Aναμένονται διευκρινίσεις.

 

03-12-12

Η 3η Δεκεμβρίου, καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1992, να εορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Ίσως για να θυμόμαστε ότι η θέληση νικά την Αναπηρία.

 

20-11-12

Ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ ότι ο νέος τροποποιημένος ΕΚΠΥ ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του και μετά.

 

20-11-12

Ζητήσαμε προφορικά και εγγράφως από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, διευκρινίσεις σχετικά με την αποτύπωση-καταχώρηση των απαιτήσεων των Φυσικοθεραπευτών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία πρίν την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ. Σύντομα  θα εκδοθεί διευκρινιστική Εγκύκλιος.

(Δείτε το αρχείο)

 

16-11-12

Ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ ότι για τους Συναδέλφους που έχουν συστήσει Εταιρικά σχήματα τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εκταμιευτεί στους λογαριασμούς τους. Είναι θέμα ημερών.

 

09-11-12

Η εντολή πληρωμής στην Αγροτική για το μήνα Μάϊο δόθηκε. Μέσω του συστήματος ''Δίας'', με Valeur έως 2 ημέρες, η πίστωση των λογαριασμών μας.

 

2-11-12

Ορκίστηκε σήμερα ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλος. Ευχόμαστε ολόψυχα στο νέο πρόεδρο καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

(Κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο).

 

30-10-12

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά, σχετικά με τον ΕΚΠΥ, ενημερωθήκαμε ότι νέος ΕΚΠΥ έλαβε αριθμό ΦΕΚ την περασμένη Παρασκευή, 26-10-12. Μας υποσχέθηκε, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που θα συσταθεί να εξετάσει την  αναπροσαρμογή της τιμής της Συνεδρίας στα 18 Ευρώ. Ζητήσαμε, την έκδοση διευκρινιστικής και αναδιατύπωση το συντομότερο των παραγράφων του άρθρου 14, που αφορούν στις περιπτώσεις α, β, & γ.

 

 

29-10-12

Κατά τη σημερινή επίσκεψή μας στον ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε από την κα Φ. Περδίκη ότι επιτέλους υπογράφηκε από τον Πάρεδρο το ένταλμα πληρωμής για το μήνα Μάιο. Απομένει η εντολή πληρωμής για να πιστωθούν οι λογαριασμοί μας.

 

25-10-12

Ολοκληρώθηκε στις οκτώ η ώρα το βράδυ, η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το νέο τροποποιημένο ΕΚΠΥ. Στη συνέχεια η εγκρισή του και υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Όσον αφορά το ένταλμα πληρωμής μας για το μήνα Μάϊο, μέχρι τις τρεις το μεσημέρι δεν είχε υπογραφεί από τον Πάρεδρο. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε συνολικά. Για τα θέματα που προκύπτουν, σχεδόν καθημερινά μέλη της Διοίκησης της ΠΕΕΦ επισκέπτονται τον ΕΟΠΥΥ. Αυτή την εβδομάδα είχαμε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Γερ. Βουδούρη, τον Δ/ντή Σχεδιασμού κ. Ι. Βαφειάδη, τη Δ/ντρια Οικονομικών κ. Φ. Περδίκη και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά.

 

19-10-12

Κατά την επίσκεψή μας σήμερα στον ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε ότι το ένταλμα πληρωμής για το μήνα Μάϊο θα εκδοθεί σήμερα. Στη συνέχεια με τη γνωστή διαδικασία η πίστωση τών λογαριασμών μας.

(Δείτε το συνημμένο)

 

17-10-12

Εκφράζουμε τη βαθειά μας θλίψη για την απώλεια του σεβαστού και αγαπημένου μας δασκάλου Ιωάννη Τσακωνιάτη.

 

15-10-12

Παρατείνεται μέχρι αύριο το μεσημέρι (Τρίτη 16/10/2012), η οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των δαπανών Μαΐου. Την Τετάρτη πιθανότατα η έκδοση του εντάλματος πληρωμής μας. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ελέγξουν μέσω e-ΔΑΠΥ την πορεία εκκαθάρισης των λογαριασμών τους.

 

10-10-12

Ενημερωθήκαμε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση των οφειλομένων απο τον ΕΟΠΥΥ (ΔΟΥ Αμαρουσίου) προς τις υπόλοιπες ΔΟΥ και αυτός είναι ο λόγος της προσωρινής αδυναμίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητος σε κάποιους Συναδέλφους. Το ίδιο πρόβλημα έχουν όλοι οι  πάροχοι που είναι σε ρύθμιση των χρεών τους με την Εφορία. Αύριο θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.

 

 

08-10-12

Εστάλη το e-mail από ΕΟΠΥΥ προς τις κατά τόπους ΥΠΑΔ, για την ολοκλήρωση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου μέχρι την Παρασκευή 12-10-12, όλων των παρόχων Υγείας, για οφειλές του Μαϊου του 2012. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να προσκομίσουν εγκαίρως Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ενημερότητες που να ισχύουν περίπου ένα μήνα. Η έκδοση του εντάλματος πληρωμής την επόμενη εβδομάδα.

 

02-10-12

Αύριο, η έκδοση συμπληρωματικού εντάλματος πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ, για ανεξόφλητες δαπάνες Συναδέλφων μέχρι τον Απρίλιο του 2012.

 

01-10-12

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, για τις χθεσινές (30-09-12) δηλώσεις στη ΝΕΤ του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά, εναντίον των συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ. Τα στοιχεία που παρουσίασε είναι τελείως ανακριβή, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις και αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου.

 

01-10-12

Η Διοίκηση της ΠΕΕΦ, στις 28-09-12, είχε συνάντηση για τα προβλήματα των συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, με τον τομεάρχη Υγείας της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Χρ. Μιχαηλίδη.

 

28-09-12

Με νεότερη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών παρατείνεται μέχρι 31-11-12, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

 

27-09-12

Εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας   στον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α. με Α. κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη, για το δίκαιο αγώνα των αναπήρων και των οικογενειών τους. Συλλαλητήριο 27-09-12 , ώρα 10 το πρωϊ στην Πλατεία Ομονοίας. Καλό είναι όσοι μπορούμε να παρερευθούμε.

 

25-09-12

Η Διοίκηση της ΠΕΕΦ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το απολύτως ανακριβές δημοσίευμα του ''parapolitika.gr''. Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, υποκρύπτουν σκοπιμότητα, βλάπτουν και δυσφημίζουν τον κλάδο.

(Κλίκ για το αρχείο 1)

(Κλίκ για το αρχείο 2)

 

20-09-12

Σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις 19-09-12 στο Πολεμικό Μουσείο, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλης ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τη Διοίκηση και τα μέλη της ΠΕΕΦ, για την εθελοντική τους προσφορά στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής. Απονεμήθηκαν τιμητική πλακέτα και τιμητικά διπλώματα στους εθελοντές μας.

 

16-09-12

Σας υπενθυμίζουμε την υποβολή μέχρι 01-10-12 συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών της χρήσης 2011 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ σας.

(Δείτε το συννημένο)

 

14-09-12

Στο έκτακτο ΔΣ του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ στις 13-09-12 αποφασίστηκε ομόφωνα, η ίδρυση Π.Τ. της ΠΕΕΦ, στο Νομό Λαρίσης με έδρα τη Λάρισα. Καλοσωρίζουμε τους Συναδέλφους και τους ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.

 

12-09-12

Αύριο Πέμπτη, 13-09-12 και ώρα 13.00 μ.μ.,ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γ. Πατούλη, η Διοίκηση της ΠΕΕΦ θα συμμετέχει σε κοινή συνάντηση των Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΙΣΑ, Σεβαστουπόλεως 113.

 

 

10-09-12

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής, οι άδειες κυκλοφορίας των Συναδέλφων με τα Ι.Χ. στο μικρό Δακτύλιο, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι 12 Ιουλίου 2013.

(Δείτε εδώ το σύνδεσμο)

 

05-09-12

Αίτημα της ΠΕΕΦ για Κύρια υποχρεωτική Ασφάλιση των Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών στο ΤΣΑΥ.

(Δείτε το αρχείο)

 

03-09-12

Κατά τη σημερινή επίσκεψή μας στη Δ/νση Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ, ζητήσαμε οι φορολογικές ενημερότητες να προσκομίζονται στις κατά τόπους ΥΠΑΔ με την οριστικοποίηση ελέγχου των λογαριασμών μας. Όσον αφορά στις πληρωμές μας είχαμε την πληροφόρηση από την Κα Περδίκη ότι ο μήνας Μάιος θα πληρωθεί  μέσα στο Σεπτέμβριο.

(Δείτε το αρχείο)

 

13-08-12

Στη σημερινή μας επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ πληροφορηθήκαμε ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις (αρχεία), από τη Δ/νση Οικονομικού προς την Αγροτική Τράπεζα, θα σταλούν σήμερα. Μέσω του συστήματος ''ΔΙΑΣ'' και με VALEUR έως 2 ημέρες η πίστωση των λογαριασμών μας (δες το συνημμένο αρχείο)

 

08-08-12

Εκδόθηκε το ένταλμα πληρωμής των Φυσικοθεραπευτών για το μήνα Απρίλιο. Σήμερα το μεσημέρι στον Επίτροπο ή το αργότερο αύριο το πρωί για υπογραφή και στη συνέχεια με την ανάλογη Valeur η εκταμίευση των χρημάτων μας στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς (βλέπε συνημμένο αρχείο)

 

04-08-12

Κατά τη χθεσινή μας επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ (03-08-12), η Δ/νση του Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ ύστερα από επικοινωνία που είχε με τη Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας, λόγω του γνωστού θέματος της εξαγοράς της Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα με τις πληρωμές μας. Την επόμενη εβδομάδα όπως έχουμε προαναφέρει η έκδοση του εντάλματος για τους λογαριασμούς των Φυσικοθεραπευτών για τον μήνα Απρίλιο.

 

30-07-12

Δόθηκε σήμερα η εντολή από τον ΕΟΠΥΥ προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες του (πρώην ΥΠΑΔ), η οριστικοποίηση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών μας για το μήνα Απρίλιο να ολοκληρωθεί στις 31-07-12. Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει η έκδοση των ενταλμάτων. Καλούνται οι Συνάδελφοι να ελέγξουν μέσω e-ΔΑΠΥ την πορεία εκκαθάρισης του λογαριασμού τους.

 

27-07-12

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες μας από τη Δ/νση Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ και τη Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προυπολογισμού και ελέγχου δαπανών) του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, οι Φυσικοθεραπευτές θα πληρωθούν για το μήνα Απρίλιο, πιθανότατα και τον Μάιο μεχρι τα μέσα Αυγούστου.

 

12-07-12

Τελευταία παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και τις 10 Αυγούστου 2012.

(Δες το συνημμένο αρχείο)

 

09-07-12

Μέσα από τον Ιστότοπο Διαύγεια του ΕΟΠΥΥ και στην Κατηγορία ''Λοιπές Ατομικές Διοικητικές Πράξεις'', μπορείτε να ενημερώνεστε για τον αριθμό της Απόφασης και τα ονόματα των Συναδέλφων που εγκρίνονται κάθε φορά από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ για να συνάψουν σύμβαση με τον Οργανισμό.

 

25-06-12

Επιτέλους πέρασε από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ η διευκρινιστική Εγκύκλιος που αναμέναμε, σχετικά με την παροχή Φυσικοθεραπείας σε Ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Εντός των ημερών η δημοσίευσή της.

 

13-06-12

Υπογράφηκε σήμερα το μεσημέρι το ένταλμα αποπληρωμής του 90% των οφειλών προς Φυσικοθεραπευτές για το πρώτο τρίμηνο του 2012. Άμεσα οι συγκεντρωτικές καταστάσεις στην Αγροτική Τράπεζα και μέσω του συστήματος ''Δίας'' με Valeur 1 ημέρας η εκταμίευση των χρημάτων στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς.

 

08-06-12

Ενημερωθήκαμε από τη  Δ/νση Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ ότι εκδόθηκε το ένταλμα αποπληρωμής του 90% των οφειλών προς Φυσικοθεραπευτές για το πρώτο τρίμηνο του 2012. Απομένουν η υπογραφή του από τον Πάρεδρο και η πίστωση των λογαριασμών μας μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. (Κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο).

 

31-05-12

Ύστερα από τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης ,της Οικονομικής Δ/ντριας του ΕΟΠΥΥ και της δικής μας καθημερινής πιεστικής παρουσίας σε ΥΠΑΔ και ΕΟΠΥΥ, πιστεύουμε ότι η αποπληρωμή όλων των Φυσικοθεραπευτών για το πρώτο τρίμηνο του 2012 θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

 

30-05-12

Σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, στο εξής τα παραπεμπτικά του Οίκου Ναύτου θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ μέσω e-ΔΑΠΥ. (Κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο).

 

22-05-12

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να παρακολουθεί την πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των λογαριασμών του, θα πρέπει να αναζητά από το e-ΔΑΠΥ-Ενέργειες τα προσωπικά του ''Στοιχεία Υποβολών Εγκατάστασης και τον Αριθμό Υποβολής''.

 

17-05-12

Καταθέσαμε αίτημα στον ΕΟΠΥΥ και στους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι ασφαλισμένοι να διατηρήσουν το δικαίωμα της εκτέλεσης εμβιομηχανικών μετρήσεων στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή μας''.

 

13-05-12

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Δ/νσης Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, σας επαναλαμβάνουμε ότι όλες οι εντολές για Φυσικοθεραπεία χρήζουν θεώρησης, οι πιστοποιημένοι Ιατροί μπορούν να συνταγογραφούν και Φυσικοθεραπεία και τα παραπεμπτικά θα είναι δίμηνης ισχύος. Εντός των ημερών αναμένεται το επίσημο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

 

10-05-12

Ο κωδικός της Συνεδρίας κατ΄οίκον 510000048 και στα ΔΠΥ το 90% του συνολικού ποσού. Περισσότερα στην υποσελίδα μας ''Ενημέρωση''.

 

10-05-12

Πιστώνονται επιτέλους οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί με χρωστούμενα από τον ΕΟΠΥΥ. Σε σύντομο χρόνο θα αποπληρωθούν και οι Συνάδελφοι, για δαπάνες που δεν πρόλαβαν να ελεγχθούν από τις κατά τόπους ΥΠΑΔ μέχρι 2-5-12. Θα σας ενημερώσουμε.

 

09-05-2012

(Από Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ). Αύριο Πέμπτη, 10-05-12, θα πληρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012, Εργαστήρια, Διαγνωστικά Κέντρα, Φυσικοθεραπευτήρια και Κέντρα Αποκατάστασης Ανοικτής Νοσηλείας.

 

08-05-12

Υπογράφηκε σήμερα το μεσημέρι από τον Πάρεδρο το ένταλμα πληρωμής μας από τον ΕΟΠΥΥ. Αργότερα εστάλησαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις στην Αγροτική Τράπεζα. Μέσω του συστήματος ''Δίας'' με ανάλογη VALEUR, μέχρι την Πέμπτη η εκταμίευση των χρημάτων μας στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Θα πληρωθούν όλες οι δαπάνες που πρόλαβαν να ελεγχθούν από τις ΥΠΑΔ μέχρι 2-5-12.

 

04-05-12

Επιτέλους, μετά από επίμονες και επίπονες πρασπάθειες εκδόθηκε το ένταλμα πληρωμής μας από τον ΕΟΠΥΥ. Απομένει η υπογραφή από τον Πάρεδρο για να πιστωθούν οι λογαριασμοί μας.

 

24-4-12

Με συμπληρωματική ΔΑΠΥ που θα αφορά τον μήνα Ιανουάριο του 2012, θα υποβληθούν μέσω e-ΔΑΠΥ τα παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας του 2011 και σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ (μέχρι 12 Συν., 20 Ευρώ η Συν.).Ημερομηνία έκδοσης των παραπεμπτικών θα θεωρείται για το σύστημα η 1-1-12. (Κλικ για το αρχείο).

 

24-4-12

Με αφορμή την αιφνιδιαστική τροποποίηση του άρθρου 14 του Κανονισμού Παροχής Υγείας του ΕΟΠΥΥ, επισκεφθήκαμε τη Δ/νση Ασφάλισης, Ασθένειας & Μητρότητας και αύριο θα επισκεφθούμε τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Ο τροποποιημένος Κανονισμός στην Υποσελίδα μας ''Νομοθεσία''.

 

20-4-12

Εστάλη σήμερα με e-mail από τον ΕΟΠΥΥ στις κατά τόπους ΥΠΑΔ η εντολή για τη διενέργεια των πρόχειρων λογιστικών ελέγχων, στους λογαριασμούς που υποβάλαμε μέσω e-ΔΑΠΥ το 2012. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή μας''.

 

19-4-12

Η υποβολή των παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας  ασθενών του Οίκου Ναύτου και για το μήνα Απρίλιο μέσω του Ιατροφαρμακευτικού Φακέλου του Ταμείου. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, μέχρι την πλήρη ένταξη του Ο.Ν. στον ΕΟΠΥΥ, θα υπάρξει σχετική μεταβατική περίοδος.

 

9-4-12

Εντός των ημερών θα δοθούν διευκρινίσεις από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την παροχή φυσικοθεραπείας σε Ασφαλισμένους του Οργανισμού.

 

3-4-12

Στη σημερινή επίσκεψή μας στον ΕΟΠΥΥ, ζητήσαμε τα ΔΠΥ να τα υποβάλλουμε με την εκκαθάριση των λογαριασμών μας και τα παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας να είναι δίμηνης ισχύος.

 

30-3-12

Επιτέλους το e-ΔΑΠΥ λειτούργησε. Ο λόγος καθυστέρησης της λειτουργίας του στις 29-3-12 οφειλόταν στην αδυναμία του συστήματος να δέχεται παραπεμπτικά του 2011. Το θέμα αναδείξαμε κατά την επίσκεψή μας στον ΕΟΠΥΥ στις 28-3-12 και η λύση δόθηκε μέσα από τη σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ στις 29-3-12. Περισσότερα στη Ενημέρωσή μας.

 

23-3-12

Ενημερωθήκαμε από την προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού του ΙΚΑ κα Ειρ. Πάνου, ότι αποστέλλονται oi πιστώσεις στα τοπικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ,  για την πληρωμή των φυσικοθεραπευτών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011.

 

22-3-12

Η πιστοποίηση των Συναδέλφων στο e-ΔΑΠΥ ομαλοποιείται. Σας ενημερώνουμε ότι οι λίστες με τα ονόματα, από τον ΕΟΠΥΥ στο σύστημα, εισέρχονται τμηματικά.

 

18-3-12

Πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2011, για οφειλές από ΙΚΑ και ΟΑΕΕ προς Φυσικοθεραπευτές. Επίσης πληρωμές από Ο.Ν. για πρωτόκολλα μέχρι 30-6-11.

 

11-3-12

Οι Συνάδελφοί μας του ΠΤ Ροδόπης της ΠΕΕΦ αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευσή τους (8-3-12), όπως οι Συνάδελφοι της Ξάνθης, να μην συνάψουν Συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.

 

8-3-12

Μετά από τη παρέμβασή μας σήμερα το πρωί στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με τον ελλιπή κατάλογο των συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι την επόμενη εβδομάδα ο κατάλογος  θα αναρτηθεί εκ νέου και ολοκληρωμένος.

 

3-3-12

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν στις 29-2-12 οι Συνάδελφοί μας του ΠΤ Ξάνθης της ΠΕΕΦ, αποφάσισαν ομόφωνα, στη παρούσα φάση, να μην συνάψουν Συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.

 

28-2-12

Σχετικά με τις πληρωμές μας, η Διοίκηση της ΠΕΕΦ θα συναντηθεί την Πέμπτη, 1-3-12 και ώρα 12.00 μ.μ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλ. Σαχινίδη.

 

21-2-12

Την Πέμπτη, 23-2-12 και ώρα 4 μ.μ.,έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Γερ. Βουδούρη.

 

19-2-12

Λυπούμαστε που, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις, τις ασφυκτικές μας πιέσεις και  τις υποσχέσεις, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ δεν κατάφερε ακόμη να εκδόσει διευκρινιστικό έγγραφο για τα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

 

10-2-12

Kαλούμε τους Συναδέλφους, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα νέα μέτρα, την Κυριακή, 12-2-12, 6μ.μ. στη Πλατεία Συντάγματος μπροστά στο Public.

 

10-2-12

Είναι προς δημοσίευση διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τη θεώρηση των ηλεκτρονικών εντολών Φυσικοθεραπείας και τους πιστοποιημένους Ιατρούς.

 

31-1-12

Λαμβάνοντας υπόψιν και το άρθρο 8 του Κανονισμού Παροχής Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ζητήσαμε από τη Διοίκηση, να επανεξετάσει το θέμα που αφορά στη θεώρηση των ηλεκτρονικών εντολών για Φυσικοθεραπεία.

 

30-1-12

Παρακαλούνται, οι Συνάδελφοι που δεν έχουν υποβάλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας Φυσικοθεραπευτή με τον ΕΟΠΥΥ, να τακτοποιήσουν σύντομα αυτή την εκκρεμότητα.. Περισσότερα στην ''Ενημέρωσή μας'' με ημερομηνία 17-1-12.

 

13-1-12

Στη σημερινή μας επικοινωνία με τον Υποδιοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Κ. Σουλιώτη, ενημερωθήκαμε ότι αποφασίστηκε οριστικά, προτού κληθούμε για τις νέες Συμβάσεις και για όσους το επιθυμούν,να μεσολαβήσει μεταβατική περίοδος με την υπογραφή των υπεύθυνων δηλώσεων, που θα αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος στη συνέχιση παροχής των Υπηρεσιών μας σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

 

12-1-11

Μέσα στο επόμενο διάστημα δημοσιεύεται ο Κανονισμός Παροχών Υγείας και για τους υπόλοιπους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Είναι ο ίδιος με αυτόν του ΕΟΠΥΥ. Με τη δημοσίευση θα κληθούμε για την υπογραφή νέων Συμβάσεων.

 

27-12-11

Ως Διοίκηση της ΠΕΕΦ και για αποφυγή παρεξηγήσεων σας δηλώνουμε ότι επί της αρχής είμαστε υπέρ των Συλλογικών Συμβάσεων.

 

23-12-11

Μετά από επικοινωνία μας με παράγοντες του ΕΟΠΥΥ, ενημερώνουμε όλους τους εργαστηριούχους φυσικοθεραπευτές ότι οι συμβάσεις που θα συνάψει ο ΕΟΠΥΥ στο επόμενο διάστημα με τους φυσικοθεραπευτές θα είναι Ατομικές και όχι Συλλογικές.

 

19-12-11

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αρ. Φύλλ. 262) και μέχρι την υπογραφή νέων συμβάσεων, δίδεται το δικαίωμα στους συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, από 1-1-12 να συνεχίσουν να παρέχουν τις Υπηρεσίες τους  σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, αλλά με 10 Ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι 200 επισκέψεις το μήνα.

 

17-12-11

Δικαιώθηκε ο αγώνας του ΙΣΑ για ελεύθερη συνταγογράφηση από όλους τους γιατρούς αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

 

15-12-11

Εστάλησαν σήμερα στις κατά τόπους ΥΠΑΔ χρήματα για πληρωμές Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών. Στην κεντρική ΥΠΑΔ 400000 Ευρώ, για αποπληρωμή των εκκρεμών λογαριασμών του 2010 και πληρωμές για το 2011.

 

7-12-11

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση και  λειτουργία των Π.Τ. του ΠΣΦ. Η απόφαση στην υποσελίδα μας "Νομοθεσία".

 

30-11-11

Ενημερωθήκαμε ότι εντός των ημερών δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός Παροχής Υγείας και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Οργανισμών ( ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.λ.π.). Είναι ο ίδιος με αυτόν του ΕΟΠΥΥ. Περισσότερα για ΕΟΠΥΥ με ημερ. 30-11-11, στην υποσελίδα μας ''Ενημέρωση''.

 

27-11-11

Σε συνάντησή μας με τον Δ/ντή Ασφάλισης Μισθωτής Εργασίας κ. Κουλούρη στις 24-11-11,ενημερωθήκαμε ότι η Υπουργική Απόφαση που θα υπογραφεί εντός των ημερών από τον κ. Κουτρουμάνη για τα  βαρέα και ανθυγιεινά, αφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι τους εργαζόμενους του Δημοσίου.

 

23-11-11

Να αναγνωριστεί ως Πανεπιστημιακό το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Λαμίας προτείνουν οι Εξωτερικοί Αξιολογητές της Α.ΔΙ.Π. Περισσότερα στην υποσελίδα μας "Ενημέρωση".

 

20-11-11

Οι άδειες κυκλοφορίας εντός Δακτυλίου είναι έτοιμες. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι (μέλη μας) που τα εργαστήριά τους είναι εντός Δακτυλίου να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ένωσης.

 

19-11-11

Στις 3-12-11 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα στο Νέο Σκοπό Σερρών με θέμα: ''Ιπποθεραπεία, σύγχρονες αντιλήψεις και απόψεις σχετικά με το ρόλο της στην αποκατάσταση''. Περισσότερα στην υποσελίδα μας ''Εκδηλώσεις''.

 

10-11-11

Με την επίσκεψή μας στο Υπουργείο Υγείας, πληροφορηθήκαμε από το γραφείο του Υπουργού κ.Λοβέρδου, ότι είναι προς υπογραφή εγκύκλιος η οποία αναστέλει προηγούμενη, που αφορά την Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011.

 

5-11-11

Σας ενημερώνουμε, ότι ο νέος κανονισμός παροχής Υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών είναι στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

 

20-10-11

Αύριο Παρασκευή, 21-10-11 και ώρα 3.30 μ.μ. προγραμματίστηκε το νέο ραντεβού μας, με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κα Αθηνά Δρέττα. Νωρίτερα θα συναντηθούμε με τη Δ/ντρια Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας κα Φ. Κουσουλού.

 

12-10-11

Την Τρίτη, 18-10-11, στις 3 μ.μ., συνάντηση της Διοίκησης της Π.Ε.Ε.Φ., με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κα Α. Δρέττα.

 

10-10-11

Την Τετάρτη, 12-10-11, συνάντηση με τη Δ/ντρια Ασφάλισης, Ασθένειας & Μητρότητας, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

10-10-11

Οι ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο, με το συμψηφισμό  οφειλών μας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σας επισημαίνουμε ότι αφορούν  εκκαθαρίσεις όταν γίνονται απο το κάθε Ταμείο,  σε σύντομο και τακτό χρονικό διάστημα. Σε καμμία περίπτωση πέραν του διμήνου, εφόσον ο διακανονισμός πληρωμής με τη ΔΟΥ περιλαμβάνει δόσεις. Διαφορετικά θα υπάρχουν επιβαρύνσεις του χρέους μας από τις νόμιμες προσαυξήσεις  και η καθυστέρηση δημιουργεί δυσκολίες στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

 

7-10-11

Μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΔ αίρεται μέχρι νεοτέρας, ο περιορισμός του 10% στις χειρόγραφες εντολές από γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ. Αναμένεται η σχετική εγκύκλιος.

 

6-10-11

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι,η προγραμματισθείσα για σήμερα Συνεδρίαση του ΣΥΣΠΥ, με θέμα: Τροποποιήσεις επί των άρθρων του Κανονισμού Παροχών Υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Στη συνέχεια αφού γίνουν οι τελευταίες διορθώσεις, θα εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση. Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

 

6-10-11

Καταληκτική ημερομηνία, για ανανέωση Συμβάσεων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με προμηθευτές, η 31η Δεκεμβρίου 2011.

 

5-10-11

Μόνο μέσω Internet από 3-10-11, η υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων των παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας (ΔΑΠΥ) προς το ΙΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες στα τοπικά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, στα τηλ. 2103891229 έως 233 και από τη Γραμματεία της Ένωσης.

 

30-9-11

Καλούμε όσους Συναδέλφους-μέλη μας το επιθυμούν, να συμμετάσχουν ενεργά  στις 4-10-11, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης(Δροσοπούλου 8), στη κοινή Συνεδρίαση του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ και της ΔΕ του Τμ. Αττικής, με κύριο θέμα: Νέος κανονισμός Παροχών Υγείας όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

28-9-11

Επιτέλους,  σε ένα πάγιο αίτημα της ΠΕΕΦ, οι επίμονες και επίπονες προσπάθειες μας δικαιώθηκαν. Ο νέος κανονισμός παροχής Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προβλέπει την καθιέρωση της Φυσικοθεραπευτικής Συνεδρίας και ορίζει το ύψος της αμοιβής μας στα 20 Ευρώ. Θεωρούμε ότι ειναι μια ιστορική στιγμή για τον κλάδο. Για την εξέλιξη αυτή, η Διοίκηση της ΠΕΕΦ, εκφράζει τη βαθειά  ικανοποίησή της.

 

28-9-11

Μετά από επικοινωνία μας με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Κον Ανδρέα Σερέτη, πληροφορηθήκαμε ότι οι πίνακες  κωδικοποίησης  Ιατρικών Πράξεων, που αναρτήθηκαν στο site του Υπουργείου Υγείας, αφορούν στις Ιατρικές Ειδικότητες. Η κωδικοποίηση των Φυσικοθεραπευτικών Πράξεων δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προκύπτει θέμα, αφού αρκετές πράξεις αρμοδιότητας Φυσικοθεραπευτή ( Ν.3329/2005), εμφανίζονται ως Ιατρικές.Για το θέμα θα έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο την Τρίτη, 4-10-11.

 

26-9-11

Ίδρυση Π.Τ. της ΠΕΕΦ στο Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια και στο Νομό Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή. Σε πολύ καλό κλίμα, η συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τους Συναδέλφους της Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Περισσότερα στην Ενημέρωσή μας.

 

26-9-11

Προσφυγή κατά του τέλους επιτηδεύματος κατέθεσε στο ΣτΕ στις 23-9-11, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, χαρακτηρίζοντάς το ως αντισυνταγματικό, παράνομο και αντίθετο με την Ευρωπαική Νομοθεσία. Ζητάει μάλιστα, να εκδικαστεί με τη διαδικασία της "πρότυπης δίκης" (εξπρές).

 

13-9-11

Μας ενημέρωσαν από το γραφείο του προέδρου του ΟΠΑΔ, ότι τακτοποιήθηκε το θέμα του πολλαπλασιαστή (Χ10) κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των Φυσικοθεραπευτικών Πράξεων, παραμένει σε εκκρεμότητα η στήλη για τα αγαπημένα.

 

10-9-11

Ολοκληρώθηκε ο κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις επόμενες ημέρες θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση. Απαιτούν διευκρινήσεις όσα αναφέρονται στο real.gr... Το σίγουρο είναι η συνεδρία.

 

10-9-11

Κατά την συνεδρίαση της 7-9-11 του ΚΔΣ της ΠΕΕΦ, εγκρίθηκε ομόφωνα η ίδρυση ΠΤ της ΠΕΕΦ στο Νομό Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη. Καλοσωρίζουμε τους Συναδέλφους και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους.

 

10-9-11

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2011, έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τους Συναδέλφους της Θεσσαλίας στη Λάρισα. Έχουν προηγηθεί αρχές του καλοκαιριού, συναντήσεις με Συναδέλφους της Βορείου Ελλάδος στην Καβάλα και  Βέροια.

 

6-9-11

Από 6-9-11 οι Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ δεν θα δέχονται νέες αιτήσεις για σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές Υγείας.Περισσότερα στην Ενημέρωσή μας.

 

1-9-11

Ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση, η αναβάθμιση του λογισμικού του ΟΠΑΔ, που αφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Περισσότερα στην Ενημέρωσή μας.

 

23-8-11

Σας διευκρινίζουμε ότι η ηλεκτρονική συνεργασία του ΟΠΑΔ με τους Φυσικοθεραπευτές, από 22-8-11 είναι σε πιλοτική φάση (Α). Επίσης  είμαστε σε άμεση συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής και το Γραφείο του Προέδρου του ΟΠΑΔ, για την απλούστευση του τρόπου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας από τους θεράποντες ιατρούς.

 

16-8-11

Μας εστάλησαν από τη γ.γ. Κοινωνικής Ασφάλισης οι διορθώσεις επί των σχεδίων σύμβασης των Φ.Κ.Α. με τους παρόχους Υγείας. Περισσότερα στην Ενημέρωσή μας.

 

27-7-11

Αναβλήθηκε η συνάντηση μας με τον κ. Ανδρ. Λοβέρδο, λόγω της σύγκλησης της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Πρωθυπουργό. Συναντηθήκαμε όμως, με εκπρόσωπο του Υπουργού, την κα Κ. Αποστόλου Υποδιοικητή της 1ης ΥΠΕ, την οποία ενημερώσαμε προφορικά και εγγράφως για όλα τα θέματά μας.  Η κα Αποστόλου  μας υποσχέθηκε ότι θα ενημερώσει τον κ. Υπουργό και ότι σύντομα θα συνομιλήσουμε και με τον ίδιο.

 

27-7-11

Ψηφίστηκε στη Βουλή  διάταξη Νόμου,που προβλέπει την άμεση αποπληρωμή των λογαριασμών  παρόχων Υγείας από όλα τα  Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ισχύει ... με τον ΟΠΑΔ. Περισσότερα στην Ενημέρωση.

 

27-7-11

Δημοσιεύεται σύντομα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η νέα τροποποιημένη σύμβαση των Φυσικοθεραπευτών,μετά από τις προτάσεις της ΠΕΕΦ και του ΠΣΦ, που θα ισχύσει με τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

27-7-11

Λόγω της καθιέρωσης από τον ΟΠΑΔ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης , όλοι οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές , μέχρι 22-8-11 στο 1135, θα πρέπει να πληροφορηθούν τον  κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό του σύστημα, εφόσον μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποχρεούνται να καταχωρούν στο σύστημα όλους τους ασθενείς τους  ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Επίσης  παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας αξίας κάτω από 150 Ευρώ δεν χρειάζονται θεώρηση.

 

25-7-11

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, όλα τα επαγγέλματα Υγείας απο αρχές Ιουλίου θεωρούνται ανοικτά. Δεν ισχύει καμμία χρονική παράταση.

 

22-7-11

Στις 27 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο. Επειδή θεωρούμε αυτή τη συνάντηση πολύ σημαντική, ζητήσαμε από την Προσωρινή Δ.Ε. του ΠΣΦ, να παρευρεθούμε από κοινού, στο διάλογο με τον Υπουργό για τα θέματα του κλάδου.

 

14-7-11

Μετά από επίσκεψή μας στο γραφείο του Προέδρου του ΟΠΑΔ, ενημερωθήκαμε, ότι στο εξής οι Συμβεβλημένοιι Φυσικοθεραπευτές , υποχρεούνται να προσκομίζουν τα ΔΠΥ με την εκκαθάριση των λογαριασμών τους και πριν από την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής τους. Περισσότερα στην Ενημέρωση.

 

11-7-11

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου, η Διοίκηση της ΠΕΕΦ, θα συναντηθεί για τα ανοικτά θέματα του κλάδου, με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Μ. Τιμοσίδη.

 

5-7-11

Την Πέμπτη, 7-7-11, θα συναντηθούμε με τη Δ/ντρια Ασφάλ. Ασθέν.& Μητρ. του Υπ. Εργασίας κα Φ. Κουσουλού.

 

5-7-11

Πραγματοποιήθηκε η συνάντησή μας με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και Διοικητή του ΟΑΕΕ κ Γερ. Βουδούρη. Περισσότερα στην Ενημέρωσή μας.

 

4-7-11

Θεώρηση από ΟΠΑΔ εντολών υγειονομικής περίθαλψης. Περισσότερα στην Ενημέρωση.

 

29-6-11

Λόγω της κατάστασης στο κέντρο της Αθήνας, αναβλήθηκε το ραντεβού μας με τον κ. Γεράσιμο Βουδούρη, για την Παρασκευή,1η Ιουλίου 2011.

 

23-6-11

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 συνάντηση της ΠΕΕΦ  με τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Κων. Νικόλη.

 

23-6-11

Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 2 & 3 του Ν. 3919/2011 (Α' 32) προθεσμίες, για την διατύπωση προτάσεων που αφορούν στο άνοιγμα των επαγγελμάτων αρμοδιότητος του ΥΥΚΑ, παρατείνονται οριστικά  μέχρι 15-9-11 αντί για 2-1-12.

 

20-6-11

Να μην παραλείψουμε να παρευρεθούμε όλοι οι εθελοντές Συνάδελφοι στις 23 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30,στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναικό Στάδιο, στη Γενική Πρόβα της Τελετής Έναρξης των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics 2011. Ολοι οι εθελοντές είμαστε προσκεκλημένοι μόνο με την επίδειξη της  κάρτας διαπίστευσής μας.

 

20-6-11

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντησή μας στις 20-6-11, με τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Γιάννη Σαριβουγιούκα. Περισσότερα στην Ενημέρωση μας.

 

16-6-11

Στις 20-6-11 θα έχουμε συνάντηση με τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ κ. Γιάννη Σαριβουγιούκα.

 

10-06-2011

Μας εστάλη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το σχέδιο σύμβασης παροχής φυσικοθεραπευτικών πράξεων για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Περισσότερα στην Ενημέρωση μας.

 

 

6-6-11

Από 1-6-11 τα παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν το ΑΜΚΑ του θεράποντος Ιατρού και την ένδειξη ότι ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ.

 

31-5-11

Νεότερο έγγραφο από τον γ.γ του ΥΥΚΑ κ. Ν. Πολύζο προς το ΚΕΣΥ για την κοστολόγηση της Φυσικοθεραπευτικής Συνεδρίας. Περισσότερα στην Ενημέρωσή μας.

 

30-5-11

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντησή μας στις 30-5-11,  με τη Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Ασφάλισης κα Αθηνά Δρέττα. Περισσότερα στην Ενημέρωσή μας.

 

27-5-11

Η Διοίκηση της ΠΕΕΦ, θα συναντηθεί στις 30-5-11 με τη Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Ασφάλισης και υπεύθυνη του Συντονιστικού Συμβουλίου Παρόχων Υγείας (ΣΥΣΠΥ), κα Αθηνά Δρέττα, με κύριο θέμα συζήτησης τις συμβάσεις των Φυσικοθεραπευτών με τον  Ενιαίο ΟΠΥΥ και  άλλα θέματα.

 

24-5-11

Με νεότερη πληροφόρηση από το Υπουργείο Υγείας (Γραφ. Υπουργού και από τον Γεν. Γραμμ. Δημ. Υγείας), κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για εξάμηνη παράταση του ανοίγματος των Επαγγελμάτων Υγείας μέχρι 2-1-12(Αρθρο 66,σελ.23,περιπτ.20). Μέχρι τότε σε ότι μας αφορά, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα μεταξύ μας και να πείσουμε τους αρμόδιους φορείς με τις θέσεις μας. Περισσότερα στην Ενημέρωση.

 

23-5-11

Με ημερ. 22-5-11,το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το άνοιγμα 136 κλειστών επαγγελμάτων..., μεταξύ των άλλων και του Φυσικοθεραπευτή!!! Καταληκτική ημερ. θεωρείται η  2-7-11,παρά τη διαβεβαίωσή μας από το Γεν. Γραμ. Δημ. Υγείας κ. Αντ. Δημόπουλο, ότι με κατάθεση τροπολογίας, θα δοθεί  εξάμηνη παράταση στη λήψη των οριστικών αποφάσεων επί του θέματος. Η ΠΕΕΦ θα δράσει αναλόγως. Περισσότερα στην Ενημέρωση.

 

19-5-11

Συνάντηση της Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Αντώνη Δημόπουλο. Περισσότερα στην Ενημέρωση.

 

16-5-11

Διαβιβάστηκε από το Γεν. Γραμ. του ΥΥΚΑ κ. Ν. Πολύζο προς το ΚΕΣΥ, το αίτημα της ΠΕΕΦ για την καθιέρωση της Φυσικοθεραπευτικής Συνεδρίας στο ποσό των 30 Ευρώ. Περισσότερα στην ενημέρωσή μας.

 

11-5-11

Συνάντηση στις 12-5-11 της Διοίκησης της ΠΕΕΦ για γενικότερα θέματα του κλάδου με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Τιμοσίδη Μιχάλη.

 

9-5-11

Η Διοίκηση της ΠΕΕΦ στις 12 και 13 Μαΐου θα συναντηθεί με τους Υφυπουργό ΥΥΚΑ κ. Αηδόνη Χρήστο και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Δημόπουλο Αντώνη αντιστοίχως.

 

28-4-11

Στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ(28-4-11), ενημερωθήκαμε ότι η Φυσικοθεραπευτική Συνεδρία και η οικονομοτεχνική μας μελέτη για το θέμα, είναι στην Επιτροπή Κοστολόγησης του ΚΕΣΥ.

 

26-4-11

Ο Ιατρικός Σύλλογος προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της απόφασης(Υ9/137380/2011) που απαγορεύει στους Δημοσίους Υπαλλήλους να πηγαίνουν σε όποιο γιατρό θέλουν.

 

20-4-11

Με την κατάθεση τροπολογίας σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών(για το 90% των οφειλών του 2011 εντός 45 ημερών και για παλιές οφειλές),  υπογράφηκε ο προυπολογισμός από τον κ. Κουτρουμάνη, για την πληρωμή σε σύντομο διάστημα από τον ΟΠΑΔ χρεών προς Φυσικοθεραπευτές(ΚΑΔ 0529-06). Η Διοίκηση του ΟΠΑΔ έχει ζητήσει για τους Φυσικοθεραπευτές  20.000.000 Ευρώ.

 

19-4-11

Συνεχίζονται τηλεφωνικά οι διασταυρώσεις στοιχείων από τον ΟΠΑΔ με όλους τους συμβεβλημένους Φυσικοθεραπευτές. Ο κυριότερος λόγος   εν' όψει της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικής κατάθεσης των λογαριασμών μας, να γνωρίζουν οι Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ τα e-mail μας ή τα fax, για να μπορούν να μας αποστείλουν τις ανάλογες οδηγίες και διευκρινήσεις επί του θέματος. Ας μην αιφνιδιάζονται λοιπόν οι Συνάδελφοι.

 

13-4-11

Ζητήσαμε εγγράφως από τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού "Φυσικοθεραπεία", που εκδίδει με ευθύνη του ο ΠΣΦ, τη δημοσίευση επιστολής της ΠΕΕΦ, αλλά μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία πληροφορηθήκαμε, χωρίς να μας δοθεί ούτε προφορική ούτε γραπτή εξήγηση, ότι το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό.

 

8-4-11

Μετά από αίτημά μας, αναρτήθηκαν οι λίστες όλων των Συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών από όλους τους Νομούς της χώρας,στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του ΟΠΑΔ. Κατά συνέπεια οι Συνάδελφοι δεν χρειάζεται να καταθέσουν καμμία χειρόγραφη  αίτηση στις κατά τόπους ΥΠΑΔ, εκτός εάν επιθυμούν κάποια μεταβολή ή δεν έχουν περιληφθεί στις λίστες του ΟΠΑΔ.Επίσης νέες συμβάσεις και τροποποιήσεις που θα αφορούν Φυσικοθεραπευτές θα καταχωρούνται αυτόματα(μια φορά την ημέρα) στο δημόσιο site του ΟΠΑΔ.

 

7-4-11

Ξεκίνησαν οι πληρωμές Συναδέλφων από κάποια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, ευελπιστούμε σύντομα και από τα υπόλοιπα. Όσο για τον ΟΠΑΔ αναμένεται η υπογραφή προυπολογισμού για να πληρωθούν οφειλές από τέλος του 2009 και αρχές 2010 ,για δε τις οφειλές του 2011 αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη Νόμου, η οποία θα  προβλέπει την πληρωμή όλων των προμηθευτών σε διάστημα 45 ημερών.

 

12-3-11

Η ΠΕΕΦ είναι αλληλέγγυα και συμπαρίσταται στους αγώνες τών γιατρών όλης της χώρας. Αγωνιζόμαστε και εμείς για ελεύθερη επιλογή Φυσικοθεραπευτή χωρίς περιορισμούς,ελεύθερες συμβάσεις, αμοιβή ανά συνεδρία και περίπτωση χωρίς χρηματικό πλαφόν,διεκδίκηση των οφειλών απο τα Ασφαλιστικά Ταμεία και σε καμμία περίπτωση ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της Δημόσιας Υγείας.

 

2-3-11

Υπογραφή συμβάσεων των Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών με τον Ο.Ν., στο γραφείο του Προέδρου (Κ.Παλαιολόγου15, Πειραιάς, 7ος όροφος) για  του Πειραιά  11-3-2011, ώρες 12-4 μ.μ ,για την Αθήνα 17-3-2011 και τις ίδιες ώρες.

 

15-2-11

Από επίσημη πληροφόρηση, η 228η Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. στη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε τη καθιέρωση της Φυσικοθεραπευτικής Συνεδρίας,ένα θεσμικό μας ζήτημα και μιά πάγια θέση της ΠΕΕΦ.Υπολείπεται η επικύρωσή της από τις πολιτικές ηγεσίες των Συναρμόδιων Υπουργείων και το άγχος μας είναι το ύψος της κοστολόγησή της.

 

9-2-11

Mετά την ίδρυση του ενιαίου Ο.Π.Υ.  συνάντηση της  Διοίκησης της ΠΕΕΦ με τον Διοικητή του ΟΓΑ κ. Πέτρουλα Παναγιώτη στις 8-2-2011 με θέμα "Φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας".

 

5-2-11

Από 7 Φεβρουαρίου του 2011, οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, μπορούν να αναγράφουν Φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να εγκρίνεται από ελεγκτές του Ιδρύματος, που γνωρίζουν τις ισχύουσες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οδηγίες.

 

25-1-11

Μετά από επικοινωνία κατ' επανάληψη με την Δ/νση Ανοικτής Περίθαλψης του ΙΚΑ, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ λόγω της απεργίας των Ιατρών δεν αφορούν αυτή τη στιγμή τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας. Ασθενείς με επείγουσες περιπτώσεις  για Φυσικοθεραπεία, θα πρέπει να απευθύνονται για την εξυπηρετησή τους, στους Διευθυντές των Μονάδων και τους ελεγκτές Ιατρούς  οι οποίοι δεν απεργούν.

 

Επιστολή με συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία προς αρμόδιους φορείς για την Φυσικοθεραπευτική Συνεδρία.

 

Συζητήθηκε η προσφυγή των Συναδέλφων της περιοχής Δάφνης στο ΣτΕ για ελεύθερη επιλογή Φυσικοθεραπευτή και αναμένουμε την απόφαση.

 

Ακυρώνεται εν μέρει από το ΣτΕ το Π.Δ 90|1994 που αφορά στα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Φυσικοθεραπευτών.

 

Αποστείλαμε και στη νέα ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων το υπόμνημά μας που αφορά στη Φυσικοθεραπευτική επίσκεψη - συνεδρία και την ελεύθερη επιλογή Φυσικοθεραπευτή. Να σας πληροφορήσουμε ότι τα παραπάνω είναι στην ημερήσια διάταξη να συζητηθούν σε επιτροπή του ΚΕΣΥ με την πρώτη συνεδρίασή της.

 

15-11-10

Προκειμένου να απευθύνουμε αίτημα πρός το ΚΕΣΥ για διατύπωση γνωμοδότησης, εάν θα πρέπει για την εκτέλεση της Φυσικοθεραπευτικής πράξης Biofeed-Back να προηγείται διαγνωστικό ΗΜΓ,ζητήσαμε απο τους προϊσταμένους των Σχολών Φυσικοθεραπείας ολων των ΤΕΙ, να μας αποστείλουν την δικιά τους επιστημονική τεκμηρίωση επι του θέματος.

 

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην αντιμετώπιση από την Προσωρινή Διοίκηση του ΠΣΦ, του θέματος που αφορά στη Σύσταση Επιτροπής στο ΚΕΣΥ με τη συμμετοχή Φυσικοθεραπευτών, όπως και την εντονη δυσαρέσκεια μας, για τις απόψεις και τους χαρακτηρισμους στους οποίους προέβη ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, μέσα απο το σημείωμα σύνταξης της τριμηνιαίας εκδοσης (Απρ.- Ιουν. 2010) του περιοδικού του συλλόγου, για μέλη της διοίκησης της Π.Ε.Ε.Φ. Eπ' ευκαιρία θεωρούμε αντιδεοντολογικό και αντισυναδελφικό, να κωφεύει και να αδιαφορεί η Προσωρινή ΔΕ του ΠΣΦ, στις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για συνεννόηση και συνεργασία.Η συλλογικότητα και οι διακριτοί ρόλοι του κάθε οργάνου θα θέλαμε να είναι μέλημα όλων μας.

 

1-11-10

Ευχαριστούμε την Κα Λούπη Ευγενία, η οποία αποχώρησε από την Γραμματεία της Ενωσης, για την μεγάλη προσφορά της στον Σύλλογο, και καλοσωρίζουμε την νέα γραμματέα μας Κα Λαυδά Μαρία, της οποίας, ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο της.

 

Διαβίβαση, με ημερ. 20-9-10 και απο το Υπουργείο Εργασίας, Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, Τμήμα Β, με τελικό αποδέκτη το ΚΕ.Σ.Υ, του υπομνήματος της ΠΕΕΦ, για Επίσκεψη-Συνεδρία, Ελεύθερη Επιλογή. Εχει προηγηθεί η διαβίβαση του υπομνήματος προς ΚΕ.Σ.Υ, με ημερ. 17-8-10 απο την Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας.

 

Ακυρώθηκε εν τη γεννέσει της η σύσταση Επιτροπής στο ΚΕ.Σ.Υ με την συμμετοχή Φυσικοθεραπευτών.

 
aaaΝέα  συνάντηση  στις  10-9-10,  με  τον  Πρόεδρο  του  ΚΕΣΥ  κ.  Σερέτη  και  συζήτηση  πάνω  στα  γνωστά  θέματα. [Συγκρότηση Επιτροπής, Επίσκεψη -Συνεδρία ,Ελεύθερη Επιλογή ].
 

αααΖητήσαμε, από το πρόεδρο του ΚΕΣΥ και απο την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στις επιτροπές του ΚΕΣΥ και στις επιτροπές διαβούλευσης του υπουργείου Υγείας με τους φορείς υγείας,για θέματα φυσικοθεραπείας, να συμμετέχουν και οι φυσικοθεραπευτές.

 

αααΠληροφορηθηκαμε,  απο  τον  Προεδρο  του  ΚΕΣΥ  Κον  Σερετη,  οτι  ξεκινησε  η  διαβουλευση  για  την  κωδικοποιηση και  στην  συνεχεια  κοστολογηση των  Ιατρικων  και  Φυσικοθεραπευτικων  Πραξεων.

 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2009, μεσα στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Φ,πραγματοποιήθηκε από το νοσοκομείο Παίδων "Αγια Σοφια" εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος της Π.Ε.Ε.Φ . Ευχαριστούμε πολύ τους αιμοδότες.

 

__Λειτουργεί η τράπεζα αίματος της Π.Ε.Ε.Φ. από μέσα Ιουνίου 2009 στο νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία".

 

19-7-2009

Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΠΕΕΦ στις 19 Ιουλίου του 2009.

 

bottom